Sfeervolle, instrumentale Abendmusiken van Buxtehude, Erlebach, Reinken en Theile door het ensemble Stravaganza op het label Muso.

Voor hun tweede cd voor het label muso, keert het “Ensemble Stravaganza” terug naar hun favoriet repertoire om een cd aan te bieden die virtuoos, lyrisch, rijkelijk sonoor en kleurrijk is, uitgevoerd met verbluffend natuurlijk élan. De “Abendmusiken” waren een reeks religieuze en instrumentale concerten die Buxtehude in Lübeck organiseerde. Zelfs Bach maakte lange reizen om ze bij te wonen en om er Dietrich Buxtehude, toen de bekendste organist in Europa, te ontmoeten.

“Abendmusiken” werden meestal uitgevoerd in een kerk. De benaming verwees specifiek naar een reeks uitvoeringen in de Mariakerk in Lübeck (Marienkirche) (foto), een traditie die begon in de 17e eeuw en die duurde tot 1810. Betaald door lokale zakenlieden en dus met gratis toegang voor het publiek, was Franz Tunder (organist aan de Marienkirche van 1641 tot 1667) de eerste die de Abendmusiken uitvoerde met orgelmuziek en een verscheidenheid aan vocale muziek. Onder zijn opvolger Dieterich Buxtehude (organist in Lübeck van 1668 tot 1707) kwamen deze concerten op de voorgrond en werden ze opgericht op de vijf zondagen vóór Kerstmis. Buxtehude en zijn opvolgers stelden zelfs vijfdelige oratoria samen die in de loop van de vijf zondagen moesten worden uitgevoerd.

Buxtehude was van 1657 tot 1658 eerst organist in het Deense Helsingborg, vervolgens van 1660 tot 1668, van de Duitse kerkgemeente van het naburige Helsingør, en vanaf 1668, als opvolger van Franz Tunder, van de Marienkirche in Lübeck. Buxtehude trouwde in 1668 met Anna Margareta, de dochter van Tunder.

In 1673 begon Buxtehude met het organiseren van de zogeheten “Abendmusiken”. Dat waren concerten die ten tijde van de Advent, door Buxtehude werden georganiseerd ten behoeve van de rijke koopmanselite van de stad, en waarvoor hij speciaal composities van oratoriumachtige signatuur op vrome, piëtistische teksten componeerde. Ook door virtuoze improvisaties op het indrukwekkend orgel van de Marienkirche, maakten deze concerten hem tot ver buiten Lübeck beroemd. Het model van deze Abendmusiken, waarmee Buxtehude’s schoonvader, Franz Tunder ooit was begonnen, was ontleend aan soortgelijke initiatieven in de Oude Kerk van Amsterdam, die onder leiding van de organist en tevens stadsmusicus, Jan Pieterszoon Sweelinck, plaatsvonden ten behoeve van de Amsterdamse burgerij.

Vanaf het midden van de 16 de eeuw was de reputatie voor uitmuntendheid van de componisten van Noord-Duitsland goed ingeburgerd. Gezien de dynamiek door commerciële uitwisselingen, dankzij de bedrijvige activiteit van de haven van Hamburg, verwelkomden de steden van de Hanze vele buitenlandse arbeiders, hun douane inspireerde de artiesten van de Germaanse traditie. Aan het einde van de 17 de eeuw was Hamburg een vrije stad beschut tegen oorlog, een toevluchtsoord voor artiesten en voor grote fortuinen. Het was toen de meest kosmopolitische stad in Duitsland en de bevolking omvatte een groot aantal handelaren, bankiers, diplomaten en senatoren, zoveel mannen die rijk waren en de tijd hadden om te genieten van muziek en om deze bloeiende kunst te stimuleren.

