Muziek in Wallonië

De cd uitgaven van het label “Musique en Wallonie” geven een treffend beeld van zes eeuwen muziekgeschiedenis van het Franstalig deel van België. Onze beste uitvoerders brengen in deze uitgebreide reeks hoogtepunten uit onze eigenste muziekgeschiedenis. Niet te missen.

Waalse zuster van Phaedra

Wij hebben in Vlaanderen het schitterend label Phaedra en als onderdeel de reeks “In Flanders’ Fields”, onze Franstalige zuiderburen hebben “Musique en Wallonie”. Het platenlabel “Muziek in Wallonië” werd opgericht in 1971. Het was een initiatief van musicologen, onderzoekers en animators van de Belgisch-Franstalige muziekwereld. Hun doel was het geven van zichtbaarheid en hoorbaarheid aan componisten en uitvoerders van de Waals-Brusselse Gemeenschap.

Erfgoed van de Franse gemeenschap

“Musique en Wallonie” is een vzw die tot doel heeft het muzikaal erfgoed van de Franse gemeenschap in België te bevorderen door middel van musicologische studies en historisch onderzoek. Het is tevens een bijzonder productielabel dat zich door de uitgave van opnamen, toelegt op de verspreiding van dit onderzoek. “Musique en Wallonie” werkt samen met academische onderzoekers en onderhoudt nauwe contacten met de Universiteit van Luik. Geografisch-historisch is het studiegebied van de vereniging niet strikt beperkt tot het grondgebied van het huidige Wallonië, het bestrijkt ook de belangrijke, historische gebieden die er voor de onafhankelijkheid van België deel van uitmaakten.

Pioniers in de jaren ‘70

In de jaren ‘70 sprak men nog niet over bv. Jean Noel Hamal, Lambert Chaumont of Adolphe Biarent. De vzw “Muziek in Wallonië” was een pionier en bood de grote diversiteit van muziek in Brussel en Wallonië aan. Men richtte zich tot de Middeleeuwen, bv. bloemlezingen gewijd aan het manuscript van Turijn (motetten uit de 14de eeuw), de Ars Nova, of de muzikale biografie van Margaretha van Oostenrijk. Deze thema’s vormden de perfecte uitvalsbasis om componisten zoals Gilles Binchois, Pierre de La Rue, Johannes Regis, Johannes Tinctoris of Lassus te ontdekken. Wat de 17de– en de 18de eeuw betrof richtte men zich tot Josse Boutmy, Lambert Chaumont, Daniel Danielis, Henry Dumont de Thier, Joseph Hector Fiocco en Jean Noel Hamal. Boutmy was als geboren Gentenaar wel eerst organist van de Sint-Niklaaskerk in Gent. Daarna werd hij organist werd van Sint-Goedele in Brussel en trad hij in dienst trad van de vorst Anselm Franz von Thurn und Taxis en van landvoogd Karel van Lorreinen.

Revolutietijd en België rond 1830

Revolutietijd en België rond 1830 worden trots vertegenwoordig door François-Joseph Gossec en André-Ernest-Modeste Grétry, gevolgd door Francois-Joseph Fétis, César Franck, Guillaume Lekeu, Désiré Pâque, Henri Vieuxtemps, Adolphe Biarent en Eugène Ysaÿe. De aandacht ging vervolgens naar de 20ste eeuw, Jean Absil, Albert Huybrechts, Joseph Jongen en de bij ons totaal onbekende Jean Rogister (1879-1964). Naast deze portretten in muziek, bood Muziek in Wallonië ook een premium gewijd aan kunstenaars van de Waals-Brusselse Gemeenschap als René Magritte en Paul Verlaine, zangers als Fernand Faniard, Jean Rating, Louis Richard en Ernest Tilkin-Servais, of aan evenementen zoals de Wereld Expo in 1910 in Brussel.

Twee perioden

Twee perioden krijgen in het bijzonder de voorkeur in hun onderzoek en opnameproducties: de late Middeleeuwen en de Renaissance (vooral met Franco-Vlaamse polyfonie) en de muziek van de 2de helft van de 19de eeuw tot aan de Eerste wereldoorlog. In deze laatste periode is men ook geïnteresseerd in de muziek voor kleine ensembles en dansmuziek die de salons van de bourgeoisie van de achttiende en negentiende eeuw verfraaide.

Privé archieven

Ook heeft men aandacht voor enigszins vergeten musici als Felix Godefroid en voor de Frans-Belgische vioolschool van Luik. Onderzoekers doorzochten openbare en particuliere archieven wat resulteerde in de herontdekking van vergeten muzikaal erfgoed. MEW heeft bv. lyrische werken van César Franck uitgebracht en “Het martelaarschap van de Makkabeeën” (“Le Martyre des Maccabées”) opgenomen, een oratorium in het Frans van Pietro Torri, het oudste oratorium geschreven in het Frans. In “privé” bronnen, onderzocht men het archief van mecenas Maximiliaan Emmanuel van Beieren in wiens persoonlijke collectie men werk ontdekte van Torri en die van de Prinsen van Chimay en van de hertogen van Arenberg, waarin twee verloren gewaande composities van Vivaldi werden gevonden. De catalogus van de vereniging loopt dus van de veertiende en vijftiende eeuw (Ciconia, Binchois, Tinctoris, de werken die behoren tot de Ars Nova) tot in de twintigste eeuw (Eugène Ysaÿe, Joseph Jongen), via de Renaissance muziek (Regis, La Rue), de barok (Henri Dumont, Torri, Joseph-Hector Fiocco) en de klassieke romantische muziek (Grétry, Gossec, Franck).

Musique en Wallonië Francois-Joseph Gossec Helios Ensemble