Prachtige one voice to a part, “machaut, the lion of nobility”, door The Orlando Consort, op het label Hyperion.

Met de ontwikkeling van de muzieknotatie ontwikkelde zich ook vanaf de 11de eeuw, de vocale polyfonie, gecomponeerde meerstemmigheid, meerdere melodieën tegelijkertijd. Het kenmerk van de middeleeuwse polyfonie was grote verscheidenheid in de karakters van de melodieën in contrapunt, waarin vaak ook merkwaardige dissonanten optraden.In het vroeg polyfoon constructieprincipe was de regel dat de toegevoegde stemmen moesten consoneren met slechts één vaste stem (en dus niet onderling), die tenor werd genoemd. Deze stijl was kenmerkend voor de muziek in de 13de eeuw. In de 14de eeuw kwam de polyfone schrijfwijze tot verdere bloei, vooral in het werk van Guillaume de Machaut (ca.1300/1305-1377), de voornaamste vertegenwoordiger van de Ars nova. In de late 14de eeuw bereikte de polyfonie een voorlopig hoogtepunt in de Ars subtilior, waarin polyritmiek, polymetriek en dissonantie, uitgroeiden tot proporties die pas in de 20ste eeuw geëvenaard zouden worden.Machaut, “le noble Rethorique”, componeerde ook polyfone ballades, lais, rondeaux en virelais. De nieuwste cd in het Machaut-project van The Orlando Consort, in navolging van hun cd, “Guillaume de Machaut, chansons du voir-dit” (2012, Hyperion), bevat werken uit zijn ‘Prologue’, een fictieve autobiografie die de volledige manuscripten van al zijn gedichten en composities bevat. De selectie illustreert het hele spectrum van Machauts poëtische en muzikale kunst. Zoals altijd zijn de uitvoerende edities die hier worden gebruikt, afkomstig van de aanstaande Complete Works van Guillaume de Machaut.De lai was het meest uitgebreid, lyrisch genre van de late middeleeuwen. Machauts neef, de dichter Eustache Deschamps, schreef dat het ‘lang en ongemakkelijk om te componeren’ was. Het moet ook lang en zwaar zijn geweest om uit te voeren. Meestal met twaalf strofen, elk met hun eigen rijm en metrisch schema, werden lais meestal gecomponeerd op monofone melodieën, gezongen door een solist die bijna twintig minuten moest zingen.Enkele jaren geleden ontdekten wetenschappers dat “En demantant” een van de twee lais van Machaut was die eigenlijk bedoeld waren om polyfoon te worden uitgevoerd door gelijktijdig de strofen 1, 2 en 3 te zingen, en hetzelfde te doen met de andere strofen. Stanza 12 heeft dezelfde tekst en melodie als couplet 1, een kwart lager getransponeerd. Maar aangezien die melodie gepaard gaat met twee verschillende tegenmelodieën (dat wil zeggen, couplet 1 wordt gecombineerd met de melodieën van coupletten 2 en 3, terwijl couplet 12 wordt gecombineerd met de melodieën van 10 en 11), is die melodietekstcombinatie ‘geharmoniseerd’ op twee verschillende manieren.

Hoogtepunt is de lai, “En demantant et lamentant”, een uitgebreide, meeslepende klaagzang voor ‘The Lion of Nobility’, waarvan wordt aangenomen dat de “Lion”, Jan II de Goede (1319-1364) (foto) was, de koning van Frankrijk van 1350 tot 1364, de zoon van Filips VI van Valois en Johanna van Bourgondië. “En demantant et lamentant” is een klaagzang voor een echte hoofdrolspeler. De poëtische spreker, duidelijk de componist zelf, kondigt zijn voornemen aan om een lai te schrijven en op muziek te zetten, om zijn verdriet uit te drukken over de gevangenneming van een groot leider, een ‘leeuw van adel … en bloem van het christendom’. Deze lai zou gecomponeerd zijn na de slag bij Poitiers in 1356, waarbij de Fransen een rampzalige nederlaag leden tegen de Engelsen, aangevoerd door de Engelse prins van Wales, Edward of Woodstock, de “Black Prince”, met als resultaat dat koning Jan en een heel groot aantal van zijn edelen en ridders, gevangen werden genomen.

