Beklemmende en beklijvende “Brieven van Nelson Mandela”, geschreven tijdens zijn gevangenschap, uitgegeven door Spectrum.

Toen de 44-jarige, Zuid-Afrikaanse advocaat, activist en politicus Nelson Mandela (1918-2013), in 1962, werd gearresteerd tijdens de intensivering van de meedogenloze campagne tegen politieke tegenstanders van het apartheidsregime in Zuid-Afrika, had hij geen idee dat hij de volgende 27 jaar in de gevangenis zou doorbrengen. Tijdens de 10.052 dagen opsluiting, schreef Mandela honderden brieven aan onverzettelijke autoriteiten, mede-activisten en stugge overheidsfunctionarissen. Maar veruit de meest memorabele brieven schreef hij aan zijn vrouw, Winnie, en zijn vijf kinderen. Continue reading

Jeroen van den Biggelaar over de architectuur van “De lelijke jaren zeventig”, een onthullende uitgave van Unieboek/Spectrum.

De betonkolossen die het aanzicht van de oude binnensteden moesten moderniseren, zijn een doorn in het oog voor bewoners en bestuurders geworden. Hoe kon het gebeuren dat straten en hele stadswijken werden gesloopt in ruil voor kostbare en onooglijke nieuwbouwprojecten, waar twintig à dertig jaar later niemand meer op zat te wachten? Aan de hand van vier bekende en inmiddels gesloopte bouwwerken van toen, duikt Jeroen van den Biggelaar in zijn boek “De lelijke jaren zeventig”, in een decennium, waarin de Nederlandse architectuur en stedenbouw als nooit tevoren onderdeel uitmaakten van het publiek debat. Continue reading

Sunny Jansen & Martin van Lokven, “Rivierenland Nederland van Aa tot Waal”, een prachtuitgave van Balans.

In dit schitterend geïllustreerd en vormgegeven boek vertellen Sunny Jansen en Martin van Lokven het verhaal van samenleven met de rivieren, van strijd, van overwinningen en nederlagen, van profijt en angst en van een geleidelijk gegroeid begrip voor de immense betekenis van het water voor ons leven en onze welvaart. Van dijkgraaf tot veerman, van baggeraar tot politicus, van ingenieur tot recreant. Continue reading

‘De crisis van de Europese wetenschappen en de transcendentale fenomenologie’ van Edmund Husserl in de prestigieuze reeks “Grote Klassieken” van Uitgeverij Boom. Niet te missen!

‘De crisis van de Europese wetenschappen en de transcendentale fenomenologie’ van Edmund Husserl in de prestigieuze reeks “Grote Klassieken” van Uitgeverij Boom. Niet te missen!

Edmund Husserl geeft in ‘De crisis van de Europese wetenschappen en de transcendentale fenomenologie’ een diepgaande analyse van de zingevingscrisis van de westerse wereld. Dit werk uit 1936 is nu voor het eerst in het Nederlands vertaald. “De crisis” verschijnt in de indrukwekkende reeks “Grote Klassieken” van de prestigieuze uitgeverij Boom, met sleutelwerken van toonaangevende denkers, die de filosofie en geesteswetenschappen blijvend hebben gevormd. Een grandioze reeks! Continue reading

100 jaar Bauhaus bij uitgeverij Prestel. Essentieel!

In 2019 viert het Bauhaus zijn 100-jarig jubileum. Gevestigd in Weimar in 1919, verhuisd naar Dessau in 1925 en gesloten in 1933 in Berlijn onder druk van de nationaal-socialisten, blijft het Bauhaus wereldwijd actief tot op de dag van vandaag. In zijn internationale vorm is het naast muziek, een van de meest succesvolle culturele exportartikelen van Duitsland. Continue reading

Hans Dooremalen, een spannend detective verhaal over “Descartes in Amsterdam”, een uitgave van Boom. Een aanrader.

Amsterdam, oktober 1634. Naast de Westerkerk wordt een lijk gevonden. In de verse sneeuw is een vreemd symbool getekend en de hand van het naakte lijk omklemt een rapier. Wanneer meer doden onder vergelijkbare, mysterieuze omstandigheden worden aangetroffen, wordt de hulp ingeschakeld van een beroemde inwoner van de stad: René Descartes. Continue reading

Geschiedenis van de Duitse literatuur volgens Marcel Reich-Ranicki, uitgegeven door “Deutsche Verlags-Anstalt” (DVA). Een must!

Marcel Reich-Ranicki wijdde zijn leven aan literatuur en aarzelde nooit om een strikt persoonlijke selectie te maken van de volgens hem belangrijkste auteurs en hun werken. Het boek bevat een uitgebreide verzameling van de belangrijkste en beste essays van deze gepassioneerde criticus. Marcel Reich-Ranicki had een uitgebreide kennis van de Duitse literatuur. Maar, hoe kritisch hij zich ook over de schrijvers en hun werk uitliet, het was altijd met passie en liefde. Continue reading