Folk & Klassiek. “Give me your hand,Geminiani & the Celtic earth”, door Bruno Cocset en Les Basses Réunnies, op het label Alpha. Schitterend!

Lorenzo Bocchi

Bij hun poging carrière te maken in Londen lieten sommige Italiaanse musici zich door de Keltische volksmuziek beïnvloeden. Zij werden daardoor bewonderd, nagevolgd en soms zelfs gekopieerd door hun Britse, Schotse en Ierse collega’s. Deze magnifieke cd opname van Les Basses Réunies is de vrucht van deze wederzijdse beïnvloeding. Lorenzo Bocchi was bv. de eerste Italiaanse cellist die zich in 1720 vestigde in Edinburg. Hoewel zijn biografische gegevens schaars zijn weten we dat Bocchi van groot belang was voor het Schots en Iers muziekleven in de jaren ’20 van de 18de eeuw. Hij was waarschijnlijk de eerste die in Schotland en Ierland cello speelde en was dusdanig betrokken bij de eerste pogingen om regelmatig concerten in Edinburgh en Dublin te organiseren. Hij was een medewerker van de componist Allan Ramsay (1686-1758) en lijkt te zijn betrokken geweest bij de opera-experimenten in Edinburgh die uiteindelijk zouden leiden tot de eerste Schotse opera, Ramsay’s pastoral comedy “The Gentle Shepherd”, opgedragen aan Susanna Montgomery, Countess of Eglinton (1690-1780), bevriend met de schrijvers James Boswell en Samuel Johnson. Bocchi speelde een belangrijke rol in de vroege muziekgeschiedenis van Ierland en en werkte mee aan de eerste gedrukte collectie van Ierse tunes, “A collection of the most celebrated Irish tunes: proper for the violin, German flute or hautboy”, uitgegeven door John & William Neal in 1724. Continue reading

ROSSI IN MANTUA

Hasjirim ‘asher lishlomo (De liederen van Solomon) zijn meerstemmig getoonzette, Hebreeuwse teksten. Ze werden gecomponeerd door Salomone Rossi (ca.1570-1630). Rossi was als joods-Italiaanse violist en componist een overgangsfiguur tussen de Italiaanse laat Renaissance en vroeg Barok.

Uit Galilea

Profeti della Quinta is een mannelijk vocaal ensemble, gespecialiseerd in renaissance- en barokmuziek. Opgericht in Galilea in Israël door Elam Rotem, resideert het ensemble momenteel aan de Schola Cantorum in Bazel. De kern van het ensemble bestaat uit een contratenor, een tenor en een bas, die ofwel a-capella zingen of samen met historische instrumenten zoals theorbe en klavecimbel. Het ensemble wijdde in 2009 haar eerste cd aan de Hebreeuwse muziek van Salamone Rossi. In de zomer van 2011 won het ensemble de York Early Music International Young Artists competition. In hetzelfde jaar maakte het zijn debuut op het Utrechts Oude Muziek festival en nam het deel aan een superbe documentaire film over Salomone Rossi, geregisseerd door Joseph Rochlitz en gefilmd in Rossi’s geboortestad Mantua. Niet te missen. Continue reading

THE HERITAGE OF MONTEVERDI

Ricercar bundelde de zeven cd’s met werk van tijdgenoten van Monteverdi. De box is voortaan dé schatkamer van de Italiaanse muziek uit het Seicento of 17de eeuw. Magistraal!

Monteverdi stijl

Florentijnse recitatiefstijl, de basso continuo om in madrigalen de tekst te accentueren en emotionele inhoud te geven, het aanwenden van decoratieve, instrumentale muziek in de dubbelkorige, godsdienstige muziekpraktijk met de introductie van tremolo en pizzicato als stile concitato, de antithese van prima en seconda prattica, portamento, het zijn maar enkele van de stijlkenmerken van de muziek van Monteverdi, verder uitgewerkt door zijn volgelingen. Zij werkten in Padua, Parma, Modena, Venetië, Ferrara, Milaan, Bologna, Mantua, Bergamo en Brescia en werkten de canzone, ricercar en fantasia uit tot de monothematische Triosonate, Sonata da chiesa en Sonata da camera met continuo. Continue reading

REQUIEM TER NAGEDACHTENIS VAN DE FRANSE KONING

Als onderdeel van de herontdekking door het Paleis van Versailles en het label Alpha van het repertoire dat de geschiedenis van de Franse muziek heeft gemarkeerd, heeft dit keer Jean-Claude Malgoire (°1940) een onuitgegeven Requiem van Sigismund Neukomm opgenomen.

