“Key Notes, Early European Keyboard Music”, door Corina Marti, op het label Ramée. Een verrijking!

In dit programma verkent Corina Marti de oudste klaviermuziek uit Europa en getuigt ze van dit virtuoos universum door haar verbazingwekkend spel op verschillende instrumenten, een clavicymbalum met metalen snaren (eigenl. een psalterium met toetsen), een verticaal (rechtopstaand), darmsnarig claviciterium, 2 organetti’s (positief orgels) van verschillende grootte, en het Coci-Klapmeyer orgel uit 1497, in de kerk van Altenbruch in Noord-Duitsland, met zijn nog originele, 15de-eeuwse pijpen.Voor de muziek betekende het Trecento een periode van sterke activiteit in Italië, gestimuleerd door veelvuldige contacten en uitwisseling met Franse musici en componisten. De term Trecento verwijst naar de Ars nova (polyfonie) in Italië, onder invloed van de toenmalige Franse muziek. De nadruk kwam te liggen op wereldlijke liederen (in het bijzonder liefdeslyriek) en veel van de ons overgeleverde muziek uit die tijd was polyfoon. Vooral de melodievorming van de kunst van de troubadours die in de vroege 13de eeuw naar Italië kwamen vanwege de vervolging van de Albigenzen, had grote invloed. Liedvormen uit de Trecento-periode waren Caccia met klanknabootsingen, Madrigaal en Ballata. Componisten waren Francesco Landini, Gherardello da Firenze, Andrea, Giovanni en Paolo da Firenze (Paolo Tenorista), Donato da Cascia, Niccolò da Perugia, Maestro Piero, Bartolino da Padova, Giovanni da Cascia en Vincenzo da Rimini. Francesco Landini (ca. 1325-1397) was de bekendste componist van madrigalen, canzones en balladen van het Florentijns Trecento. Hij was organist van de San Lorenzo in Florence. Zoals bekend verloor hij zijn gezichtsvermogen op 7-jarige leeftijd, maar ondanks zijn handicap blonk hij uit in de studie van muziek en de vrije kunsten. Misschien heeft de toestand van blindheid de poëtische productie van Landini beïnvloed?Naast tal van anonieme composities uit het Lochamer Liederbuch (foto), het Buxheimer orgelboek, de Codex Las Huelgas, Montpellier Codex, Robertsbridge Codex, Codex Panciatichi, Codex Squarcialupi, en Codex Faenza, staat er op de cd werk van Jacopo da Bologna (1340-1386), Giovanni da Firenze (1270-1350), Francesco Landini (ca.1325-1397), Pierre des Molins (ca. 1190-1220), Philippe de Vitry (1291-1361) en Henricus Hessman de Argentorato (15de eeuw).Klavecimbel- en blokfluitiste Corina Marti wordt internationaal erkend om haar superieure en expressieve vertolkingen en onfeilbare techniek. Haar uitgebreide discografie en repertoire reikt van 14de-eeuwse estampies en intabulaties tot de kamermuziek en soloconcerti van de hoog barok en weerspiegelt de omvang van haar muzikale interesses en technische vaardigheden. Ze is soliste, kamermusicus en docente en reist regelmatig door Europa, Amerika en het Midden- en Verre Oosten. Ze trad op met tal van oude-muziekensembles en orkesten, waaronder Hespèrion XXI, Coro della Radiotelevisione Svizzera Italiana en het Helsinki Baroque Orchestra, en is artistiek mededirecteur en stichtend lid van La Morra, een bekroond muziekensemble dat muziek uit de late middeleeuwen en vroege renaissance brengt. Haar voortdurend onderzoek naar aspecten van het repertoire en de reconstructie van laatmiddeleeuwse en vroegrenaissance klavierinstrumenten en blokfluiten, heeft substantieel bijgedragen aan de heropleving van deze instrumenten. Ze geeft les aan de volgende generatie oude-muziekartiesten aan de Schola Cantorum Basiliensis in Basel, Zwitserland, en in masterclasses over de hele wereld.

Key Notes Early European Keyboard Music Corina Marti cd Ramée RAM 916