“Psallientes, Hours of Hildegard, The Dendermonde Codex . First Hour”, op het label Le Bricoleur.

Hildegard von Bingen (1098-1179), “de Sibille van de Rijn”, was een Duitse benedictijnse abdis en eerste vertegenwoordigster van de Duitse middeleeuwse mystiek. Als componiste schreef Hildegard het mysteriespel Ordo Virtutum, een gezongen drama voor vrouwenstemmen en één mannenstem (de duivel). Ze componeerde het drama voor de nonnen van haar Benedictijner klooster Rupertsberg in Bingen am Rhein. Daarnaast componeerde zij liturgische gezangen in het verlengde van de gregoriaanse traditie van het Rijnland op basis van haar visioenen, een kyrie, een alleluia, antifonen, responsoria, hymnen en sequenties.Van Hildegards liederen wordt een 12de -eeuws handschrift/codex bewaard in de Sint Pieters & Paulus abdij in Dendermonde. De muziek van Hildegard von Bingen is ons slechts in twee bronnen overgeleverd. Eén ervan is het manuscript dat de Duitse mystica onder de titel “Symfonieën van de harmonie van de hemelse revelatie”, naar de cisterciënzerabdij, van Villers liet sturen. Het handschrift belandde vervolgens in Gembloers en Affligem en wordt sedert de 19de eeuw bewaard in de abdij van Dendermonde. Met deze cd start het Leuvens ensemble Psallentes, gespecialiseerd in gregoriaans, liturgische gezangen uit Late Middeleeuwen en Renaissance en Franco-Vlaamse polyfonie, een integrale opname van de Dendermonde Codex.Ursula van Keulen (4de eeuw) was volgens de legende een koningsdochter die niet wilde trouwen voor ze een bedevaart naar Rome had gemaakt. Samen met 11.000 maagden die haar vergezelden werd ze volgens de legende in de buurt van Keulen vermoord. Uit het handschrift kozen de zes zangeressen van Psallentes twee antifonen en twee responsoria ter ere van de heilige Ursula waarin de lotgevallen van Ursula en haar reisgezellinnen bezongen worden. Een memorabele, sfeervolle opname met in het bijhorend boekje de Latijnse teksten in Nederlandse vertaling. Een aanrader.Psallentes Hours of Hildegard The Dendermonde Codex First hour Michaela Riener Sarah Abrams  Sarah Van Mol Lieselot De Wilde Lisa De Rijcke, Kerlijne Van Nevel Hendrik Vanden Abeele cdLe Bricoleur

https://www.stretto.be/2022/05/01/hildegard-van-bingen-symphonia-gezangen-vanuit-het-latijn-in-het-nederlands-vertaald-door-patrick-lateur-en-uitgegeven-door-halewijn/