P.J. Schipperus over Philips Willem, de vergeten zoon van Willem van Oranje. Een bijzondere uitgave van Omniboek

Op 21 februari 2018 is het 400 jaar geleden dat de oudste zoo

n van Willem van Oranje tijdens het Twaalfjarig Bestand van de Tachtigjarige Oorlog, overleed in Brussel. Deze prins komt in de geschiedenisboeken nauwelijks voor, omdat zijn halfbroers Maurits en Frederik Hendrik na het overlijden van hun vader stadhouders werden van de Republiek. Continue reading

“Zoals ik jou ken, ken jij mij”, Mijn jaren met Hella. Yvonne Keuls’ prachtig boek over Hella Haase bij Ambo Anthos

Hélène (Hella) Haasse (1918-2011) en Yvonne Keuls (°1931) scheelden ongeveer veertien jaar en hadden zeer verschillende karakters. Ze zouden gemakkelijk hebben kunnen botsen, ook al waren er voldoende redenen om interesse en sympathie voor elkaar te voelen. Ze hielden van toneel en literatuur en waren beiden geboren in het toenmalige Batavia. Het oude Indië lag in hen verankerd. Continue reading

“Écrire Bruxelles”/Brussel schrijven”, een uitzonderlijk interessant boek over de relatie tussen de stad en de literatuur, uitgegeven door VUBPRESS

“Brussel schrijven” belicht de relatie tussen de Belgische hoofdstad en de literatuur sinds de 19de eeuw, met enerzijds historische studies over Brussel als literair en politiek actieterrein, en anderzijds met letterkundige bijdragen over de manier waarop de stad verbeeld wordt in literaire teksten in het Nederlands, Frans, Engels, Duits, Italiaans en Spaans. Continue reading

Cantaten en religieuze composities van Charles Gounod, de nieuwe uitgave in de reeks “Prix de Rome” van Palazzo bruZane. Magnifiek!

Charles Gounod componeerde drie niet-gepubliceerde cantaten voor solisten en orkest, “Marie Stuart et Rizzio”, “La Vendetta” en “Fernand”, die hij overigens ook nooit heeft weten uitvoeren. Nu voor het eerst onthuld, tonen deze drie mooie cantaten, een jonge talentvolle componist met een opmerkelijke gave voor lyriek. Continue reading

Mahlers Menschen en Mahlers Welt bij Residenz Verlag. Monumentaal!

De zeer vooraanstaande, Duitse uitgeverij Residenz Verlag publiceerde twee boeken over Gustav Mahler. Twee specialisten  brachten nl. Mahlers kennissenkring en zijn vele woonplaatsen in kaart.

De kennissenkring rond Gustav Mahler bestond uit honderden mensen. Naast beroemde tijdgenoten als Richard Strauss en Gerhart Hauptmann behoorden tot zijn kring weliswaar ook veel mensen wiens relatie tot Mahler wel nog bekend is, maar wier leven zelf we eigenlijk niet meer kennen. Ik denk aan zijn medestudenten Hans Rott, Hugo Wolf en Mathilde Kralik von Meyrswalden of aan schilder en decorontwerper Heinrich Lefler. Continue reading

Les Routes de l’Esclavage 1444-1888, een prachtuitgave van Alia Vox o.l.v. Jordi Savall

Ondanks het feit dat gedurende meer dan vier eeuwen, vanaf 1444 (het jaar van de eerste massale slaven-expeditie, beschreven in een tekst uit die periode) tot 1888 (het jaar waarin de slavernij in Brazilië werd afgeschaft), meer dan 25 miljoen Afrikanen werden verscheept door Europese landen voor de slavernij, is deze periode, één van de pijnlijkste en schandelijkste in de geschiedenis van de mensheid, nog grotendeels onbekend bij het breed publiek. Continue reading