Russell Shorto’s Lied der revolutie, de geschiedenis van de Amerikaanse Vrijheid

In zijn schitterend, nieuw boek Lied der Revolutie, vertaling van “Revolution Song, A Story of American Freedom”, toont Russell Shorto op treffende wijze waarom de vrijheid vandaag de dag nog steeds moet worden bevochten en dat de idealen van de Amerikaanse Revolutie dat waard zijn.

In een tijdperk waarin de grondbeginselen van de Verenigde Staten meer dan ooit onder druk staan, keek historicus Russell Shorto terug op de periode waarin deze beginselen werden gevormd. Op basis van bronnen die onlangs werden ontdekt, verweefde hij de levens van zes Amerikanen tot een prachtig verhaal dat een nieuwe blik werpt op de Amerikaanse Revolutie (1765-1783). De lezer maakt kennis met een Native American, een Britse aristocraat en de eerste president, George Washington, die alle drie een belangrijke rol speelden in de strijd, maar ook met drie gewone burgers, een vrouw, een slaaf en een ongeschoolde arbeider, die even heldhaftig streden om vrijheid voor zichzelf op te eisen.

De mensen die in dit boek voorkomen, Cornplanter, George Germain, George Washington, Venture Smith, Margaret Moncrieffe en Abraham Yates jr. uit Albany, zagen zichzelf als individuele personen, die leefden in een tijd van beloften en mogelijkheden die vorige generaties nooit gekend hebben, schrijft Shorto. Maar de nieuwe waarde die men aan het individu hechtte, had ook zijn grenzen. “Vrijheid”, vervolgt hij, kende binnen de vroege Amerikaanse republiek strikte beperkingen. Uiteindelijk zou vrijheid natuurlijk meer omvatten, van de afschaffing van de slavernij, via het vrouwenkiesrecht tot burgerrechten en vrouwenrechten en meer. De uitbreiding van de vrijheid gaat door en wordt vandaag de dag nog steeds tegengewerkt (sic).

Toch streefden de mensen die in de periode van de grondlegging van Amerika uitgesloten waren van de ‘alle-mensen-zijn-gelijk strijd’, ieder op hun eigen manier naar vrijheid. De drie andere hoofdpersonen in dit boek, wier levens zich afspeelden naast die van Washington, Germain en Cornplanter, waren geen aanvoerders van legers, maar zij personifieerden de ‘revolutie’ evenzeer als de man die de eerste president werd.

Deze drie mensen van de 18de eeuw staan in een bepaald opzicht symbool voor anderen, voor mensen wier vrijheid beperkt was, lezen we. Maar om hen in termen van kwesties te definiëren, slavernij, de vrijheid van de vrouw, de strijd van de gewone man tegen de elite, lijkt te beperkt. Ze waren geen vertegenwoordigers van sociale groepen. Ze waren ronduit zichzelf.

Chronologisch gezien begint het boek rond 1700 en eindigt in de jaren 1830, toen de stoommachines letterlijk en figuurlijk, voor een stroomversnelling van de groei van het land zorgden. En hoewel het zich voornamelijk in Amerika afspeelt, begint het verhaal in Engeland, het landelijk, groene Engeland, het land van een Wereldrijk zowel als van Verlichting, dat in zoveel opzichten de wieg van Amerika vormde. Warm aanbevolen.

Russell Shorto (°1959) is een Amerikaans schrijver, historicus en journalist, die vooral bekend is als de auteur van “Nieuw-Amsterdam: de oorsprong van New York” (“Island at the Center of the World”) en van “Amsterdam: A History of the World’s Most Liberal City”. Hij schreef tevens “Descartes’ Bones: A Skeletal History of the Conflict Between Faith and Reason” (New York, Random House), “Saints and Madmen: How Pioneering Psychiatrists Are Creating a New Science of the Soul” (New York, Henry Holt & Company, 1999) en “Gospel Truth: The New Image of Jesus Emerging from Science and History, and Why It Matters” (New York, Riverhead Books). Shorto, die in 1981 afstudeerde aan de George Washington University, schrijft tevens artikelen voor The New York Times Magazine.

Russell Shorto LIED DER REVOLUTIE Geschiedenis van de Amerikaanse Vrijheid Uitg. ambo/anthos ISBN 9789026332777