Pepe Karmel, “Abstracte kunst, een wereldgeschiedenis”, een prachtuitgave van Wbooks.

 

“Abstracte kunst heeft vaak concrete wortels. Ervaringen in de echte wereld”, stelt kunsthistoricus, Pepe Karmel, “liggen bijna altijd ten grondslag aan abstracte uitingen”. Dit boek is een gedurfde nieuwe verkenning van de oorsprong en evolutie van een invloedrijke kunststroming. Voor het eerst wordt er dieper ingegaan op de oorsprong van het abstracte. Abstracte kunst gaat over mannelijke én vrouwelijke kunstenaars, uit alle windstreken, en altijd wordt hun werk besproken in relatie tot sociale, politieke en culturele veranderingen. Niet chronologisch, maar thematisch en gecategoriseerd op onderwerp gaan we de geschiedenis tegemoet. Karmel focust op het onderwerp, en toont hoe de kunstenaars zich uiten via hun abstracte beeldtaal. Lichamen en landschappen, kosmologieën en kalligrafie, architectuur en patronen. Van de pioniers tot de protegés van het genre, Kazimir Malevich, Hilma af Klint, Wassily Kadinsky, Ibrahim El-Salahi, Carlos Cruz-Diez, Bridget Riely, Anni Albers, Sean Scully, Julie Methretu en Wu Guanzhong, om er maar een paar te noemen. Ook is er veel ruimte voor Nederlandse kunstenaars, vaak meesters van het abstracte – denk bijvoorbeeld aan Piet Mondriaan, die zelf meende al vóór Jan van Eyck, abstractie in Nederlandse werken te herkennen, en Bart van der Leck.
In zijn frisse, vernieuwende kijk op abstracte kunst, beschrijft de bekende kunsthistoricus, Pepe Karmel, de beweging vanuit een mondiaal perspectief, terwijl hij abstractie verankert in een herkenbare realiteit. De auteur gaat verder dan het canoniek terrein van abstracte kunst en laat zien hoe kunstenaars van over de hele wereld abstracte beelden hebben gebruikt om sociale, culturele en spirituele ervaringen uit te drukken. Karmel bouwde zijn benadering van abstracte kunst op rond vijf  thema’s, lichaam, landschap, kosmologie, architectuur en door mensen gemaakte tekens en patronen. Gaandeweg ontwikkelt deze geschiedenis een reeks verhalen die veel verder gaan dan de gevestigde figuren en stromingen die traditioneel geassocieerd worden met abstracte kunst. Elk verhaal wordt aangevuld met een aantal uitgelichte abstracte werken, gerangschikt in tot nadenken stemmende paren met bijbehorende uitgebreide bijschriften, die een diepgaande analyse bieden. Dit uitgebreid onderzoek omvat werk uit Azië, Australië, Afrika en Zuid-Amerika, evenals Europa en Noord-Amerika, door kunstenaars variërend van de chinees, Wu Guanzhong (1919-2010), Joan Miró en Jackson Pollock, tot de Zweedse schilderes, Hilma af Klint (1862-1944), en de Nigeriaan, Odili Donald Odita (1966).Pepe Karmel, Associate Professor Of Art History, New York University/Harvard College, en een vooraanstaande autoriteit op het gebied van abstracte kunst, presenteert met dit prachtboek een radicaal nieuwe benadering van het begrip, abstracte kunst. Met “Abstract Art: A Global History”, de rijk geïllustreerde en overtuigende geschiedenis van deze belangrijke kunstbeweging, is Karmel baanbrekend. Een hele, hele verdienste. Niet te missen!Pepe Karmel Abstracte kunst een wereldgeschiedenis 344 bladz. geïllustreerd uitg. Wbooks ISBN 9789462583993

https://www.stretto.be/2021/08/29/hugh-honour-john-fleming-algemene-kunstgeschiedenis-een-herziene-en-uitgebreide-editie-nu-in-het-nederlands-uitgegeven-door-meulenhoff-monumentaal/

https://www.stretto.be/2021/03/26/wer-hat-angst-vor-rot-blau-gelb-die-moderne-kunst-erklart-von-susanna-partsch-een-rijk-geillustreerde-uitgave-van-c-h-beck-schitterend/