Als grote figuur van de gouden eeuw van de barok, tekende Malgoire die in 1966 La Grande Écurie et la Chambre du Roy oprichtte, hier zijn eerste bijdrage aan de Alpha-catalogus. In 2016, dirigeerde Jean-Claude Malgoire Neukomms Requiem, dankzij een reconstructie van Vincent Boyer, volgens facsimile’s bewaard in de bibliotheek van France 2. Continue reading

Luther en de muziek van de Reformatie

Vox Luminis is een sinds 2004 bestaand, Belgisch vocaal ensemble, dat prioriteit geeft aan de vocale muziek van het Italië en Duitsland van de  zeventiende tot de achttiende eeuw.

Het ensemble ontstond op initiatief van de Franse fluitist en trompettist Lionel Meunier (°1981) die toen een zangopleiding volgde aan het Conservatorium van Den Haag. Hun eerste concert was in het Institut Supérieur de Musique et de Pédagogie in Namen. Sindsdien concerteert het in wisselende bezettingen (continuo-groep en andere instrumentalisten). De kern bestaat uit 8 tot 13 vocalisten en 2 continuo muzikanten. Continue reading

HEERLIJK DEBUUT CD VAN HET ZWEEDS HÖÖR ENSEMBLE

Met de debuut-cd van Höör toveren blokfluitvirtuoos Dan Laurin en de andere solisten een schitterende versie van concerti van Telemann, Bach en Corelli. Een uitvoering die je meer mag horen.

Een sonoor feest

Op de cd zijn Telemanns Ouverture-Suite Wassermusik en Concerto in C major, TWV 54:B2, Arcangelo Corelli’s Concerto IV in D major, op.6 nr.4 en Concerto VIII in G klein (Kerstconcerto), op.6 nr.8 en Bachs Clavecimbelconcerto in F, BWV 1057 opgenomen. Het jong barokensemble Höör Barock, opgericht in 2012 en gevestigd in het zuiden van Zweden, heeft een kleurrijk programma voor zijn debuut cd gekozen. Onder leiding van blokfluitvirtuoos Dan Laurin (°1960)brengen de twaalf muzikanten een schitterende uitvoering van Telemanns gevierde Wassermusik (ook bekend als “Hamburger Ebb ‘und Fluth”). Een muzikale evocatie van bourrées en gavottes dansende zeegoden en godinnen (o.a. Die schlaffende, erwachende Thetis, Der stürmende Aeolus,Der angenehme Zephiren), en een luidruchtige menigte van zeelieden (Die lustigen Bootsleute) in een energieke Canarie (snelle parendans). Continue reading

DE CULTURELE PRACHT VAN HET GRAAFSCHAP VLAANDEREN

Bij Walburgpers verscheen een opvallend boek over de geschiedenis van het graafschap Vlaanderen. Als u beseft dat in deze contreien de polyfonie zich ontwikkelde, mag u deze politieke en historische achtergrondinformatie niet missen.

Welvarendste regio

De graven van Vlaanderen bouwden een machtig graafschap uit, onafhankelijk van Frankrijk. Toen de Bourgondische vorsten hun rijk uitbouwden werd Vlaanderen daarvan de welvarendste regio. De Graven van Vlaanderen regeerden vanaf de 9de eeuw. Het graafschap Vlaanderen hield echter in 1795 op te bestaan toen het door Frankrijk geannexeerd werd en opgesplitst werd in het Leiedepartement (het huidige West-Vlaanderen) en het Scheldedepartement (nu Oost-Vlaanderen en Zeeuws-Vlaanderen). Continue reading

EVENEPOEL EN DE MUZIEK

De Bezige Bij gaf de biografie van Eric Min uit over Henri Evenepoel. Uit het lijvig boek blijkt overduidelijk welk een heel belangrijke rol muziek speelde in het leven van de schilder. Wel 30 componisten komen aan bod.

Musiceren en luisteren

Na biografieën over James Ensor en Rik Wouters en het boek “De eeuw van Brussel, Biografie van een wereldstad (1850-1914)”, beschreef Eric Min nu in detail het kort maar gestoffeerd leven van Henri Evenepoel (1872-1899). In honderden brieven aan zijn vader en aan Brusselse vrienden waaruit Min een schat aan informatie kon putten, schreef Henri Evenepoel over wat hij zag, voelde en beleefde. Uit deze correspondentie bleek een tragisch maar verheven kunstenaarsleven maar vooral een heel, heel directe betrokkenheid bij musiceren en muziek beluisteren. Continue reading