“100 meesterwerken, Nederlandse en Vlaamse kunst, Codart Canon 1350-1750”, alweer een magnifieke uitgave van Lannoo.

Ontdek in dit boek de 100 belangrijkste kunstwerken uit Nederland en Vlaanderen van voor 1750. Codart stelde nl. een canon samen van ons gemeenschappelijk erfgoed, waar ook het groot publiek voor kon stemmen. Die lijst is nu in een magifiek, toegankelijk kunstboek verschenen, waarbij elk schilderij, elke tekening, sculptuur of prent, met een maximum van twee per kunstenaar, toegelicht werd door een bepaalde conservator. Uniek! Codart is een internationaal netwerk voor museumconservatoren van Nederlandse en Vlaamse oude kunst. De organisatie, die actief is in meer dan 40 verschillende landen en meer dan 700 leden telt, vergroot wereldwijd de kennis over Vlaamse en Nederlandse kunst. Leden werken in prestigieuze instellingen als het Louvre in Parijs, het Prado in Madrid, de Hermitage in St. Petersburg en het Metropolitan Museum of Art in New York, maar ook in minder bekende musea in Polen, Mexico, Oostenrijk en Cuba. Daarnaast wil Codart, de Nederlandse en Vlaamse kunst zichtbaarder en toegankelijker maken voor een internationaal publiek en de kennis erover bij een breder publiek vergroten.Aan de hand van twee stemrondes (eerst de museumconservatoren gevolgd door een publieke stemming), heeft een speciale commissie de uiteindelijke canon vastgesteld. Op de lijst prijken uiteraard grote namen als Rembrandt van Rijn, Peter Paul Rubens, Johannes Vermeer, Jan van Eyck en Jheronimus Bosch, maar er zijn ook veel kunstwerken van onbekendere kunstenaars als Geertruydt Roghman, Johan Gregor van der Schardt en Claes Sluter. Hoewel schilderijen de overhand hebben, komen er enkele opvallende objecten in de lijst voor, zoals een middeleeuwse kroonluchter uit de Sint Walburgiskerk in Zutphen en bruidshandschoenen van ca.1600-1625 uit de collectie van het Rijksmuseum.Momenteel komen in de lijst 5 vrouwelijke kunstenaars voor. Het aantal vrouwen dat een rol van betekenis speelde in de kunst tot 1750, was minder groot dan het aantal mannen. Toch is het maar zeer de vraag of zij vroeger ook zouden zijn opgenomen in een tophonderd en of het aantal vrouwen in een toekomstige canon wellicht toeneemt. Het is een goed voorbeeld van hoe een canon tijdsbepaald is en dus ook op die manier, als een momentopname, bekeken moet worden.Om er voor te zorgen dat de Codart Canon een representatieve selectie is, heeft Codart enkele spelregels opgesteld. Er is bijvoorbeeld een limiet van twee werken per kunstenaar per kunstvorm. Om de diversiteit tussen de verschillende kunstvormen te waarborgen, zijn ook de aantallen per categorie vastgesteld op 60 schilderijen, 10 tekeningen, 10 prenten, 10 sculpturen en 10 toegepaste kunstwerken. Zo kan het dat in de uiteindelijke canon, “Meisje met de parel” van Vermeer, en “Het Joodse bruidje” van Rembrandt, wel veel stemmen kregen, maar toch niet zijn opgenomen.Nu de meesterwerken gekozen zijn, heeft Codart zich ten doel gesteld om de lijst inhoudelijk onder de aandacht te brengen. Want waarom zijn deze 100 Nederlandse en Vlaamse kunstwerken van voor 1750 zo van belang? U leest er hier alles over.Het boek gaar chronologisch. Voor de periode “1350”, ziet u o.a. het borstbeeld van de Heilige Frederik  en de Mozesput  van Claes Sluter. Aangaande de periode “1400”, worden “Les Très Riches Heures du Duc de Berry” van de Gebroeders Van Limburg, de panelen van Flémalle  van de Meester van Flémalle, de Aanbidding van het Lam Gods van Jan & Hubert van Eyck en de Aanbidding der koningen, bekend als het Monforte-altaarstuk,  van Hugo van der Goes, voorgesteld. Het hoofdstuk over “1500”, toont o.a. Het uilennest van Jheronimus Bosch, glas-in-loodramen en cartons van de Sint-Janskerk in Gouda, en “Jagers in de sneeuw” van Pieter Bruegel de Oude. “1600” wordt geïllustreerd door o.a. “Winterlandschap met schaatsers” van Hendrick Avercamp, het praalgraf van Willem van Oranje en een paar schitterende bruidshandschoenen, “De drie Gratiën”  van Peter Paul Rubens, “De koning drinkt”  van Jacob Jordaens, de unieke en onvergetelijke “Stier” van Paulus Potter, het innemend “Puttertje” van Carel Fabritius, en de beklemmende “Joodse begraafplaats” van Jacob van Ruisdael. Als laatste, toont “1700”, o.a. een preekstoel en een “Stilleven met bosaardbeien”. Schitterend. Niet te missen!100 meesterwerken Nederlandse en Vlaamse kunst Codart Canon 1350-1750, 224 bladz. geïllustreerd uitg. Lannoo EAN 9789401473996