“1933”, de bestseller van Philip Metcalfe bij uitgeverij Balans. Meesterlijk!

1933, een jaartal dat in het geheugen van miljoenen gegrift staat. Het point of no return, het jaar waarin Hitler, Goering en Goebbels democratisch verkozen aan de macht kwamen en het Rijksdaggebouw in vlammen opging. Het was het jaar waarin Duitsland zijn aanloop begon naar de gruwelijkste massavernietigingsoorlog ooit. Het bekroond boek vertelt over Hitlers machtsstijging door vijf verschillende Duitse standpunten. Continue reading

Het ongelooflijk verhaal van “Hitlers pianist” door Peter Conradi. Een bijzondere uitgave van Meulenhoff.

Peter Conradi schreef een meer dan indrukwekkend boek over één van de eerste intimi van Hitler, Putzi Hanfstaengel. En meer dan raadgever, ontwerper en bedenker, steun en toeverlaat,  speelde hij piano voor Hitler, veel piano. Want de charismatische spreker met het rare snorretje die hij leerde kennen, plaatste muziek boven alles… Continue reading

Roel Janssen over “1968”, een uitgave van Balans.

Het jaar 1968 behoort tot de iconische jaren van de twintigste eeuw. Het was een kanteljaar, waarin alles mogelijk leek. 1968 was het jaar van de Meirevolutie in Parijs, de Praagse Lente, het verzet tegen de oorlog in Vietnam, het bloedbad van My Lai, de moorden op Martin Luther King en Robert Kennedy, de Yippies bij de Democratische conventie in Chicago, de zwarte handschoenen bij de Olympische Spelen in Mexico en Amsterdam als ‘magies centrum’. Continue reading

Gerard Vissers magistraal vervolg op Meister Eckharts lege gemoed in “Gelatenheid in de kunst”, een uitgave van Boom.

Het zogeheten ‘lege gemoed’ is een kernbegrip in het werk van de middeleeuwse mysticus Meister Eckhart. De filosoof Gerard Visser onderzoekt het mystieke concept van het lege gemoed en plaatst het tegen de achtergrond van Aristoteles’ doordenking van het affectieve. “Gelatenheid, Gemoed en hart bij Meister Eckhart. Beschouwd in het licht van Aristoteles’ leer van het affectieve” was het eerste deel van een trilogie. Het net verschenen “Gelatenheid in de kunst” (2018), is het tweede deel. Continue reading

Jef Van den Steen en Andrew Verschetze over “Belgische Trappisten en abdijbieren” bij Lannoo. Een magistraal boek. Op uw goeie gezondheid!

Als derde deel, na “Masterclass Single Malt Whiskies of Scotland” en “Champagne”, verscheen nu zonder enige twijfel, het mooiste abdijbierboek aller tijden. Abdijbieren zijn het nec plus ultra van de Belgische biercultuur. Maar, waar begint de kroniek van dit rijk patrimonium eigenlijk? Welke sterke verhalen gaan schuil achter dit eerlijk, arbeidsintensief product en vooral, waarin verschillen de trappisten van andere bieren? Continue reading

“Wat gebeurde er in de twintigste eeuw?”, vertaling van essays van Peter Sloterdijk bij de prestigieuze uitgeverij Boom.

“Met al haar strijd en gruwelen is de twintigste eeuw een puur fantoom geworden, dat vanuit het levensgevoel van de huidige generaties niet meer te reconstrueren valt en waarvoor geen andere toekomst lijkt weggelegd dan die van een arsenaal aan mythen en een barbaarse stortplaats van geweldsscènes.” De nieuwste uitgave van bestsellerauteur Peter Sloterdijk biedt een aanzet tot nieuwe perspectieven op globalisering, geschiedenis, ecologie en economie. Continue reading

Guido van Hengel De zieners Toekomstvisioenen uit een verloren Europa bij Ambo/Anthos.

Net voor de Eerste Wereldoorlog kruisten de wegen van de Nederlandse schrijver en utopist Frederik van Eeden, de Duitse mystieke filosoof Erich Gutkind en de Servische goeroe Dimitrije Mitrinović elkaar. Samen probeerden ze een ‘bloedbond van Europese genieën’ op te richten. Met hun hooggestemde idealen over het redden van de mensheid en Europese integratie wilden ze een schijnbaar stuurloos Europa de weg wijzen. Continue reading