Johan Op de Beeck, “Napoleon – Deel 1: van strateeg tot keizer” en  “Napoleon – Deel 2: van Keizer tot mythe”, uitgegeven door Manteau. Monumentaal!

De definitieve, Nederlandstalige biografie over Napoleon, in twee boekdelen, reeds negende en tiende druk!, toont het ware gelaat van de kleine Corsicaan die het schopte tot de toen machtigste man ter wereld. In zijn eerste deel beschrijft Johan Op de Beeck de steile opmars van Napoleon Bonaparte, van militair strateeg tot keizer van Frankrijk in 1804. Deel 2, “Van keizer tot mythe”, gaat verder op het ogenblik dat Napoleon het toppunt van zijn macht bereikte. Schitterend!

Napoleon Bonaparte (1769-1821) is een van de beroemdste en belangrijkste figuren uit de wereldgeschiedenis en spreekt nog steeds tot de verbeelding. Napoleon groeide op met de idealen van de Verlichting en de Franse Revolutie. Na zijn militaire overwinningen in Italië en Egypte deed hij een greep naar de macht en beëindigde de Revolutie. Hij ontpopte zich als een van de grootste militaire en politieke strategen uit de moderne tijd. In 1804 werd hij keizer van Frankrijk en hij realiseerde maatschappelijke vernieuwingen die tot vandaag blijven nazinderen. Maar zijn steile opmars leidde ook tot reusachtige conflicten en langdurige oorlogen in Europa die een zware tol eisten.De gerenommeerde Napoleonkenner, Johan Op de Beeck, vertelt dit fascinerend levensverhaal meesterlijk en meeslepend. Hij besteedt ook aandacht aan het woelig privéleven van de keizer, bekijkt Napoleons houding ten aanzien van de Lage landen, en ontluistert de mythes die rond deze kolos van de geschiedenis heersen. In deel 1 vertelt hij over de generaal-politicus als redder van de republiek na de ontaarde revolutie, de coup en het consulaat, Bonaparte in de Lage landen, en als de keizer van de republiek. Tot slot, de bibliografie, een handig register  en de stamboom van de familie Bonaparte.In 1812 werd Napoleon gestuit door Rusland na een catastrofale veldtocht. Vanaf dat ogenblik was hij geen overwinnaar meer maar een overlever, die samen met zijn soldaten vocht voor zelfbehoud. Maar de overmacht was te groot. Onder dramatische omstandigheden werd hij in 1814 gedwongen tot troonsafstand en verbannen naar Elba. Amper tien maanden later ontsnapte hij op spectaculaire wijze en keerde terug voor de definitieve krachtmeting bij Waterloo. Maar zelfs in zijn ballingsoord op Sint-Helena, zorgde de afgezette keizer ervoor dat de wereld zich ook na zijn dood over hem zal blijven verbazen. Napoleon overleed op 5 mei 1821 na een kort leven dat indrukwekkend en gevaarlijk was, en tot op vandaag bijzonder belangwekkend is.

Dankzij briljante veldslagen, zoals die bij Austerlitz en Jena, controleerde hij bijna heel Europa. Maar de machtigste man ter wereld beging vergissingen. Hij begon een uitzichtloze oorlog in Spanje en een economische strijd met Engeland, terwijl hij onophoudelijk werd aangevallen door de andere grootmachten. Tegelijkertijd speelden er zich ook in zijn privéleven, ophefmakende gebeurtenissen af.In zijn nog uitgebreider 2de deel, vertelt de auteur eerst over de oorlogen in Midden-Europa en de triomf na de Slag bij Austerlitz, de vierde coalitie en de verdeling van de wereld vanuit Fontainebleau. De Coalitieoorlogen waren de 7 oorlogen, gevoerd tussen 1792 en 1815, tussen Frankrijk en wisselende samenwerkingen tussen de andere Europese mogendheden, Oostenrijk, Pruisen, Groot-Brittannië, de Nederlandse Republiek, de Italiaanse staten, het Ottomaans rijk, Spanje, Portugal, Rusland en Zweden. In augustus 1806 besloot nl. Pruisen, dat in de voorgaande oorlogen tegen Frankrijk neutraal was gebleven, om zich bij de coalitie te voegen en de oorlog aan Frankrijk te verklaren. Ook Saksen en Sicilië voegden zich bij deze Vierde Coalitie. Kort na de Slag bij Friedland sloot Napoleon vrede met zowel Pruisen als Rusland. Bij deze Vrede van Tilsit in juli 1807, verloor Pruisen, de helft van zijn grondgebied, waaronder Polen.Na de bespreking van dit belangrijk keerpunt, vervolgt Op de Beeck met het Spaans drama en de beslissende Slag bij Wagram (Vijfde Coalitieoorlog in 1809), en Napoleons politiek huwelijk. Napoleon huwde in 1810 nl. met Marie Louise van Oostenrijk, de dochter van de Oostenrijkse keizer, Frans I. Ze werd keizerin der Fransen en zij kregen in 1811 een zoon, Frans Karel Jozef (Napoleon II), koning van Rome (foto). In zijn volgende hoofdstukken vertelt Johan Op de Beeck verder over het grootste leger ooit, in de slag bij Borodino met eindstation Moskou en de ondergang na het drama aan de Berezina, en Napoleons vreselijke terugtocht uit Rusland. Napoleon stelde in 1812 “La Grande Armée” samen, een reusachtig groot leger, bestaande uit verschillende nationaliteiten. Met dit leger viel hij op 23 juni 1812, Rusland binnen. In december waren er van de in totaal 680.000 soldaten, nog maar 40.000 in leven…De laatste hoofdstukken zijn gewijd aan de Volkerenslag in oktober 1813 Leipzig (de grootste veldslag in Europa vóór de Eerste Wereldoorlog!), en het gevecht om Frankrijk. Darna volgen nog Napoleons verbanning naar Elba (van 4 mei 1814 tot 26 februari 1815), zijn comeback en de laatste veldtocht (“De Honderd Dagen”), Waterloo als het einde van een tijdperk, en Napoleon als gevangene op Sint-Helena. Kleurfoto’s zorgen in beide delen voor de illustraties. Monumentaal!Johan Op De Beeck  Napoleon – Deel 1, van strateeg tot keizer Manteau 450 bladz. uitg. Manteau ISBN 9789022329115Johan Op De Beeck  Napoleon – Deel 2, van Keizer tot mythe 800 bladz. uitg. Manteau ISBN 9789022336038

https://www.stretto.be/2020/12/05/johan-op-de-beeck-waterloo-de-laatste-100-dagen-van-napoleon-een-schitterende-uitgave-van-manteau/