Jonathan Holslag, “Van muur tot muur, De wereldpolitiek sinds 1989”, een uitgave van De Bezige.

1989 luidde een nieuw tijdperk van vrijheid en welvaart in. Dertig jaar later is het gouden tijdperk voorbij. Wat ging er mis met het tijdperk van globalisering, van groeiende connectiviteit, welvaart en groei ? Jonathan Holslag vertelt een verhaal van verspilde kansen, en verklaart hoe de krachtbronnen van het Westen verloren gingen door toenemend consumentisme, onevenwichtige handel en halfslachtig diplomatiek engagement. Een ontdekkingsreis door de grote veranderingen in de wereldpolitiek van de afgelopen drie decennia. Het boek is opgebouwd als een opera met een ouverture en drie akten, die elk een bepaalde periode bestrijken. Eerste akte (1989-2000) over de gemiste kansen, tweede akte (2000-2010) over o.a. roekeloos, buitenlands beleid en derde akte (2010-2020), de ondergang van de Sovjet-Unie luidde een gouden eeuw van globalisering in. Sinds 1989 zijn de wereldhandel en productie meer dan verviervoudigd. Armoede werd teruggeslagen en wetenschap en technologie gingen sneller vooruit dan ooit tevoren. Al die tijd werden andere mogendheden, zoals China en Rusland, sterker. Holslag ontwart de draden van dit verhaal om te laten zien dat het niet zozeer de ambitie van China was, de sluwheid van Poetin, of de hebzucht van Afrikaanse sterke mannen, maar wel het falen van het Westen om naar zijn mensen te luisteren.Als we terugkijken op die dertig jaar, kunnen we het niet laten om de vraag te stellen waar de huidige golf van autoritarisme, nationalisme en conflict vandaan komt? Ondanks de wetenschap en haar onthullingen, bleef de wereld erg traag in het doen van iets met die inzichten, bijvoorbeeld over aantasting van het milieu, over de neiging van het kapitalisme naar speculatie, de verwaarlozing van de openbare infrastructuur en burgerschapsvorming. Kennis leidt dus niet altijd tot goed leiderschap en veranderingsbereidheid. Bovendien, terwijl globalisering gepaard ging met de belofte van meer democratie en respect voor mensenrechten, gaven westers consumentisme en diplomatiek opportunisme autoritaire landen in plaats van fragiele democratieën. De belangrijkste prestatie van dertig jaar liberale pretentie is dat het de dictatuur sterk heeft gemaakt.Dit boek biedt een overzicht van de laatste dertig jaar van de wereldpolitiek. Het beperkt zich niet tot een enkele verklaring en een enkele wonderoplossing, maar probeert uit te leggen hoe verschillende elementen elkaar versterkten, o.a. consumentisme, de wrok en ambitie van autoritaire machten, roekeloos interventionisme, de erosie van burgerschapsvorming in het Westen, de golf van desinformatiecampagnes, de verwaarlozing van het Zuiden en zijn kortstondige handelshausse, massamigratie en de opkomst van oppervlakkig patriottisme.Een gedurfd verslag van de laatste 30 jaar van de wereldgeschiedenis, waarin het falen van het westers leiderschap, het neoliberalisme, het verraad van het mondiale Zuiden en de onverbiddelijke opkomst van China als supermacht wordt beschreven. Dit is een fascinerende, zorgvuldig beargumenteerde en helder opgestelde analyse van de huidige mondiale omstandigheden. Holslag geeft een behendig, geïnformeerd en veelzijdig argument om uit te leggen hoe de zeer optimistische visies op de toekomst van de wereldpolitiek na het einde van de Koude Oorlog, geen werkelijkheid werden. Indrukwekkend qua reikwijdte en analytische diepgang, is “Van muur tot muur”, een magistraal verslag van hoe we zijn gekomen waar we zijn en welke lessen we kunnen leren van de politieke arrogantie en zelfgenoegzaamheid van het recent verleden. “World Politics since 1989”, geschreven in uiterst toegankelijk proza en voorzien van kaarten en tabellen, werd vertaald door Aad Janssen  en Pon Ruiter

Jonathan Holslag (°1981) is professor internationale politiek aan de Vrije Universiteit Brussel, waar hij diplomatieke geschiedenis en internationale politiek doceert. Hij geeft gastcolleges aan verschillende civiele en militaire academies over de hele wereld en heeft Europese instellingen, de NAVO en nationale regeringen geadviseerd over internationale veiligheid. Holslags academisch werk spitst zich nl. toe op geopolitiek, veiligheid en de rol van Europa in de veranderende internationale orde. Hij is de auteur van verschillende veelgeprezen boeken, waaronder A Political History of the World, The Silk Road Trap en China’s Coming War with Asia, die in vele talen zijn vertaald. Hij verscheen op CNN, de BBC, Bloomberg, CCTV en Al Jazeera, en schreef colums voor Le Monde, Financial Times en The Guardian.Jonathan Holslag Van muur tot muur De wereldpolitiek sinds 1989 429 bladz. uitg. De Bezige bij ISBN 9789403138114