Ravenmeester Christopher Skaife schreef een heel, heel bijzonder boek, uitgegeven door Spectrum, over…de Raven van de Tower of London.

Eén van de vele legendes over de raven zegt dat, als er niet minstens zes raven binnen de Tower wonen, de Tower én de monarchie zullen vallen. Maar raven zijn intelligente vogels, die zich niet laten niet dwingen. Ze moeten het er zo prettig hebben, dat ze er blijkbaar wíllen blijven. In elk geval, de raven van de Tower of London mogen nooit verdwijnen. Ze zijn daarenboven allemaal officieel ingeschreven bij de Royal Army!Zolang de raven in de Tower blijven is Engeland gevrijwaard van invallen van buitenaf. Charles II, koning van Engeland, Schotland en Ierland van 1660 tot 1685, werd gewaarschuwd dat het koninkrijk ten val zou komen als de raven de Tower zouden verlaten. Charles gaf dan ook de opdracht om steeds een populatie raven binnen de muren te houden. Dit kan door één vleugel gedeeltelijk te knippen, waardoor de raven minder stabiel vliegen en zich dan ook nooit ver buiten de Tower wagen.

Christopher Skaife is een van de 37 Yeoman Warders, beter bekend als de “Beefeaters” van de “Tower of London”. Officieel is hun titel, “Yeomen Warders of Her Majesty’s Royal Palace and Fortress the Tower of London, and Members of the Sovereign’s Body Guard of the Yeoman Guard Extraordinary”. Deze speciale garde staat bekend als de oudste nog bestaande ‘lijfwacht’ ter wereld. Hij werd ergens na de Slag bij Bosworth in 1485 door Henry VII opgericht. Alle Yeoman Warders zijn oud-militairen, van beide geslachten, die het land minstens tweeëntwintig jaar onberispelijk gediend hebben. Zij zijn de ceremoniële bewakers van de Tower of London. In theorie moeten ze zowel de gevangenen als de hier bewaarde kroonjuwelen bewaken. Feitelijk leiden ze bezoekers rond en houden ze de rituelen van de Tower in stand. Ze wonen er ook en het gezegde ‘my home is my castle’ gaat voor hen letterlijk op.

Skaife is weliswaar als enige de “Ravenmaster”. Het is zijn taak om er voor te zorgen dat de raven het naar hun zin hebben, een volle dagtaak. Ze worden gevoed met noten, bessen, muizen, ratten, kippen en in bloed gedrenkte biscuitjes (“peanuts and dog biscuits soaked in blood and fish”). Rauw vlees wordt gekocht in de Victoriaanse “Smithfield Meat Market” (foto) in Farringdon in Centraal Londen. Skaife aait ze over hun snavel, krabbelt ze in hun nekveren en praat met ze. Iedere avond fluit hij een speciale melodie die de raven zegt dat het bedtijd is. Ze vliegen dan naar de ruime kooien waarin ze de nacht doorbrengen, beschermd tegen roofdieren zoals vossen.

“Op dit moment hebben we zeven raven”, schrijft Skaife. “Als ravenmeester ben ik verantwoordelijk voor hun veiligheid en welzijn”, vervolgt hij. “Ik zorg voor de raven en de raven zorgen voor ons. Zonder de vogels, zo zegt een legende immers, zal de Tower tot stof vergaan en het koninkrijk in rampspoed worden gestort”. Met zijn opvallend boek wil hij enkele van de meest gestelde vragen over de raven beantwoorden. Waarom zijn er eigenlijk raven in de Tower? Waar komen de mythen en het bijgeloof over de vogels vandaan? Hoe wordt er voor gezorg ? Wat geeft Skaife ze te eten? Van wie hebben ze hun naam? Wat gebeurt er met ze als ze sterven, en hoe en waarom blijven ze in de Tower?

“Als ravenmeester”, vertelt Skaife, “heb ik het voorrecht te zien hoe een paar van de meest bijzondere niet-menselijke wezens leven en zich gedragen. Wat ik onder meer van de raven heb geleerd, is dat ze verbazingwekkend veel op ons lijken. Ze zijn veelzijdig, kunnen zich goed aanpassen, ze zijn omnivoor, kunnen heel wreed en heel aardig zijn en over het geheel genomen kunnen ze goed met elkaar overweg. Dankzij mijn werk met de raven, heb ik veel geleerd over wat het betekent mens te zijn. Ik heb geleerd te luisteren, te observeren en stil te zijn. De raven zijn mijn leraren geweest en ik hun leerling”.

“De ravenmeester” getuigt van de innige en inspirerende vriendschap tussen de raven en hun meester. Skaife vertelt over het gedrag van de vogels, de pikorde, hun kuren en de trucjes die ze met je uithalen. Het resultaat is een meeslepend verhaal dat verrast en betovert, en dat laat zien wie de echte bewakers zijn van de Tower. Gilbert and Sullivan schreven er met hun “The Yeomen of the Guard or The Merryman and His Maid”, in 1888, zelfs een heuse Savoy Opera over. Zeker, zeker lezen. Een absolute must! (Oorspronkelijke titel “The ravenmaster. My Life with the ravens at the Tower of London”. Vertaald door Margreet de Boer).

Christopher Skaife De ravenmeester. Mijn leven met de raven van de Tower of London 204 bladz. Uitg. Spectrum ISBN 9789000363889