Over Søren Kierkegaard

Kierkegaard, de denker van de menselijke existentie, was een protestantse theoloog die de groei van het bewustzijn van de relatie van de mens tot God en het besef van het tijdelijk bestaan en de eeuwige waarheid, onderscheidde in fasen van esthetisch, ethisch en religieus leven. Niet eerder werden de Deense filosoof, theoloog, dichter en cultuurcriticus Søren Kierkegaard (1813-1855) en zijn stichtelijk-christelijke filosofie zo grondig geportretteerd als in deze biografie in vijf delen. Joakim Garff baseerde zich op Kierkegaards correspondentie en dagboekfragmenten en op Kierkegaards “Gezichtspunt voor mijn schrijverswerkzaamheid”.

In 1848 had Søren Kierkegaard reeds een omvangrijk oeuvre bijeen geschreven waarvan een groot deel onder verschillende pseudoniemen was verschenen. Als in 1848 een tweede druk van zijn esthetische essays, voordrachten en opstellen, twee brieven en een preek, “Of/Of” ging verschijnen, voorzag hij het nl. van een toelichting, een soort van spirituele autobiografie, “Het gezichtspunt voor mijn schrijverswerkzaamheid”, één van zijn allerbelangrijkste geschriften. In 1851 verscheen een ingekorte versie met de titel “Over mijn schrijverswerkzaamheid”.

Garff combineerde zijn grote kennis van geschiedenis en filosofie met psychologisch inzicht. Hij ontrafelde Kierkegaards schuldbewuste verhouding tot zijn vader, de rivaliteit met zijn broers, o.a. met zijn oudere broer, de theoloog en Lutheraans bisschop Peter Kierkegaard, en de turbulente relatie met zijn verloofde, Regine Olsen. Ook gaf hij een prachtige zedenschets van het 19de -eeuwse Kopenhagen waarin de denker steeds vaker in conflicten verzeild raakte en in genadeloze karikaturen werd afgebeeld.

Joakim Garffs biografie is in een iets kortere versie vertaald in het Nederlands door Edith Koenders en Jan Millekamp, die zich baseerden op de Deense uitgave die in 2013 verscheen ter gelegenheid van Kierkegaards 200ste geboortedag. Een monumentaal werk.

Theoloog dr. Joakim Garff (°1960) is als onderzoeker verbonden aan het Søren Kierkegaard Research Centre van de universiteit van Kopenhagen. Hij is één van de grootste kenners van Kierkegaards leven en oeuvre en was betrokken bij de uitgave van Kierkegaards verzameld werk.

Joakim Garff Kierkegaard Een biografie Uitg. Ten Have 800 bladz.  ISBN 9789025903947

https://www.stretto.be/over-kierkegaard-en-andersen/#more-3374

https://www.stretto.be/2020/07/30/jan-keij-kierkegaard-anders-gezien-over-de-denker-die-het-verschil-maakt-een-uitgave-van-klement-inspirerend-en-uitnodigend/