De Franken in België en Nederland

Terwijl van de late middeleeuwen een geromantiseerd beeld bestaat, bleven de vroege, zogenaamd donkere middeleeuwen, lange tijd onderbelicht. Luit van der Tuuk toont in zijn nieuw boek “De Franken in België en Nederland” aan hoe de Frankische tijd een heel interessante periode van grote verandering was. Van der Tuuk schetst bekende vorsten als Karel de Grote en Pepijn de Korte, maar ook minder bekende Frankische heersers over de Nederlanden.

Na een inleiding vertelt Van der Tuuk de geschiedenis van zestien Frankische heersers, van Childerik I (ca. 450) tot Karel de Eenvoudige (Charles III, dit « le Simple ») (overleden in 929). In elk hoofdstuk worden de vorsten en de gebeurtenissen uit hun regeerperiode beschreven. Zo lezen we over Willibrord in het hoofdstuk over Pepijn II van Herstal, kleinzoon van Pepijn van Landen, en over het verdrag van Verdun in 843 tijdens Lotharius I. dat de verdeling van het Karolingisch rijk na de dood van Lodewijk de Vrome in 840 regelde onder zijn drie overlevende zonen, Lotharius, Lodewijk de Duitser en Karel de Kale.

In de vroege middeleeuwen maakte het gebied van het huidig België en Nederland deel uit van het opkomend Frankische Rijk, waarbij onbeduidende Germaanse stamleiders zich ontplooiden tot machtige christelijke koningen. De belangrijksten van hen worden in het boek aan de hand van oude geschriften in archieven en kloosterbibliotheken, perkamenten oorkonden, handschriften van hof functionarissen en bisschoppelijke brieven geportretteerd, gezien vanuit het perspectief van de Lage Landen.

Tegen het einde van de Romeinse overheersing maakten Frankische krijgsheren zich meester van het zuidelijk deel van het huidige België. De eerste drie eeuwen zwaaiden koningen van het Merovingische huis de scepter. Geleidelijk breidden zij hun invloed uit over een aanzienlijk gedeelte van de Nederlanden. In de 8ste eeuw werd hun macht overgenomen door koningen van de Karolingische dynastie. Die lijfden wat er nog over was van onze streken in bij het machtig Frankisch imperium dat langzaam het grootste deel van West-Europa omvatte.

Koningen als Childerik, Chlodovech, Dagobert en hun verwanten behoorden tot de dynastie van de Merovingische koningen die tot het midden van de 8ste eeuw over het Frankische Rijk heersten. Het stokje werd overgenomen door leden van het Karolingisch koningshuis, waartoe koningen als Karel de Grote en Lodewijk de Vrome behoorden. Al deze Merovingische en Karolingische vorsten heersten over het Frankische Rijk als Frankische koningen. Het boek bevat tal van prachtige illustraties en is bijzonder professioneel en interessant. Warm aanbevolen.

Luit van der Tuuk (°1954) is conservator van “Museum Dorestad” in Wijk bij Duurstede in het zuiden van de Nederlandse provincie Utrecht. Hij publiceerde onder meer “Vikingen”, “De Friezen” en “De eerste Gouden Eeuw”.

Luit van der Tuuk De Franken in België en Nederland Heersers in de vroege middeleeuwen Uitg. Omniboek 256 bladz. ISBN 9789401909129

https://www.stretto.be/de-franken-en-het-christendom/#more-3023