“Ridders van het Gulden Vlies, een schitterende mythe ontrafeld”, een prachttentoonstelling in Mechelen en een prachtboek, uitgegeven door Lannoo.

In het magistraal geïllustreerd boek “Ridders van het Gulden Vlies”, dat hoort bij de gelijknamige tentoonstelling in Museum Hof van Busleyden, herbeleeft u de bijeenkomst van de ridders in 1491, een van de grootste en belangrijkste feestelijkheden uit de geschiedenis van Mechelen. U maakt kennis met de befaamde Bourgondische ridderorde aan de hand van een unieke reeks 15e-eeuwse wapenborden, speciaal gemaakt voor de bijeenkomst in Mechelen. Deze tentoonstelling ontrafelt daarenboven de politieke intriges en samenzweringen in een van de vroegste Europese politieke allianties…

Lees verder

“Frans Hals”, een grote, retrospectieve tentoonstelling in Rijksmuseum Amsterdam en alweer een prachtuitgave van Hannibal.

 

Na tentoonstellingen over Rembrandt (Rembrandtjaar 2019) en Vermeer (2023) organiseert het Rijksmuseum van 16 februari tot en met 9 juni 2024 een grote overzichtsexpo van Frans Hals. De tentoonstelling wordt gemaakt in samenwerking met de National Gallery in Londen en met speciale medewerking van het Frans Hals Museum in Haarlem. Meer dan 50! werken uit wereldwijde topcollecties tonen het beste van een van de grootste portretschilders van de westerse kunstgeschiedenis.

Lees verder

“James Ensor en het Stilleven in België (1830-1930) Rose, Rose, Rose à mes yeux” uitgegeven door Mercatorfonds.

“Rose, Rose, Rose à mes yeux” biedt een unieke reis door de geschiedenis van het stilleven in België in de 19de – en 20ste eeuw, met James Ensor (1860-1949) als gids. Het stilleven speelde nl. een belangrijke rol in het werk van deze Vlaamse/Belgische expressionistische en symbolistische schilder. Deze catalogus en de bijbehorende tentoonstelling focussen op de artistieke verkenning en innovatie van de picturale ruimte van het stilleven. Daarom zijn boek/catalogus en tentoonstelling ook relevant voor Belgische stillevens in het algemeen. Lees verder

“Hans Memling in Brugge”, een prachttoonstelling in het Sint-Janshospitaal in Brugge en een prachtuitgave van Hannibal.

Anna Koopstra, conservator vroege Nederlandse schilderkunst van Musea Brugge, vertelt in toegankelijke essays over het adembenemend werk van Hans Memling, de Vlaamse primitief, actief van 1465 tot 1494, in Brugge. Zij vertelt over zijn verbeeldingskracht, zijn onvoorstelbaar technisch meesterschap en de culturele context waarin hij leefde en werkte. Deze magistrale uitgave gaat gepaard met de heropening van het Museum Sint-Janhospitaal in Brugge op 16 december 2023.

Lees verder

Start Ensorjaar 2024 – Rose, Rose, Rose à mes yeux

In 2024 herdenkt men in Oostende en Antwerpen het 75-jarig overlijden van de Belgische/Vlaamse grootmeester James Ensor, een kunstenaar die de kunstwereld heeft en nog steeds beïnvloed. Zijn vernieuwende visie en complexe persoonlijkheid hebben velen geïnspireerd. het wordt een jaar vol evenementen en tentoonstellingen die het leven en werk van deze iconische kunstenaar vieren.

Lees verder

“Cusanus, Over de wetende onwetendheid”, uitgegeven door Damon. Indrukwekkend!

In “De docta ignorantia” bekende Cusanus de neoplatonische negatieve theologie, vooral benadrukt door Pseudo-Dionysius, die alle positieve uitspraken over God als ontoereikend en daarom misleidend verwierp. Hij wendde zich niet tot God door voor zichzelf kennis over hem op te eisen, maar eerder door kennis te vergaren over zijn eigen onwetendheid en daardoor een ‘geïnformeerde onwetendheid’ (docta ignorantia) over zichzelf. “De docta ignorantia” is nu voor het eerst in het Nederlands vertaald.

Lees verder

Inge Misschaert, “Verzameld! Gepassioneerde verzamelaars door de eeuwen heen”, een originele tentoonstelling in Gent en een opvallende uitgave van Walburg Pers.

Al eeuwenlang heeft de mens de neiging om dingen te verzamelen en te bewaren, altijd koortsachtig op zoek naar nieuwe aanvullingen. Wat bezielt de verzamelaar? Wat schuilt er achter die bezitsdrang? Achter de zoektocht naar veel van hetzelfde? Met de tentoonstelling ‘Onder vrienden’ exploreert het MSK de nauwe banden tussen kunstverzamelaars en het museum. En dit met een uitzonderlijke reeks werken uit privécollecties, samen met historische schenkingen en legaten in de MSK-collectie. Inge Misschaert verzamelde levendige verhalen over die historische en hedendaagse verzamelaars, en bracht ze onder in haar boek.

Lees verder

“Wybrand Hendriks was hier!” en “Wybrand Hendriks (1744-1831) kunstenaar, conservator, kastelein, restaurator, bestuurder, verzamelaar, kunsthandelaar en netwerker”, een tentoonstelling in Teylers museum in Haarlem en alweer een prachtboek, uitgegeven door Waanders.

Wybrand Hendriks was hier! - YouTube

Wybrand Hendriks was hier! - YouTube

Wybrand Hendriks was een Nederlands kunstschilder. Daarnaast was hij vanaf 1785 opzichter van de Kunstverzamelingen en gastheer in Teylers Museum. Hendriks bleef vooral bekend vanwege zijn portretschilderingen. Ontdek zijn tot de verbeelding sprekend, veelzijdig werk in de overzichtstentoonstelling, “Wybrand Hendriks was hier!” en in het magnifiek boek, uitgegeven door Waanders. Een ontdekking!

Lees verder

Edwin Buijsen, “Ick soeck en vind. De schilderijen van Adriaen van de Venne” en “De omgekeerde wereld van Adriaen van de Venne”, een tentoonstelling in Zeeuws Museum en 2 prachtuitgaven van Waanders.  

De omgekeerde wereld van Adriaen van de Venne' in Zeeuws Museum

Adriaen van de Venne (1590-1662) behoort niet tot de bekendste namen uit de Hollandse 17deeeuw. Toch is hij te beschouwen als een van de meest markante kunstenaarspersoonlijkheden uit die periode. U ontdekt hem in 2 prachtuitgaven van Waanders. In het uitgebreid, rijk geïllustreerd boek, “Ick soeck en vind”, wordt met name Van de Vennes geschilderd oeuvre voor het eerst uitgebreid en diepgaand onderzocht binnen de context van zijn gehele artistieke productie. 

Lees verder

“Raphael, The Revolution in Tapestry Design”, een magistrale tentoonstelling in het Kunsthistorisches Museum in Wenen en een al even magistrale uitgave van Hannibal Books.

Met de ontwerpen van Rafaël als uitgangspunt, tonen de tentoonstelling en het boek de evolutie van de wandtapijtkunst in de 16de eeuw, en presenteert een selectie meesterwerken uit de rijke collectie wandtapijten van het Kunsthistorisches Museum. Rafaëls ontwerpen behoren nl. tot een van de meest succesvolle series in de geschiedenis van de wandtapijtproductie. Ontdek de spectaculaire pracht er van zoals u het nooit eerder zag.

Lees verder