Valerie Hansen, “Het jaar 1000, de ontdekking van de wereld”, een uitgave van Thomas Rap. Niet te missen, een must!

Het zou allemaal begonnen zijn toen Columbus in 1492 met drie schepen koers zette naar het westen. Maar, volgens Hansen deed de globalisering al veel eerder haar intrede.In het jaar 1000 werd bv. Stefanus I, vorst van de Magyaren, gekroond tot de eerste koning van Hongarije, en veroverden Zweden en Denemarken allebei een deel van Noorwegen. Op het Congres van Gniezno ontmoetten keizer Otto III en Boleslaw I van Polen elkaar, waardoor de Poolse staat werd erkend. De Engelsen onder koning Ethelred II staken over naar Normandië, maar werden teruggeslagen. Er werd vrede gesloten en bruiloft gevierd. Ethelred huwde nl. met de Normandische prinses, Emma. Ondertussen landde de Viking, Leif Eriksson, in Noord-Amerika en zette voet op Helluland, Markland en Vinland. In Europa geloofden velen die niets deden, dat de wederkomst van Jezus in of rond dit jaar zou plaatsvinden…

Valerie Hansen laat in haar boek, “The Year 1000: When Explorers Connected the World—and Globalization Began”, zien hoe er rond het jaar 1000, op verschillende plaatsen ter wereld, grote expedities opgetuigd werden. Hoe de Vikingen hun weg vonden naar Noord-Amerika, hoe de islam zich verspreidde naar Zuid-Europa en oostwaarts richting India en hoe de Chinezen met grote schepen het ruime sop kozen. Internationale handel kwam op gang, uitwisseling van producten en ideeën hield velen bezig – voor het eerst maakte men zich zorgen om de gevolgen voor de plaatselijke economie en het behoud van ‘het eigene’. Hansen laat ons zien hoe de continenten met elkaar in contact kwamen.

In 221 v.Chr. werd het land dat we nu kennen als China, verenigd onder de eerste keizer, Qin Shi Huangdi (wat ‘Eerste keizer van de Qin’ betekent), die de Qin-dynastie stichtte. Tijdens de Han-dynastie (206 v.Chr.-220 n.Chr.) werd het rijk uitgebreid tot in Korea, Vietnam en Centraal-Azië. Hierna volgde een periode van verwarring, waarin een van de rustpunten de Tang-dynastie (618-907) was. Onder de keizers van deze dynastie werd onder andere het examenstelsel ingevoerd, waardoor ook niet-adellijke personen hoge posities konden bereiken. Vanaf de 9de eeuw nam de macht van de keizer toe en verplaatste het economisch centrum zich naar het zuiden. Marco Polo zou China hebben bezocht rond 1280, toen hier de Mongoolse Yuan-dynastie aan de macht was. Onder de Ming-keizers (1368-1644) werd meer nadruk gelegd op de eigen Chinese waarden en werd de invloed van buitenaf geweerd.Op meeslepende wijze beschrijft Valerie Hansen het groot verhaal van de ontdekking van de wereld. Valerie Hansen heeft haar verhaal verdeeld over 8 hoofdstukken, de wereld in het jaar 1000, een overzicht, Westwaarts, dappere Vikingen!, de pan-Amerikaanse verkeerswegen van het jaar 1000, Europese slaven, de rijkste man ter wereld, de splijting van Centraal-Azië, verrassende reizen en de meest geglobaliseerde plek op aarde. Niet te missen! “The year 1000” werd vertaald door Inge Pieters.

Valerie Hansen is een Amerikaanse professor, historicus en auteur. Ze is de auteur van het boek The Silk Road: A New History, gepubliceerd in 2012; en momenteel doceert ze Chinees en wereldgeschiedenis aan de Yale University, waar ze hoogleraar geschiedenis is. Na haar afstuderen aan de Harvard University in 1979 en haar doctoraat aan de University of Pennsylvania in 1987, kwam ze in 1988 bij Yale University als assistent-professor en werd professor in 1998. Hansen verbleef een jaar in Shanghai met een Fulbright-beurs van 2005-2006; 2008-2009 en 2011-2012, was docent aan het gezamenlijk undergraduate-programma van Yale met de Universiteit van Peking en gaf les aan Yale-NUS college in Singapore.

Haar huidig onderzoek onderzoekt de onderling verbonden wereld van het jaar 1000. Bij Yale doceert ze geschiedenis van traditioneel China, de geschiedenis van de wereldgeschiedenis en seminaries over de geschiedenis van de zijderoute. Hansens eerste boek was Changing Gods in Medieval China, 1127-1279, dat in 1990 werd gepubliceerd. Haar tweede boek, Negotiating Daily Life in Traditional China, 600-1400, verscheen in 1995. In 2000 publiceerde ze The Open Empire. Een tweede editie van het boek werd in 2015 gepubliceerd. Het boek stelt, in tegenstelling tot de wijdverbreide opvatting dat geen buitenstaanders ooit het traditionele China hebben beïnvloed, dat Indiase boeddhisten en noordelijke nomadische volkeren, het traditionele China gedurende zijn lange geschiedenis hebben gevormd.

In 2012 schreef Hansen “The Silk Road: A New History”, waarin ze aan de hand van archeologische opgravingen, documenten en artefacten, beweert dat de zijderoute-handel kleinschalig was en meestal lokale goederen betrof. Het boek kreeg positieve recensies van critici en Library Journal schreef dat het “een indrukwekkend goed onderzocht boek was waarin de documentatie van veel verschillende culturen en mensen langs de vele routes die bekend staan als de zijderoute, werd verkend”. The New York Journal of Books schreef dat “de zijderoute gedeeltelijk een geografische mysterietour is, de economische basis van het dorp, de geschiedenis van uitvindingen en innovatie …” Publishers Weekly schreef dat het boek “een erudiete, wetenschappelijke kijk geeft op artefacten die zo divers zijn als boeddhistische soetra’s, oude rekeningen van verkoop, en zelfs versteende dumplings, waarbij ze elk in de juiste context plaatsen en een gedetailleerd historisch record opbouwen dat zwaar op primaire bronnen steunt.” Dit is geschiedschrijving om u tegen te zeggen. Daarom is dit boek een must!

Valerie Hansen Het jaar 1000, de ontdekking van de wereld 416 bladz. geïllustreerd Uitg. Thomas Rap EAN 9789400404571

https://www.stretto.be/2021/10/15/valerie-hansen-de-zijderoute-de-oude-handelswegen-tussen-oost-en-west-een-erudiete-maar-ook-onderhoudende-uitgave-van-omniboek/