PROTESTANTEN

De geschiedenis van het protestantisme is de Nederlandse vertaling van het boek “Protestants: The Radicals Who Made the Modern World” (uitg. William Collins, 2017), van Alec Ryrie, één van ’s werelds grootste specialisten. In 2017 is het precies vijfhonderd jaar geleden dat Maarten Luther, toen nog een relatief onbekende hoogleraar aan een obscure Duitse universiteit in Wittenberg, zich uitsprak tegen de corruptie van de lokale geestelijken. Die confrontatie mondde iets later tot ieders verbazing uit in een compleet nieuwe christelijke stroming die we kennen als het protestantisme.

Basis van veel verandering

In “Protestanten” beschrijft prof. Alec Ryrie, als church historian en specialist van de Engelse en Schotse reformatie aan de universiteit van Durham, uitvoerig de geschiedenis van deze religie, die volgens historici de basis was voor veel van de grote veranderingen van de afgelopen eeuwen, slavernij, het liberalisme, de industriële revolutie, de wetenschappelijke revolutie, tolerantie, intolerantie, kapitalisme, imperialisme, democratie en fundamentalisme.

Van reformatie tot mondialisering

Alec Ryrie voert de lezer in de drie uitvoerige delen van zijn omvangrijk boek mee doorheen de geschiedenis van de protestanten, vanaf het fragiel begin in de 16de eeuw van de reformatie tot haar gewelddadige vestiging als staatsreligie op de rest van het continent, en haar rol in de revoluties in de moderne wereld en mondialisering (Zuid-Afrika, Korea en China). Het verhaal van de protestanten, vertelt Alec Ryrie, is het verhaal van de moderne wereld. Het boek werd vertaald uit het Engels door André Haacke en Ruud van der Helm. Uitzonderlijk interessant, meesterlijk geschreven. Een monument.

Alec Ryrie Protestanten Het geloof dat de moderne wereld vormgaf 702 bladz. geïllustreerd Uitg. Hollandsdiep/Overamstel ISBN 9789048825257