“Trouw aan Twente, Stichting Edwina van Heek”, alweer een prachtuitgave van Waanders, Zwolle.

Twente  is naast Land van Vollenhove en Salland, een sprookjesachtig mooie landstreek in het oostelijk deel van de provincie Overijssel in Nederland. In dit magnifiek boek met oude en nieuwe foto’s van Landgoed Singraven en Huis Zonnebeek en hun bewoners, geeft Eugenie Mogendorff-ter Kuile, een mooi en ontroerend beeld van het mooie Twente van de afgelopen 75 jaar. “Stichting Edwina van Heek” werd opgericht in 1946 uit de nalatenschap van Edwina van Heek-Burr Ewing. Zij was de weduwe van Jan Bernard van Heek (1860-1923) , de oudste zoon van Gerrit Jan van Heek sr., de oprichter van de legendarische textielfabriek, “Van Heek & Co”. De Stichting Edwina van Heek heeft tot doel, het in standhouden van cultureel erfgoed en waardevolle natuurgebieden in Twente. Deze ‘grande dame’ is al 75 jaar trouw aan haar doelstellingen en is dan ook sterk verweven met het Twents land. Zij beheert twee prachtige landgoederen, “Zonnebeek” bij Enschede en “Singraven” in de schattige gemeente Dinkelland, bij Denekamp.Huis Zonnebeek (foto’s), gebouwd naar een ontwerp van A.G. Beltman, is het voormalig woonhuis met zicht op de mooie heide van het Usselerveld, van de textielfabrikant, Jan Bernard van Heek (1863-1923) uit Enschede,(de medeoprichter van het Rijksmuseum Twenthe), en zijn Amerikaanse vrouw, Edwina van Heek-Burr Ewing (1872-1945), de op het gebied van kunst, Winnaretta Singer, van Nederland. In het testament van Edwina stond dat haar immense nalatenschap, ondergebracht moest worden in een stichting voor culturele doeleinden. De geniale mecenas, kunstverzamelaar en natuurbeschermer, Jan Herman van Heek (de broer van Jan Bernard), de eigenaar van Huis Bergh, een kasteel (de grootste waterburcht van Nederland) in ‘s-Heerenberg (nu gemeente Montferland), in de provincie Gelderland, richtte op 15 november 1946, de “Stichting Edwina van Heek” op en werd de eerste voorzitter.

De stichting steunt nog steeds culturele projecten in Overijssel en de Gelderse Achterhoek, gericht op behoud van natuurmonumenten, historisch waardevolle gebouwen en kunstobjecten. De stichting kocht o.a. Huis (havezate) Borgbeuningen (foto), gebouwd naar een ontwerp van Karel Muller (1857-1942), (de ontwerper van Tuindorp ’t Lansink in Hengelo), in de gemeente Losser aan de poëtische Dinkel, en Huis Singraven (1966). De laatste particuliere bewoner/eigenaar van Singraven, Willem Frederik Jan Laan (1891-1966), heeft in 1966, het landgoed, na verbouwingen en restauraties, in eigendom gegeven aan de Stichting. Huis Singraven is opengesteld voor het publiek, Huis Zonnebeek daarentegen, wordt enkel voor speciale gelegenheden of ontvangsten opengesteld.Het magnifiek boek met wel 180 illustraties, bestaat uit 6 hoofdstukken, “Jan Bernard van Heek (1863-1907)”, “Jan Bernard en Edwina van Heek-Burr Ewing (1899-1923)”, “Edwina Burr Ewing (1872-1945)”, “Oprichting Stichting (1946-1956)”, “Kruisende wegen Zonnebeek en Singraven (1956-1996)”, en “De deuren gaan open naar duurzaam landgoedbeheer (1996-2021)”. Dit boek toont wat ooit de magnifieke sociaal-culturele harmonie en symbiose is geweest tussen het beste van het Hollands calvinisme en het beste van het Pruisisch lutheranisme, tussen de hoogstaande Nederlandse en de hoogstaande Hohenzollern cultuur. Weet dat mevrouw Edwina, als Amerikaans!, jong meisje, grotendeels werd opgevoed in…Dresden! Alweer een prachtuitgave van Waanders. Bravo om fier op te zijn. Niet te missen!

Eugenie Mogendorff-ter Kuile Trouw aan Twente Stichting Edwina van Heek 208 bladz. geïllustreerd uitg. Waanders, Zwolle ISBN 9789462623354