“Grenzeloos en vrij / Freedom without borders”, een tentoonstelling in het Cobra Museum in Amstelveen en een uitgave van Waanders.

Naar aanleiding van de 75ste verjaardag van de Cobra-beweging (1948 – 1951), tonen de tentoonstelling en het boek de nauwe verwantschap van Cobra met de vrije expressieve werkwijze van diverse kunstenaars door de jaren heen. Wel 150 schilderijen, sculpturen, werken op papier, foto’s, en keramiek benadrukken het blijvend universeel karakter van Cobra. Continue reading

Françoise Aubry, “Het Brussel van Horta”, een bijzonder mooi geïllustreerde uitgave van de prestigieuze uitgeverij, Ludion.

The Life and Major Works of Victor Horta

The Life and Major Works of Victor Horta

In 2023 viert Brussel, en bij uitbreiding heel België, het jaar van de art nouveau. Wie vertegenwoordigt deze revolutionaire stijl in België beter dan de beroemde architect Victor Horta? Deze handige gids van Françoise Aubry, art nouveau specialiste en ere-conservator van het Horta museum, loodst u in chronologische volgorde, langs zijn creaties in Brussel, van openbare gebouwen tot privéwoningen en monumenten, alle in magistrale art nouveau-stijl. Weet dat 4 gebouwen van Horta in 2000 ingeschreven werden als werelderfgoed, nl. de hotels Tassel, Solvay, van Eetvelde en het Hortahuis, nu het Hortamuseum. Continue reading

“De Pelgrim  Kunst en zingeving in een onttoverde wereld (1924-1931)”, alweer een heel bijzondere uitgave van Hannibal Books.

Hannibal Books | De Pelgrim – Kunst en zingeving in een onttoverde…

Om de pracht van kerkelijke kunst te moderniseren, stichtten Felix Timmermans, Ernest Van der Hallen, de bezieler van het Algemeen Katholiek Vlaams Studentenverbond, en de architect en kunstschilder, Flor Van Reeth, in 1924, in het begijnhof in Lier, “De Pelgrim”. Deze beweging, die ijverde voor een wederopleving van de Vlaamse cultuur op basis van christelijke en humanitaire waarden, organiseerde in 1927, een eerste grote tentoonstelling in de Antwerpse Stadsfeestzaal. Inspirator was de Vlaamse schrijver en Jezuïet,  Léonce Reypens (1884-1972), de medestichter van het Antwerps Ruusbroec genootschap. Continue reading

“Cobra • Een picturale en poëtische revolutie”, een magistrale uitgave van Hannibal Books!

Fernand en Karine Huts geven startschot opening Cobra-depot – Flows

Fernand en Karine Huts geven startschot opening Cobra-depot – Flows

In de jaren 1934-1948 ontwikkelde zich een spontane, abstracte kunstvorm die uniek was voor Denemarken en later een belangrijke wegbereider zou zijn voor de Cobra-beweging (1948-1951). De kunstenaars die Cobra begonnen kwamen uit Nederland, België en Denemarken. De Nederlandse en Belgische kunstenaars waren relatief jong, in tegenstelling tot de Deense kunstenaars die gemiddeld tien à vijftien jaar ouder waren. Zij hadden voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog al een artistieke ontwikkeling doorgemaakt en veel kunst tentoongesteld. Daarmee hadden ze een grote invloed op de jongere generatie Cobra-kunstenaars. Het magistraal boek, “Cobra – Een picturale en poëtische revolutie”, verschijnt naar aanleiding van de officiële opening van het Cobra-depot in Antwerpen.

Continue reading

“Van Gogh, Cézanne, Le Fauconnier & De Bergense School”, een tentoonstelling in Alkmaar en een uitgave van Waanders.

In het voorjaar van 2023 krijgen de beroemdste kunstenaars van de late negentiende eeuw een hoofdrol in Stedelijk Museum Alkmaar, Vincent van Gogh (1853-1890), Paul Cézanne (1839-1906) en Henri Le Fauconnier (1881-1945). Welke invloed hebben zij gehad op de ontstaansgeschiedenis van de Bergense School? U ziet het op de tentoonstelling en u leest er over in het bijbehorend boek.

