Jo Claes, “Liefde en lust, de mooiste verhalen uit de klassieke literatuur en de Bijbel”, een heerlijke uitgave van Houtekiet.

Hoewel dit uitermate belangrijk literair erfgoed door de eeuwen heen schilders, beeldhouwers, componisten, filmregisseurs en andere kunstenaars heeft geïnspireerd, zijn sommige van die verhalen uit het collectief geheugen verdwenen of slechts fragmentarisch overgeleverd. Jo Claes bundelde daarom vijftig van de mooiste verhalen. Hij vond ze in de Griekse mythologie, de Romeinse sagenwereld en de Bijbel en besloot ze opnieuw te vertellen. Magnifiek!

“Naast Zeus”, zo lezen we, “was Hera de koningin over hemel en aarde. Alle goden en godinnen hadden het grootste respect voor haar want Hera beschermde het huwelijk en stond vrouwen bij tijdens de bevalling. Vooral echtbreuk werd streng door haar bestraft. Daarom was het zo pijnlijk dat ze zelf vaak het slachtoffer werd van overspel, want Zeus had in de loop van hun huwelijk verschillende minnaressen: Europa, Leto, Semele, Callisto, Alkmene en vele andere. Hera werd dan telkens razend jaloers en achtervolgde de maîtresses van haar echtgenoot met een niet-aflatende woede.

Het bekendste slachtoffer van Hera’s jaloezie was Io, de mooie dochter van Inachos, stichter en koning van Argos. Het meisje, een priesteres van Hera, werd geplaagd door dromen waarin Zeus haar trachtte te verleiden. Ten einde raad vertelde Io haar dromen aan haar vader. Verontrust trok Inachos naar de orakels van Delphi en Dodoma die hem aanraadden om zijn dochter te laten toegeven aan de liefde van de oppergod, anders zou zijn hele nageslacht worden vernietigd”.

“In die omstandigheden”, vertelt Jo Claes verder, “ werd Io de geliefde van Zeus. De oppergod verenigde zich met haar op de meest zachtzinnige wijze waarbij hij haar alleen maar streelde, wat niet verhinderde dat het meisje zwanger werd. Om de relatie voor zijn vrouw te verbergen, bedekte Zeus de aarde met een dikke laag wolken, maar net dat trok de aandacht van Hera. Ze kwam van de Olympos naar beneden en begon de wolken uit elkaar te drijven. Toen Zeus dat merkte, veranderde hij Io snel in een koe. Tegen zijn echtgenote beweerde hij dat hij het dier nooit eerder had gezien. Hera rook echter onraad. Ze vroeg of ze de prachtige koe cadeau mocht hebben en Zeus had geen andere keus dan haar het dier te schenken”. Schitterend…

Liefde is zo oud als de mensheid en heeft van in het prille begin schrijvers geïnspireerd tot ontroerende en meeslepende verhalen waarin alle mogelijke aspecten van die liefde aan bod komen. Liefde is voor de literatuur altijd een onuitputtelijke bron van inspiratie geweest en dat geldt eveneens voor de Bijbel, de Griekse mythologie of de Romeinse sagenwereld. Meestal gaan dergelijke verhalen over de liefde tussen een man en een vrouw, maar er zijn ook voorbeelden van relaties tussen goden en stervelingen, van incestueuze verhoudingen tussen vaders en dochters, moeders en zonen, broers en zussen, of van overspelige affaires met vaak noodlottige gevolgen.

Maar, welke motivaties er ook aan de basis lagen van de verschillende liefdesverhoudingen, de verhalen tonen aan dat er weinig nieuws is onder de zon en dat de personages van toen gedreven werden door gevoelens die ons de dag van vandaag niet vreemd zijn, ook al zijn de tijden en de gewoontes veranderd.

Jo Claes verdeelde de verhalen rond 8 thema’s, overspelige en wanhopige liefde, liefde en verraad en liefde en wraak, ultieme liefde, liefde en list en meer liefde dan lust, en incestueuze liefde. De geraadpleegde schrijvers zijn Homeros, Aischylos, Appolodorus, Herodotos, Euripides, Sophocles, Lucius Apuleius, Publius Vergilius Maro, Titus Livius, Hyginus en Publius Ovidius Naso.