Als goede vrienden behoorden Johann Adam Reinken, Dietrich Buxtehude, beiden bewonderd door Bach, en Johann Theile, tot de kring van contrapuntisten uit Noord-Duitsland, maar vonden inspiratie in de monodische stile nuovo van Italië. Bijgevolg waren ze voorstanders van het idee dat muziek in dienst moest moet zijn van het drama. Deze muzikale cirkel, zowel professioneel als vriendelijk, ontmoette elkaar regelmatig op de Abendmusiken, of muzikale avonden. Organisten, grote improvisatoren, de muziek van de vier componisten van dit programma bevat vaak suites met korte bewegingen in elk waarvan identieke of verwante harmonische en melodische elementen voorkomen, kenmerken van improvisatie en eigen aan de stylus phantasticus, een muzikale beweging die de componisten dierbaar is deze periode.

Erlebach (1657-1714) was een productieve componist, maar de meeste van zijn werken (wel meer dan 1000 composities), die na zijn overlijden door zijn weduwe waren verkregen, werden in 1735 tijdens een brand in Rudolstadt vernietigd. Dit zorgde ervoor dat de muziek van Erlebach bijna volledig werd vergeten. Slechts 70 composities overleefden, sommige alleen in manuscripten, die later moesten worden getranscribeerd. Het vernietigd materiaal omvatte ook 24 missen en ten minste zes complete cycli van cantaten voor het Lutheraans kerkelijk jaar. Erlebach componeerde ook wereldlijke vocale muziek en liederen, opgenomen in een in 1697 gepubliceerde verzameling getiteld “Harmonische Freude musicalischer Freunde”. Johann Adam Reinken (1643-1722) uit Deventer, componeerde in ‘Hortus Musicus’ voor strijkers en basso contonuo, op zijn beurt zes meerdelige sonates, elk gevolgd door vier dansbewerkingen. In 1687 verscheen in Hamburg een door hemzelf bekostigde uitgave van die zes sonate-suites.

De volledige titel ervan luidde, “Hortus Musicus recentibus aliquot flosculis Sonaten, Allemanden, Couranten, Sarabanden, et Giguen cum 2. Viol., Viola et Basso continuo”. Reinken droeg deze verzameling op aan het stadsbestuur van Deventer. Van deze sonatesuites heeft Johann Sebastian Bach, vermoedelijk al tijdens zijn Lüneburger studiejaren (1700-1702), één integraal (nr.1), een ander grotendeels (nr.2) en van de laatste (nr.6) slechts een deel, een fuga, voor het klavecimbel omgewerkt, en de stemligging aangepast aan het klavier.

Na zijn rechtenstudie in Leipzig en Halle, volgde Johann Theile (1646-1724) compositie in Weißenfels. Zijn leraar daar was Heinrich Schütz. Theile wordt verondersteld een van zijn laatste leerlingen te zijn geweest en wordt beschouwd als een van de meest getalenteerde onder hen. Tussen 1673 en 1675 bekleedde hij de functie van hofkapelmeester voor hertog Christian Albrecht van Sleeswijk-Holstein-Gottorp. Enkele jaren later bekleedde hij de functie van Kapellmeister in Wolfenbüttel, waar hij een muzikale stage begon bij Johann Rosenmüller, die tegen die tijd was teruggekeerd naar Noord-Duitsland nadat hij het grootste deel van zijn carrière in Italië had doorgebracht. Hij werkte ook in Naumburg, waar hij ook de functie van Kapellmeister bekleedde; Berlijn, waar hij actief was als muziekleraar aan het koninklijk hof; evenals in Lübeck en Stettin, waar hij ook muziekleraar was. In 1673 componeerde hij zijn Matthäuspassion (St. Matthew Passion) in Lübeck. In 1694 keerde Theile terug van een periode als muzikaal adviseur van de hertog van Zeitz naar zijn geboortestad Naumburg, waar hij in 1724 overleed.

Op de cd staan Dietrich Buxtehude: Sonata in C, BuxWV266 en Sonata in G, BuxWV271, Philipp Heinrich Erlebach: Sonatas (6) voor viool, Viola da Gamba met basso continuo no.5 in B flat major, Johann Adam Reinken: Hortus Musicus IV en Johann Theile: Sonata duplex a 3. Warm aanbevolen.

Abendmusiken Buxtehude Erlebach Reinken Theile ensemble Stravaganza Domitille Gilon Thomas Soltani cd Muso MU025