Leuven Chansonnier, Alamire onderzoekt ontdekte Polyfonie, een uitgave van Davidsfonds.

In de prestigieuze, nieuwe reeks “Leuven Library of Music in Facsimile” verscheen het “Leuven chansonnier”.

Het “Leuven Chansonnier” is een laat 15de eeuws, met gekleurde initialen verlucht handschrift, dat in 2014 bij de verkoop in een Brussels veilinghuis ontdekt werd. Het manuscript werd aangekocht door het Fonds Courtin-Bouché, beheerd door de Koning Boudewijnstichting en aan de Alamire Foundation in bruikleen gegeven. Het handschrift wordt door hen verder heel deskundig onderzocht en wordt tot nader order het “Leuven Chansonnier” genoemd. Het klein boekje van 96 perkamenten folia van 12 bij 8,5 cm groot, bevat 50 meerstemmige liederen in de stijl van de Vlaamse polyfonie. Het handschrift bevat een wapenschild dat verwijst naar de hertogen van Savoye-Nemours. Het boekje opent met een Latijns “Ave Regina” van Walter Frye, maar alle andere liederen zijn wereldlijke liederen in het Middelfrans.

Eén van de liederen is vierstemmig, alle andere zijn driestemmig. De onderzoekers/musicologen konden de herkomst van 38 liederen achterhalen. Het bevat onder meer werk van Gilles Binchois, Johannes Ockeghem en Antoine Busnoys. Het manuscript is in bijzonder goede staat bewaard zodat van sommige liederen de volledige tekst nu voor het eerst beschikbaar is. Het boekje bevat ook twaalf liederen die tot nu toe onbekend waren en waarvan de herkomst (nog) niet kon achterhaald worden. Ook tien van de twaalf liedteksten zijn volledig nieuw voor de onderzoekers. Uit deze periode zijn wereldwijd slechts zes vergelijkbare chansonniers bekend.

(foto Rob Stevens)

In de prestigieuze, nieuwe reeks “Leuven Library of Music in Facsimile” met als general editors David Burn en Bart Demuyt, verscheen nu de eerste editie, een facsimile op ware grootte en een uitzonderlijk interessante, bijhorende studie van de hand van David Burn met als uitgever WPG / Davidsfonds. De reeks wordt aangestuurd door de Alamire Foundation, de beelden van de facsimile zijn gemaakt door het Alamire Digital Lab. Heel, heel bijzonder!

Leuven Chansonnier Facsimile & Study/Studie, Davidsfonds, ISBN 978 90 5908 906 8

https://www.stretto.be/2020/10/02/liesbet-vereertbrugghen-nicole-van-opstal-hendrik-vanden-abeele-de-stilte-van-de-muziek-voor-bach-zestig-sleutelwerken-uit-tien-eeuwen-muziek-600-1600-een-magistrale-uitgave-v/