Continue reading

“Henry Moore – Vorm en materiaal”, een indrukwekkende tentoonstelling in Scheveningen en alweer een prachtuitgave van Waanders.

De Engelse kunstenaar Henry Moore (1898-1986) was zonder twijfel een van de belangrijkste en bekendste beeldhouwers van de twintigste eeuw. Museum Beelden aan Zee organiseert een groots overzicht van zijn werk, waar dit boek bij verschijnt. Centraal staan Moore’s inspiratiebronnen en de wijze waarop hij zich liet leiden door de aard van de materialen die hij gebruikte. In het boek worden niet alleen topstukken uit zijn oeuvre getoond, maar ook door Moore in de natuur verzamelde voorwerpen en studies in klei en gips. Die vormden de aanzet tot zijn beroemde monumentale beelden in hout, steen of brons. Deze publicatie biedt daarmee een interessante blik op zijn werkwijze en ontwikkeling.

Continue reading

Victoria Noel-Johnson, “Joan Miró De essentie van voorbije en aanwezige dingen”, een prachtuitgave van Snoeck.

Joan Miró | Fundació Joan Miró

Joan Miró | Fundació Joan Miró

Achter de ogenschijnlijk kinderlijke en onschuldige aard van Joan Miró’s werk schuilde een diepe band met de Catalaanse traditie en de kunst uit het verleden. Van zijn artistieke vorming met zijn eerste werken in Catalonië in 1910 tot de invloed van het primitivisme, de romaanse en oosterse kunst, maakt u met deze uitgave een reis door een ruime selectie van Miró’s schilderijen, werken op papier en beeldhouwwerken.

Continue reading

“Het Delft van Vermeer”, een tentoonstelling in Delft en alweer een magnifieke uitgave van Waanders.

Johannes Vermeer - Wikipedia

Johannes Vermeer - Wikipedia

Delft was in de 17de eeuw een broedplaats van talent, een stad waar belangrijke innovaties plaatsvonden. Hier groeide Johannes Vermeer uit tot een schilder van wereldformaat. Helaas is er niet veel bekend over Vermeer, we weten niet eens van wie hij het vak leerde. Deze rijk geïllustreerde publicatie laat zien wat we wél weten en wat er te ontdekken valt in het Delft van Vermeer. Via sleutelfiguren in Vermeers leven krijgen we inzicht in het artistiek, intellectueel en sociaal klimaat in het 17de-eeuwse Delft.

Continue reading

“Wij kussen de aarde, Deense moderne kunst 1934-1948”, een tentoonstelling en een uitgave van Waanders Zwolle.

Cobra Museum voor Moderne Kunst | Amstelveen

Cobra Museum voor Moderne Kunst | Amstelveen

Vrijdag, 27 januari, opende in het Cobra Museum voor Moderne Kunst Amstelveen, een opvallende drieluik-tentoonstelling, als opening van het jubileumjaar ’75 Jaar Cobra’. “Wij kussen de aarde” laat de artistieke ontwikkeling van Deense moderne kunstenaars in de periode voorafgaand aan Cobra zien. Voor het eerst buiten Denemarken, wordt een groot overzicht van topstukken van zo’n 100 werken van ruim 25 kunstenaars getoond. Waanders Uitgevers publiceerde het boek bij de expositie.

Continue reading

Liesbeth Helmus, “De Bentvueghels. Een berucht kunstgenootschap in Rome 1620-1720”, een bijzondere tentoonstelling en een bijzondere uitgave van Spectrum.

In de 17de eeuw had het Rome van Caravaggio en zijn tijdgenoten een enorme aantrekkingskracht op Nederlandse kunstenaars. Maar, eenmaal in de Italiaanse stad aangekomen, kregen die kunstenaars vaak te maken met tegenslagen, armoede, buitenlandse concurrentie, geweld en zelfs moordpartijen. Om weerstand te bieden aan deze beproevingen, zochten ze steun bij elkaar. Zo ontstond het kunstgenootschap… de Bentvueghel. De tentoonstelling in het Centraal Museum in Utrecht en het bijbehorend boek, nemen u mee naar deze onstuimige periode in Rome.

Continue reading