Chaim den Heijer, “Gustav Mahler De Joodse vreemdeling”, een uitgave van Amphora Books. Een grote meerwaarde!

“Ik ben in drie opzichten een vreemdeling: als Bohemer in Oostenrijk, als Oostenrijker in Duitsland en als Jood in de wereld”. De geniale componist en dirigent, Gustav Mahler (1860-1911) was Joods en zijn Joodse achtergrond bepaalde zijn leven in het door antisemitisme gekenmerkt tijdperk van het fin de siècle. In 1896 bekeerde hij zich weliswaar tot het katholicisme, maar bleef het virulent antisemitisme uit die tijd ervaren als een loden last. Door het antisemitisme werd zijn carrière belemmerd en werd zijn werk als minderwaardig beschouwd. Zoals Mahler vaak memoreerde, voelde hij zich overal een vreemdeling, nergens gewenst… Continue reading

“De Pelgrim  Kunst en zingeving in een onttoverde wereld (1924-1931)”, alweer een heel bijzondere uitgave van Hannibal Books.

Hannibal Books | De Pelgrim – Kunst en zingeving in een onttoverde…

Om de pracht van kerkelijke kunst te moderniseren, stichtten Felix Timmermans, Ernest Van der Hallen, de bezieler van het Algemeen Katholiek Vlaams Studentenverbond, en de architect en kunstschilder, Flor Van Reeth, in 1924, in het begijnhof in Lier, “De Pelgrim”. Deze beweging, die ijverde voor een wederopleving van de Vlaamse cultuur op basis van christelijke en humanitaire waarden, organiseerde in 1927, een eerste grote tentoonstelling in de Antwerpse Stadsfeestzaal. Inspirator was de Vlaamse schrijver en Jezuïet,  Léonce Reypens (1884-1972), de medestichter van het Antwerps Ruusbroec genootschap. Continue reading

Piet Leupen, “Middeleeuws Koningschap. Op zoek naar de wortels van de West-Europese monarchie”, een prachtuitgave van Walburgpers.

Monarchies in Europe - Vivid Maps

Monarchies in Europe - Vivid Maps

Het christelijke koningschap heeft vanaf 754, zijn stempel gedrukt op de machtsverhoudingen in West-Europa en heeft het koningschap gelegitimeerd en gesanctioneerd. Piet Leupen gaat in zijn uiterst interessant boek op zoek naar de wortels van de West-Europese monarchie en schenkt daarbij speciale aandacht aan de Oranjemonarchie, die, hoewel van veel jongere datum (1815), eveneens uitging en nog steeds uitgaat van een christelijk gefundeerd koningschap.

Continue reading

“Cobra • Een picturale en poëtische revolutie”, een magistrale uitgave van Hannibal Books!

Fernand en Karine Huts geven startschot opening Cobra-depot – Flows

Fernand en Karine Huts geven startschot opening Cobra-depot – Flows

In de jaren 1934-1948 ontwikkelde zich een spontane, abstracte kunstvorm die uniek was voor Denemarken en later een belangrijke wegbereider zou zijn voor de Cobra-beweging (1948-1951). De kunstenaars die Cobra begonnen kwamen uit Nederland, België en Denemarken. De Nederlandse en Belgische kunstenaars waren relatief jong, in tegenstelling tot de Deense kunstenaars die gemiddeld tien à vijftien jaar ouder waren. Zij hadden voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog al een artistieke ontwikkeling doorgemaakt en veel kunst tentoongesteld. Daarmee hadden ze een grote invloed op de jongere generatie Cobra-kunstenaars. Het magistraal boek, “Cobra – Een picturale en poëtische revolutie”, verschijnt naar aanleiding van de officiële opening van het Cobra-depot in Antwerpen.

Continue reading

Rashid Khalidi, “De honderdjarige oorlog tegen Palestina, een geschiedenis van kolonialisme en verzet”, een onthullende uitgave van De Bezige Bij.

Palestine's Struggle to Create Its Unique Narrative

Palestine's Struggle to Create Its Unique Narrative

Op basis van niet eerder gebruikt archiefmateriaal en verslagen van generaties familieleden, zet Rashid Khalidi gangbare interpretaties van het Israëlisch-Palestijns conflict op hun kop. Hij schetst het patroon van een oorlog tegen de Palestijnen, van de Balfourverklaring in 1917, tot de Arabisch-Israëlische oorlog van 1948, de Israëlische invasie van Libanon in 1982 en het steeds weer falend vredesproces.

Continue reading

Rudi Meulemans, “De man met de panamahoed. Harry graaf Kessler: kroongetuige van de moderne tijd”, een schitterende uitgave van De Bezige Bij.

Na te zijn gevlucht voor het nazisme, schreef Harry graaf Kessler (1868-1937) in Palma de Mallorca, op basis van zijn dagboeken, zijn memoires. Het werd een reis door de vroege 20ste eeuw, langs kunst, theater en politiek, waarin hij terugblikte op zijn kosmopolitisch, modern leven. Continue reading

Matthijs de Ridder, “Paul van Ostaijen, de dichter die de wereld wilde veranderen”, een monumentale uitgave van Pelckmans.

In deze eerste volwaardige biografie wekt Matthijs de Ridder ‘zot polleken’ tot leven. De dichter van het kinderversje Marc groet ’s morgens de dingen, geïnspireerd door het toen tweejarig zoontje van Floris Jespers, loopt weer rond in Antwerpen, dwaalt weer door het Berlijn van de expressionisten en dadaïsten en zwerft door België op zoek naar gezonde lucht voor zijn zieke longen. Continue reading

Hans Stolp, “Rudolf Steiner en Johannes Twee gezworen vrienden”, een verrijkende uitgave van AnkhHermes.

Rudolf Steiner: Das Johannesevangelium

Rudolf Steiner: Das Johannesevangelium

Rudolf Steiner en Johannes hadden beiden de opdracht om het esoterische christendom aan de mensheid door te geven. Johannes beschreef die weg in beelden, Rudolf Steiner in taal. Zonder hen, stelt de auteur, zouden wij niets begrijpen van het leven op aarde, onze opdracht en van de nieuwe ontwikkelingsweg die we mogen gaan: bewust en met inzicht, liefde en vreugde.

Continue reading

“Van Gogh, Cézanne, Le Fauconnier & De Bergense School”, een tentoonstelling in Alkmaar en een uitgave van Waanders.

In het voorjaar van 2023 krijgen de beroemdste kunstenaars van de late negentiende eeuw een hoofdrol in Stedelijk Museum Alkmaar, Vincent van Gogh (1853-1890), Paul Cézanne (1839-1906) en Henri Le Fauconnier (1881-1945). Welke invloed hebben zij gehad op de ontstaansgeschiedenis van de Bergense School? U ziet het op de tentoonstelling en u leest er over in het bijbehorend boek.

Continue reading