Edward De Maesschalck, “De Graven van Vlaanderen (861-1384)”, een boeiende uitgave van Davidsfonds.

Boudewijn met de IJzeren arm schaakte in 861 een koningsdochter en werd zo de eerste graaf van het drassig Vlaanderen aan de Noordzee. Het zou meer dan vijfhonderd jaar duren voor het graafschap overging in Bourgondische handen. De graven van Vlaanderen bouwden een machtig graafschap uit, onafhankelijk van Frankrijk. Toen de Bourgondische vorsten hun rijk uitbouwden, werd Vlaanderen daarvan de welvarendste regio. De Graven van Vlaanderen regeerden vanaf de 9de eeuw. Onder het Huis Valois werd Bourgondië stelselmatig uitgebreid met het graafschap Vlaanderen, het hertogdom Brabant, het graafschap Holland, het hertogdom Luxemburg, en met Elzas en Lotharingen. Onder het bewind van de hertogen Filips de Goede (1419-1467) en Karel de Stoute (1467-1477) werd het Bourgondisch rijk o.a. hét centrum van muzikale vernieuwing.In die lange periode ontwikkelde Vlaanderen zich tot een van de rijkste en dichtstbevolkte gebieden van West-Europa, overdekt met een dicht netwerk van kloosters, jaarmarkten en steden, waar handel en nijverheid hoge toppen scheerden en Brugge uitgroeide tot de grootste handelsstad ten noorden van de Alpen. Tegen het eerste decennium van de 16de eeuw kwamen de Nederlanden in het bezit van de Oostenrijkse Habsburgers. Het graafschap Vlaanderen hield echter in 1795 op te bestaan, toen het door Frankrijk geannexeerd werd en opgesplitst werd in het Leiedepartement (het huidige West-Vlaanderen) en het Scheldedepartement (nu Oost-Vlaanderen en Zeeuws-Vlaanderen).Lees, verdeeld over 11 hoofdstukken, over de 25 opeenvolgende graven en gravinnen, die Vlaanderen tussen 861-879 en 1346-1384 bestuurden, en maak kennis met een wereld van hartstocht, heerszucht en wraak, maar tegelijk van rechtvaardigheid, beschaving en commerciële flair. Reis mee naar de Artesische heuvels of het verre Jeruzalem en beleef op de eerste rij de spectaculaire toernooien, de Guldensporenslag of de moord op Artevelde. Voel mee met de gravinnen, die dikwijls moesten vechten voor het behoud van hun kroost en hun vaderland.In de eerste drie delen/hoofdstukken leest u o.a. over “de geboorte van Vlaanderen (861-879)”, Judith van West-Francië (de 17-jarige Judith was al twee keer weduwe) en Boudewijn,  “de jaren van expansie (879-1067)”, Boudewijn II, Arnulf de grote en Arnulf II, en over “Broederstrijd en triomf (1067-1119)”, de tijd van Robrecht de fries op kruistocht, en Boudewijn VII Hapkin.  De daarop volgende 3 hoofdstukken gaan over “Burgeroorlog in Vlaanderen (1119-1128)”, Karel de goede, Willem Clito, en Diederik van de Elzas, “Het hoogtij van Vlaanderen (1128-1191)”, met Filips van de Elzas aan het bewind tussen Vlaanderen en Jeruzalem tegenover de Franse koning, en “Frankrijk slaat zijn vleugels uit (1191-1214)”, over de hereniging van Vlaanderen en Henegouwen, Boudewijn IX, keizer van Constantinopel, en Johanna van Constantinopel. In de delen 7, 8 en 9, “Vlaanderen in vrouwenhand (1214-1257)”, Dampierres aan de macht (1257-1299) en “Vlaanderen tegen de koning (1299-1322)”, gaat het over Johanna en haar echtgenoten, Margaretha, Willem en Gwijde van Dampierre, Vlaanderen kroondomein en Vlaanderen verdeeld. In zijn 2 laatste hoofdstukken, “Vlaanderen tegen de graaf (1322-1346)” en “De laatste Dampierre (1346-1384)”,  heeft Edward De Maesschalck het over opstand en het einde van de machtsstrijd, het herstel van het grafelijk gezag, Mechelen, Antwerpen en Brugge, huwelijksperikelen en De Gentse oorlog. Tot slotte en ter vervollediging, stambomen, bibliografie en de index van personen.De Belgische historicus en programmamaker voor de VRT, Edward De Maesschalck (°1946) uit Leuven, studeerde geschiedenis aan de Katholieke Universiteit Leuven en aan de École nationale des chartes in Parijs. In 1969 werd hij assistent nieuwe geschiedenis aan de Katholieke Universiteit Leuven en in 1977 promoveerde hij tot doctor in de wijsbegeerte en letteren aan deze universiteit. Hij bleef tot in 1979 assistent. Hij was vervolgens gedurende meer dan dertig jaar programmamaker bij de VRT en verzorgde onder meer diverse programma’s met historische onderwerpen. Vanaf 1996 was hij programma-adviseur bij Canvas. Daarnaast schreef hij een aantal historische werken en werkte onder meer aan publicaties voor het grote publiek, uitgegeven door de uitgeverij Waanders in Zwolle, zoals “Waar is de tijd in Leuven” en “De 25 dagen van Vlaanderen”. Hij trad ook op als begeleider bij cultuurreizen.Edward De Maesschalck De Graven van Vlaanderen (861-1384) 544 bladz. uitg. Davidsfonds ISBN 9789002268458

https://www.stretto.be/2020/11/28/edward-de-maesschalck-de-bourgondische-vorsten-1315-1530-uitgegeven-door-davidsfonds/