Alessandro Grandi, “Celesti Fiori – Motetti” door Accademia d’Arcadia en Utfasol Ensemble o.l.v. Alessandra Rossi Lürig, op het label Arcana. Een herontdekking.

De Venetiaan, Alessandro Grandi, (1590-1630), beschouwd als de grootste motetcomponist van zijn tijd, was in de eerste helft van de 17de eeuw, een prominente figuur van de nieuwe Venetiaanse stijl. Als een buitengewoon vroegrijp talent werd hij door zijn tijdgenoten beschouwd als de gelijke van Monteverdi, van wie hij in 1627, plaatsvervanger werd in de Basiliek van San Marco. De kennis van zijn leven en oeuvre is helaas schaars, en daarom is hij nog grotendeels niet herontdekt.“Celesti fiori” (hemelbloemen), een titel ontleend aan zijn Vijfde Boek Motetten, is de eerste volledige monografie die aan deze belangrijke componist is opgedragen. Het bestaat uit een selectie van werken, hier bijna alle voor het eerst opgenomen, gekozen uit zijn motettenboeken, alle gepubliceerd tussen 1610 en 1630, het jaar waarin hij aan de pest overleed.Alessandro Grandi mag dan van bescheiden afkomst geweest zijn, hij klom in zijn maar al te kort leven van veertig jaar, op tot de hoogste rang van hof- en kerkmusicus. Hij werkte in Venetië, Ferrara en andere belangrijke centra. Bovendien was hij buitengewoon productief en wordt hij vaak beschouwd als de eerste die een solo-cantate componeerde. Het oeuvre van Grandi is een goed voorbeeld van de ‘seconda pratica’ of ‘stile moderno’ waarin de componist, blijk gaf van aandacht voor de tekst en een voorliefde had voor contrasten en ongebruikelijke harmonische progressies. Zijn stukken tonen daardoor mede de ontwikkeling van de concertato stijl.De ‘Academia d’Arcadi’ heeft hoogtepunten geselecteerd uit zeven van zijn collecties met iets meer nadruk op de eerste twee van 1610 en 1613. De titel van de cd is ontleend aan Grandi’s publicatie uit 1619, zijn “Libro Quinto de suoi Concerti”, voor twee, drie of vier stemmen. Het vocaal ensemble bestaat uit negen stemmen met theorbe en orgel, en de extra instrumentale groep (het UtFaSol Ensemble) heeft vijf spelers van cornetten en sackbuts. De muziek is verbluffend expressief en de uitvoeringen brengen deze kwaliteiten tot hun recht. Het programma is zo ingedeeld dat er zowel vocale als instrumentale afwisseling is.Opgenomen met de buitengewone akoestiek van de Basilica di Santa Barbara in Mantua, waar Monteverdi werkte tijdens zijn lang verblijf in de stad, laat dit project de prachtige stemmen van de Accademia d’Arcadia horen, een ensemble dat in 2018 werd opgericht met als doel Italiaanse muziek uit de 17de eeuw uit te voeren. De uitvoerders zijn Renato Cadel, Leo Moreno, Roberto Rilievi, Alice Rossi, Maximiliano Baños, Laura Martinez Boj, Riccardo Pisani en Sophia Patsi. Het bijbehorend boekje bevat foto’s, de volledige teksten, en een essay met een zeer bruikbare schets van het leven en de ontwikkeling van Grandi door Rudolfo Baroncini. Deze opvallend mooie cd, opgenomen in een prachtige barokkerk in Mantua, is een fascinerende, goed doordachte kennismaking met een te weinig bekende componist. Warm aanbevolen.Alessandro Grandi Celesti Fiori – Motetti Accademia d’Arcadia Utfasol Ensemble Alessandra Rossi Lürig cd Arcana A464