David J. Burn (ED.) “The Book of Requiems, From the Earliest Ages to the Present Period 1450-1550”, een magistrale uitgave van Leuven University Press.

Het “Book of Requiems” is een meerdelige reeks. Het wordt een naslagwerk voor musicologen, muziektheoretici, uitvoerders en muziekliefhebbers. Deel I behandelt de liturgische en zangachtergrond van het Requiem, het ambacht van de vroege compositie van het Requiem, en 8 van de vroegst gecomponeerde Requiems, van de gregoriaanse Requiems en de Requiems van Ockegem en de la Rue, tot deze van Richafort en Claudin de Sermisy. Continue reading

Michail Bakoenin, “God, de staat en andere vormen van dictatuur”, uitgegeven door Noordboek.

De Franse filosoof Pierre-Joseph Proudhon, introduceerde in 1840, het woord anarchisme in zijn boek Wat is eigendom?. Hij was de eerste die zich anarchist noemde en stond een samenleving voor, gebaseerd op vrijwillige coöperatieven: het zogenoemd mutualisme, dat nog terug te vinden is in de naam van de Belgische mutualiteiten (ziektekostenverzekering). Bakoenin ontwikkelde de visie van het anti-autoritair, collectief-anarchisme Deze uitgave bevat zijn teksten, “God en de Staat” en “Over anarchisme, Staat en dictatuur”. Continue reading

Renatus Willemsen, “Bernard Mandeville, Een ondeugende denker?”, een schitterende uitgave van Noordboek.

Bernard Mandeville (1670-1733) is vooral bekend van zijn Fabel van de bijen”, een gedicht, gevolgd door een opmerkelijk essay. In dit vlot geschreven boek rekende hij af met het verzengend moralisme van zijn tijd en legde hij de basis voor een nieuwe economische theorie. “Niet de deugd maar de ondeugd, het eigenbelang, zet mensen aan tot actie”, zo schreef hij. Continue reading

Anna Maria van Schurman, “Verhandeling over de aanleg van vrouwen voor de wetenschap”, nu in een geactualiseerde vertaling, uitgegeven door Noordboek. Niet te missen!

In dit kort essay uit 1641, legde Anna Maria van Schurman uit waarom het logisch was om meer vrouwen toegang tot de universiteit te verlenen. Het argumentatief geschrift inspireerde Margaret Cavendish en Mary Wollstonecraft en gaf de aanzet tot de eerste feministische beweging. Continue reading

Emil Cioran, “Bekentenissen & banvloeken met een inleiding door Peter Sloterdijk”, een uitgave van Noordboek. Persoonlijke reflectie, diepgang en gepassioneerde lyriek.

Cioran was de filosoof van afwisselend ernstige of komische gedachten, in gefragmenteerde vorm. “Bekentenissen & banvloeken”  (“Aveux et Anathèmes”) (1987) bevatte bijtende aforismen over o.a. verveling, erfzonde, orgasme, Stalin, Keats, Heidegger, Bach, de kerkvaders en islamitische mystici. Continue reading