Musica/Alamire, “Hendrik van Veldeke en zijn muziek”, en Lothar Voetz, “Der Codex Manesse”.

Hendrik van Veldeke (2de helft 12de eeuw) was een gevierd minnesanger .Wij kennen hem van zijn minneliederen, de Sint-Servaaslegende en de Eneïde, de eerste Germaanse, hoofse roman. Zijn muziek is helaas verloren gegaan. Daarom publiceerde Musica/Alamire daarover een boek. Lothar Voetz schreef dan weer een boek over de Heidelbergse codex Manesse waarin Veldeke aanwezig is.
Continue reading

Frank Willaert, “Het Nederlandse liefdeslied in de middeleeuwen”, een monumentale uitgave van Prometheus.

Met dit schitterend boek geeft Frank Willaert meer dan drie eeuwen lyriek aan de hedendaagse lezer terug, vanaf het overbekende en toch mysterieuze Hebban olla vogala tot aan het begin van de rederijkerstijd. Niet alleen geeft hij interpretaties van talrijke liederen, maar hij besteedt ook uitvoerig aandacht aan hun context: aan dichtende edellieden, speellieden en burgers, aan luidruchtige dansfeesten en aan intieme vertolkingen, zangers en instrumentalisten, aan de verhouding tussen oraliteit en schrift, aan nieuwe liedmodes en aan taaie tradities. Continue reading

“Pietro Cascella en Cordelia von den Steinen, gedreven door de beeldhouwkunst”, een tentoonstelling en een uitgave van Waanders & de kunst.

Pietro Cascella was getrouwd met de Zwitserse keramiste, Cordelia von den Steinen. Samen woonden en werkten ze in een middeleeuws kasteel ten noorden van Pietrasanta. Dit boek en de tentoonstelling in Museum Beelden aan Zee in Den Haag, zijn een uitvoerige verkenning van hun leven samen, te midden van de beeldhouwkunst. Continue reading

Bert De Cuyper, Griet Baert, Linde Verjans, “Musiceren is Topsport, Prestatiepsychologie voor muzikanten op en naast het podium”, een uitgave van Universitaire Pers Leuven.

Anno 2021 vind je nog maar weinig topsporters die zich niet laten omringen door een team van experten zoals coaches, (para)medici, voedingsdeskundigen en sportpsychologen. In de muziekwereld echter blijft dit in grote mate een rariteit, ook al vertonen beroepsmuzikanten zeer sterke gelijkenissen met professionele sporters. Ook zij staan in een stressgevoelig beroep dat naast talent vooral hard werken en discipline vraagt. Mentaal sterk zijn in denken, voelen en doen, is voor beroepsmuzikanten even belangrijk als voor topsporters. Continue reading

Heike B. Görtemaker, “Hitlers hofhouding, de intieme kring tijdens het Derde Rijk en daarna”, een monumentale uitgave van Cossee.

Hitler ging nooit alleen op stap. Altijd moest iemand hem begeleiden. Zijn politiek leven en zijn privéleven waren onlosmakelijk met elkaar verbonden. Historica Heike Görtemaker vond in de omvangrijke correspondentie van Rudolf Hess, Hitlers privésecretaris en plaatsvervanger, een zeldzame inkijk in de persoonlijke contacten van Hitler. Continue reading

Yves Knockaert, “De luisteraar, klassieke muziek anders beleven”, essentiële vragen over muziek, uitgegeven door Pelckmans.

Yves Knockaert geeft in zijn boek deskundige antwoorden op de vragen die de muziekliefhebber zich het meeste stelt. Mag Bach op piano? Waarom speelt iemand een stuk sneller dan een ander? Wat doet een dirigent eigenlijk en kan het ook zonder? Waar haalt een componist zijn inspiratie? Kun je nog origineel zijn? Wat is abstracte muziek? Continue reading