Home

Stretto stelt verrijkende en verruimende uitgaven voor. Stretto geeft daarbij op objectieve basis, nuttige informatie, extra duiding en uitgebreide toelichting bij bestaande, algemene standaardkennis van componisten, composities en uitvoerders, en bij historische, kunsthistorische, filosofische en literaire onderwerpen. In Stretto worden bijzondere, deskundige en kwaliteitsvolle uitgaven rond muzikale, literaire, artistieke en historisch gevarieerde onderwerpen en genres aanbevolen. Stretto wil een beknopt tot een iets uitgebreider, maar telkens duidelijk, idee geven van de inhoud van de boeken, cd’s, dvd’s e.a. Stretto wil een schakel zijn tussen de professionele communicatie van de verdelers en uitgevers en het verwonderd en enthousiast, lezend, luisterend en kijkend publiek. Stretto biedt voor jongeren educatieve en voor ieder onderhoudende teksten met mooi, illustrerend fotomateriaal. Stretto is er uit appreciatie en dankbaarheid voor al diegenen die de wereld mooier maken.
Michel Dutrieue (°Oostende, 1960) studeerde aan de Koninklijk Muziekconservatoria van Brussel en Gent. Sinds 1985 is hij docent/cursusbegeleider literatuur, muziekgeschiedenis, filosofie, kunstgeschiedenis en muziekanalyse. Hij startte als violist in het toenmalig West-Vlaams Orkest en begin jaren ’80, leidde hij het Ballroom ensemble, “Baby loves Mambo”, in Gent. Tussen 1985 en 2005 was hij medewerker bij BRT 3, Radio 3 en Klara en was hij gastspreker op de Nederlandse radio in Hilversum. In die periode was hij tevens docent klassieke muziek aan het Vormingsinstituut in Oostende. In 1990 verscheen zijn boek “Eros & Thanatos in het fin-de-siècle-Wenen (BRT uitgave). Hij leidde gedurende een periode van tien jaar het vierstemmig gemengd koor “De Profundis” en werd als componist opgenomen in het “Lexicon van Vlaamse componisten”. In Gent had hij gedurende 10 jaar zijn eigen operaclub waarvoor hij avondvullende besprekingen van de producties van de Vlaamse Opera gaf. Hij is lid van de vereniging van de Belgische Muziekpers en is sedert november 2012, lid van de beoordelingscommissie muziek van de minister van cultuur.