“Lieder im Volkston”, een origineel initiatief.

Rond 1900 verscheen in het Duitse Keizerrijk een vloed aan volksliedverzamelingen met honderden liederen voor alle gelegenheden, leeftijds- en bevolkingsgroepen. In 1897 was als één van de eerste “Loreley” verschenen. Ze waren bedoeld voor de gezellige familie- en vriendenkring. De teksten gingen over het “Vaterland” en de “Heimat”, liefde, de jacht, de mooie natuur, het drinken, het studentenleven, enz… Continue reading

Peter Gülke over “Dirigenten”

Hij heeft voor alles aandacht, maar hij blijft stil. Hij neemt de toejuichingen in ontvangst, stelt creatieve eisen, maar produceert geen enkele toon. Hij is de veel geprezen maar ook controversiële vertegenwoordiger van het concertleven. Vanuit deze invalshoek schreef Peter Gülke een bijzonder interessant en onderhoudend boek over het fenomeen van de dirigent. Continue reading

Anton Bruckners Symfonie nr. 1 o.l.v. Marek Janowski

 “Ich komponierte eben wie ein verliebter Narr”.

Bij het label PentaTone verscheen de opname van de 1ste symfonie van Anton Bruckner (1824-1896). Omdat het nog maar eens om de eerste versie (“Linzer Fassung”) uit 1866 gaat, staan we even stil bij de twee versies van die symfonie. Of waren het er drie? Lees rustig verder want het is muzikaal puzzelwerk. Continue reading

Peter Schleuning, Vom Kaffeehaus zum Fürstenhof, over Bachs Wereldlijke cantaten

In de reeks musicologische studies van Olms Verlag, verscheen een boek over Bachs wereldlijke cantaten. Het aantal wereldlijke cantates (BWV 201-216) van J.S. Bach is in vergelijking met zijn geestelijke cantaten, relatief gering. Dit boek biedt niet alleen een overzicht, maar behandelt tevens hun ontstaansgeschiedenis en hun onderling verband. Continue reading

De Franken in België en Nederland

Terwijl van de late middeleeuwen een geromantiseerd beeld bestaat, bleven de vroege, zogenaamd donkere middeleeuwen, lange tijd onderbelicht. Luit van der Tuuk toont in zijn nieuw boek “De Franken in België en Nederland” aan hoe de Frankische tijd een heel interessante periode van grote verandering was. Van der Tuuk schetst bekende vorsten als Karel de Grote en Pepijn de Korte, maar ook minder bekende Frankische heersers over de Nederlanden. Continue reading

Pierre Trouillez, “De Franken en het christendom (500-850)”, een uitgave van Omniboek.

Pierre Trouillez, de Belgische kerkhistoricus, theoloog en priester, die als docent kerkelijke oudheid en dogmatiek verbonden is aan meerdere Belgische bisdommen, vertelt het verhaal van de Frankische kerk in de vroege middeleeuwen, van 500-850, en de invloed van de kerk op de geschiedenis. Hij stelt daarbij dat het christendom in deze periode voorwaarden heeft geschapen voor de Europese eenwording eeuwen later. Continue reading

“De erfenis van Mozart”, een bijzonder mooie, historische roman van Femke Roobol

Constanze Weber (1762-1842) was de vrouw van Wolfgang Amadeus Mozart. Stel u voor! Ze ontmoetten elkaar in 1777 in Mannheim. Mozart werd verliefd op haar twee jaar oudere zuster Aloysia, maar werd door haar afgewezen. Hij trouwde dan maar op 4 augustus 1782 met haar zus, Constanze. Ze kregen zes kinderen van wie er slechts twee!, Carl Thomas en Franz Xaver Wolfgang, de kindertijd overleefden. Constanze en de meer dan  Goddelijke Mozart hebben dus in hun leven…vier kinderen begraven! Continue reading