In “De overspelige liefde” leest u over Io, het meisje dat een koe werd, Leda en de zwaan, Helena, de mooiste vrouw ter wereld, Aphrodite en de knappe sterveling Adonis en Koning David of de straf voor overspel. In het daarop volgend “Liefde en verraad”, gaat het over de woordbreuk van Theseus, het verraad van Clytia, Candaules en Gyges, Herakles, de sterkste man ter wereld, het haar van Simson en de verstoting van Hagar. Het hoofdstuk “De wanhopige liefde” bevat de verhalen over Narkissos en het spiegelbeeld, Daphne, de nimf die Apollo afwees, de wanhoopsdaad van Pyramus en Thisbe en Kalypso en de gedwongen liefde van Dido.

Rond het thema “Liefde en wraak”, koos de auteur de verhalen over de belastende brief van Phaidra, Apollo’s wraak op Koronis, Semele, de moeder van Dionysos, de zussen Prokne en Philomena, Kephalos en Prokris, de tovenares Medeia en de moord op Agamemnon, Stheneboia, de afgewezen vrouw en Jozef en de vrouw van Potifar. Het vijfde thema, “De ultieme liefde”, gaat over Psyche en het monster, het offer van Alkestis en de betreurde Eurydike, Pygmalion, Ceyx en Alcyone en Penelopeia en de vrijers. In “Liefde en list” leest u over Europa, het meisje naar wie een continent werd genoemd, de lichtvoetige Atalante, de wagenren van Pelops, Rachel en Lea, de list van Tamar en Judit en Holofernes.

Onder de titel “Meer lust dan liefde”, koos Jo Claes voor de belaging van de mooie Danaë, de wellust van de Salmakis, Pasiphaë en de stier, de verkrachting van Lucretia en de dood van Verginia, Dina door haar broers gewroken, de schanddaad van Amnon en de kuise Susanna. Het laatste thema, “De incestueuze liefde”, bevat de verhalen over Oidipous, speelbal der goden, Thyestes: incest uit wraak, Byblis en haar broer Kaunos, Myrrha, de moeder van Adonis en Lot en zijn dochters. Een boek vol heerlijke vertellingen. Liefde en Lust is een must! Niet te missen!

Jo Claes (°1955) (foto’s), de gewezen, gedreven leerkracht Nederlands en Engels van het Heilig Hartinstituut in Heverlee, is misdaadauteur en publiceerde fantastische bestsellers over mythologie, hagiografie en iconografie, cfr. zijn samen met zijn oom, Alfons Claes (1920-2016) en zijn echtgenote, Kathy Vincke, geschreven drieluik rond heiligen herkennen, “Sanctus, Sancti en Sanctorum”. Reeds tussen 2004 en 2008, schreef hij o.a. “De Bijbel, Schatkamer van kunst en taal”, “Griekse mythen en sagen, Schatkamer van kunst en taal” en Romeinse sagen en legenden, Schatkamer van kunst en taal”, alle uitgegeven door Davidsfonds.

Zijn schrijversloopbaan begon in 1985 met de verhalenbundel, “De Stenen Toren”, dat bekroond werd met de Debuutprijs. In 2008 verscheen “De zaak Torfs”, zijn eerste misdaadroman over de Leuvense inspecteur, Thomas Berg. Daarna volgden nog twaalf delen. Met “De mythe van Methusalem” won hij de Hercule Poirot Publieksprijs 2014 en De Gouden Strop 2015. Met “Het gewicht van de haat” won hij de Hercule Poirot Publieksprijs 2017.

Jo Claes Liefde en lust De mooiste verhalen uit de klassieke literatuur en de Bijbel 248 bladz. uitg. Houtekiet ISBN 978 90 8924 801 5

https://www.stretto.be/2020/03/15/anton-van-hooff-klassieke-liefde-eros-en-seks-naar-ovidius-een-uitgave-van-omniboek-een-aanrader/