Sunny Jansen & Martin van Lokven, “Rivierenland Nederland van Aa tot Waal”, een prachtuitgave van Balans.

In dit schitterend geïllustreerd en vormgegeven boek vertellen Sunny Jansen en Martin van Lokven het verhaal van samenleven met de rivieren, van strijd, van overwinningen en nederlagen, van profijt en angst en van een geleidelijk gegroeid begrip voor de immense betekenis van het water voor ons leven en onze welvaart. Van dijkgraaf tot veerman, van baggeraar tot politicus, van ingenieur tot recreant.

Nederland is zo vervlochten met het vele water, dat ‘polderen’ en ‘indammen’ werkwoorden werden, en de Nederlandse waterwerken zich ontwikkelden tot een exportproduct. Dat kan ook bijna niet anders: het grondgebied van Nederland bestaat voor een derde uit water: sloten, beken, grachten, meren, kanalen en de rivieren die vanuit Europa door de Nederlandse delta naar de zee stromen. Geen enkel land heeft zoveel water als Nederland.

In Nederland zijn  waterschap Rivierenland en regio Rivierenland, een verzorgingsgebied en een  samenwerkingsverband tussen verschillende gemeenten, voor o.a. de waterhuishouding van veilige dijken (waterkeringen), waterkwaliteit, schoon en helder water in sloten en plassen, het zuiveren van afvalwater door rioolwaterzuiveringsinstallaties, waterkwantiteit en vaarwegbeheer. Hoofdreden voor dit uitstekend beleid is het besef van de schoonheid en het belang van de rivieren. Sunny Jansen en fotograaf Martin van Lokven illustreren dat in hun boek met vlotte teksten en adembenemend mooie foto’s.

Wonen, werken, economie, industrie, natuur en recreatie zijn allemaal aspecten van het samenleven met de vele Nederlandse rivieren. Over deze rivieren, nadrukkelijk aanwezig, goed verscholen, of soms zelfs verdwenen, gaat dit boek. “En over de mensen die met deze rivieren samenleefden, die er in zwommen en schaatsten, die er woonden en werkten, die ervan profiteerden en er overlast van ondervonden, die de rivieren als wapen gebruikten en ze probeerden te bedwingen”, zo lezen we.

“Ik struinde langs de rivieren met fotograaf Martin van Lokven”, schrijft Sunny Jansen. “De foto’s in dit boek zijn de Nederlandse rivieren door zijn lens. Hier geldt hetzelfde, een andere fotograaf zou andere beelden hebben gekozen, andere rivieren hebben vastgelegd. Dit boek is dan ook niet bedoeld als een uitputtend overzicht van alle Nederlandse rivieren, het is eerder een bloemlezing. Het vertelt verhalen, verhalen over rivieren, over mensen, over samenleven met de rivieren”.

‘Rivierenland: van Aa tot Waal’ is chronologisch opgebouwd. Binnen die chronologie is gekozen voor een thematische aanpak, met af en toe een uitstapje, in een poging om de diversiteit en rijkdom van de rivieren recht te doen. Dit boek hoopt te inspireren en uit te nodigen om zelf op verkenning te gaan in het prachtig Nederland Rivierenland.

U leest o.a. over de grote ramp van 1809, Kastelen langs rivieren, Handelssteden, Drakenschepen, Koggen en zompen, Ambacht en nijverheid, Watermolens aan de Voer en de Zaan, De Herenvecht en de Boerenvecht (noordelijk en zuidelijk deel van de Vecht) in de provincies Utrecht en Noord-Holland, Het Pannerdensch Kanaal tussen Doornenburg en Angeren in Gelderland, de bijna-rampen van 1993 en 1995, Waterstanden, het Munikkenland (een landtong tussen de daar samenvloeiende Waal en de Afgedamde Maas), de beek en klein riviertje, de Dommel in Limburg en Noord-Brabant (foto), technische hoogstandjes en Riviervisserij. Een bijzonder, bijzonder mooi boek om verliefd te worden op Nederland!. Warm aanbevolen!

Sunny Jansen & Martin van Lokven Rivierenland Nederland van Aa tot Waal 352 bladz. geïllustreerd Uitg. Balans ISBN 9789460038204