Gita Deneckere, Bruno De Wever, Tom De Paepe en Guy Vanthemsche schreven “Een geschiedenis van België”, een uitgave van Academia Press.

Hoe is België in 1830 ontstaan, welke breuklijnen bepalen de geschiedenis van ons land, hebben Vlaanderen en Wallonië samen nog een toekomst? Lees hier een helder overzicht van de Belgische geschiedenis. Het boek is een uitloper van de colleges die de auteurs doceren aan eerstejaarsstudenten van de Universiteit Gent. Het biedt een grondige, maar tegelijk leesbare en overzichtelijke inleiding in de geschiedenis van België, met nadruk op de politieke en sociale breuklijnen die de Belgische maatschappij bepalen. Er wordt ook aandacht besteed aan sociaaleconomische transformaties die het land doorgemaakt heeft en de internationale context die mee het ontstaan en de ontwikkeling van het kleine koninkrijk in het hart van Europa heeft vormgegeven.Het boek is met zijn elf uitgebreide hoofdstukken chronologisch opgebouwd. In het eerste hoofdstuk, “België avant la lettre”, leest u de geschiedenis vanaf de ‘Oude Belgen’ , de vroege middeleeuwen (500-1000) en het ontstaan van het ancien régime, Merovingen en Karolingen en de feodale machtsstrijd, tot de eenmaking en de scheiding in de Nederlanden en de Zuidelijke Nederlanden. In het tweede hoofdstuk gaat het over  de periode na het ancien régime, de evolutie naar moderne natiestaten binnen de internationale context, het belang van de Franse Revolutie en het Congres van Wenen: de restauratie, gevolgd door Liberalisme en nationalisme, de cruciale etappes op de weg naar het onafhankelijk België (eind 18de eeuw tot 1814), het einde van het Oostenrijks regime en de États Belgiques Unis (1780-1792), en het Frans bewind (1794-1814) als fundament voor het latere België. Verder gaat het o.a. over de structurele kenmerken van de Belgische industrie, de Belgische Revolutie en de triomf van de liberale natiestaat, spanningen in het Koninkrijk der Nederlanden (1815-1830) en de opstand van 1830, het Voorlopig Bewind en de Conferentie van Londen, het unionisme (1830-1847), de liberale industriële revolutie en de eerste arbeidersprotesten, en De Vlaamse beweging.

In het boek wordt dan de verdere geschiedenis geschetst van de Kolonisatie en dekolonisatie van Congo en België tijdens de Eerste Wereldoorlog tot het interbellum, de economische crisis en haar politieke gevolgen, Taalwetten en de nationale kwestie in de jaren 1930 en België tijdens de Tweede Wereldoorlog. In het elfde en laatste hoofdstuk leest u ten slotte over de Schoolstrijd en Schoolpact, de economische en sociale politiek sinds de jaren 1950, de communautaire breuklijn na 1950, België in de wereld na 1950  en België in de NAVO en de EEG tot 1989.

Door illustraties en documenten maken de auteurs de Belgische geschiedenis niet alleen aanschouwelijk, maar voegen informatie toe om belangrijke aspecten van de Belgische geschiedenis uit te diepen. Als lezer maakt u op die manier kennis met originele  bronnen, historische kaarten en cijfers uit historisch onderzoek. Niet te missen!

Gita Deneckere Bruno De Wever Tom De Paepe Een geschiedenis van België 320 bladz. geïllustreerd uitg. Academia Press EAN 9789401461306