Na de lai was de ballade de meest gewichtige van de lyrische genres, bestaande uit drie strofen die een refrein-tekst deelden als laatste regels, in een AAB vorm. Ballades waren misschien wel de eerste teksten die Machaut polyfoon toonzette, en ze dienden gedurende zijn hele carrière voor compositorische experimenten. De vijf ballades die hier werden opgenomen, omvatten twee mogelijk, vroege werken, “On ne porroit penser” en “Ne pensez pas, dame, que je recroie”. Beide zijn te vinden in Machauts eerste manuscript met volledige werken, Manuscript C, in een groep van zestien tweestemmige ballades. Het lijkt erop dat Machaut van plan was om voor elk van deze nummers een derde stem te schrijven, want bij ballade 3 werd een lege notenbalk met ’triplum’ op de pagina gekopieerd, terwijl bij de ballade 10, een contratenor ontbreekt. Beide nummers werden gedurende Machauts leven tweestemmig gezongen. Pas later, in het postume Manuscript E, kreeg ballade 3 een contratenor. Het is weliswaar niet zeker of dit op latere leeftijd door Machaut is geschreven of door een andere componist is toegevoegd, een praktijk die in die periode gebruikelijk was.Het Orlando Consort, opgericht in 1988 door het Early Music Center of Great Britain, heeft snel een reputatie opgebouwd als een van de meest deskundige en consequent uitdagende groepen die repertoire uit de jaren 1050 tot 1600 uitvoerden. Hoewel alle vier de zangers in de groep gevestigde solisten zijn, hebben ze ook een enorme ervaring en expertise op het gebied van oude muziek, opgedaan als leden van de Tallis Scholars en de Gabrieli en Taverner Consorts. Voor hun werk aan de buitengewone technieken van de 12e-eeuwse Aquitaanse polyfonie, ontvingen ze in 1996 de Noah Greenberg Award van de American Musicological Society. Het Consort heeft ook veel aandacht gekregen vanwege hun fantasierijke programmering van hedendaagse muziek. Momenteel neemt het exclusief op voor harmonia mundi. De debuutrelease van het consort op dat label was “Food, Wine & Song” (november 2001), een opname die in de pers werd beschreven als zijnde de ‘standaard waaraan andere uitvoeringen moeten worden beoordeeld’. “The Call of the Phoenix” (zeldzame Engelse religieuze muziek uit de 15e eeuw) en “Extempore 2: Michaelmas”, een crossover Jazz / Medieval-samenwerking met het Brits jazzkwartet Perfect Houseplants, volgden beide in 2003. De eerste werd uitgeroepen tot Gramophone Magazine Early Music CD of the Year. “The Toledo Summit”, met Spaanse en Vlaamse muziek uit het begin van de 16e eeuw, en een opname van werken van Antoine Busnois, werden beide uitgebracht in 2004. “The Rose, the Lily, and the Whortleberry” werd uitgebracht in maart 2006. In 2008 kwam de release van een baanbrekende opname, waarbij Machauts buitengewone Messe de Notre Dame werd gecombineerd met “Scattered Rhymes”, een schitterend nieuw werk van de jonge Britse componist Tarik O’Regan, met het Estonian Philharmonic Chamber Choir. De groep toert regelmatig in de Verenigde Staten en Japan, en heeft veelvuldig opgetreden in Europa, Rusland en Zuid-Amerika. De huidige leden zijn Matthew Venner, contratenor, Mark Dobell, tenor, Angus Smith, tenor en Donald Greig, bariton.Tracklist :

1.S’il estoit nuls / S’Amours tous / Et gaudebit cor vestrum

2.On ne porroit penser

3.Dame, se vous m’estes lonteinne

4.Moult sui de bonne heure nee

5.Ne pensez pas, dame, que je recroie6.En demantant et lamentant

7.Mes esperis se combat

8.J’aim sans penser laidure

9.Ma fin est mon commencement

10.C’est force, faire le vueil

11.Je puis trop bien ma dame comparer

12.Tant doucement m’ont attrait / Eins que ma dame / Ruinamachaut the lion of nobility The Orlando Consort cd Hyperion CDA68318