Francis Weyns, “De zinderende 16e eeuw, Habsburgers, heksen, ketters & oproer in de Lage Landen”, een meesterwerk, uitgegeven door Borgerhoff & Lamberigts.

Er zijn eeuwen die meer geschiedenis gemaakt hebben dan andere. Bij de meest zinderende eeuwen was zeker de 16de. Habsburger Keizer Karel bestuurde een rijk zo groot dat de zon er nooit onderging.De protestantse reformatie werd bloedig onderdrukt, oorlog volgde op oorlog, er was overal oproer in Europa, heksen werden vervolgd, Joden werden verdreven uit Spanje en Portugal, maar er was ook intellectuele vooruitgang, het humanisme, de renaissance, de Rederijkerskamers en De Pléiade, een collectief van jonge, Franse dichters, Joodse Kabbala geschriften, cartografie en de eerste bruikbare zeekaarten. Het was de tijd van Mercator, Erasmus, Vesalius, Copernicus, Giordano Bruno en Galileo Galilei, en van de landvoogdessen, Margaretha van Oostenrijk, Maria van Hongarije, en Margaretha van Parma, de halfzuster van de nieuwe landsheer, Filips II van Spanje.

De katholieke vorsten bestreden de protestantse ketterij met vervolging door de Inquisitie, Engeland werd onder het Huis Tudor een grote mogendheid, Frankrijk werd verscheurd door de Hugenotenoorlogen, Spanjaarden en Portugezen stichtten plantages in het West-Indisch gebied en op de Amerikaanse kust, en het was de tijd van de Faust legende over een pact met de duivel.Francis Weyns wist dit alles te vatten in 10 boeiende en vlot leesbare hoofdstukken, “Het einde van het Hertogdom” (o.a. over Isabella van Castilië en Ferdinand van Aragón), “De zomerkoning” (o.a. over Johanna de Waanzinnige), “De strenge schoonheid”, “Een eeuw van grote verandering”, “Imperator Romanum” (o.a. keizer Karel en over De slag van Pavia), “Jacht op de ketters” (o.a. over Luther), “De koele keizer” (o.a. over Suleiman), “Prins zonder land, graaf zonder hoofd” (o.a. over Willem van Nassau, de hertog van Alva, Egmont en Hoorn, en de moord op Willem van Oranje), “De vlucht uit Antwerpen” (o.a. over Farnese en aartshertog Albrecht) en “De duivel en zijn vrienden” (o.a. over witte en zwarte magie).
Historicus, Francis Weyns, slaagde erin de 16de eeuw in één meeslepend verhaal te vatten. Hij heeft oog voor de brede duiding (politiek, sociaal, dynastiek…), maar vertelt ook boeiend over de anekdotiek van feesten en inhuldigingen, seksuele uitspattingen en terechtstellingen, en over hoe grote en kleine mensen dachten en leefden. Schitterend!Francis Weyns is marketing director bij Red Bull. Hij werkte mee aan het boek ‘Belgium: The Vinyl Frontier pt. 2’ en is de auteur van ‘De Schaduwjaren’.XVI De zinderende 16e eeuw Habsburgers, heksen, ketters & oproer in de Lage Landen 495 blad. geïllustreerd uitg. Borgerhoff & Lamberigts EAN 9789463934299