Alec van der Horst, “Stad van ideeën, Een biografie van Parijs”, een meesterwerk, uitgegeven door Ten Have.

In ‘Stad van ideeën’ vertelt Alec van der Horst op meesterlijke wijze, het verhaal van Parijs, de meest filosofische stad van allemaal. Hij begint in de Romeinse tijd en eindigt bij de aanslagen van 2015. Het boek is niet alleen een geschiedenisboek, het is een uitzonderlijk interessante biografie van de stad, haar filosofen en hun/haar ideeën.Het denken gaf Parijs vorm, en omgekeerd drukte de stad ook een duidelijk stempel op het intellectueel klimaat in Europa en vandaaruit op de rest van de wereld. Elk tijdperk had zijn eigen opvattingen over het universum en de plaats van de mens daarin. Parijs is bij uitstek de plek om deze wisselwerking te volgen. In een verrassende rondleiding, schildert Van der Horst dit proces van wederzijdse beïnvloeding, tussen de stad en nieuwe ideeën. Zijn biografie, vol interessante en daarenboven, vermakelijke anekdotes, geeft daarom en passant ook een overzicht van de invloedrijkste denkbeelden.“Parijs is de meest filosofische stad ter wereld”, schrijft van der Horst. “Welke andere stad heeft zoveel straten en pleinen die naar filosofen zijn vernoemd en die er bovendien allemaal gewoond en geschreven hebben? De boulevard Voltaire, de rue Descartes, de avenue Montaigne, de rue Auguste Comte, de place Sartre-Beauvoir, de rue Jean-Jacques Rousseau, de boulevard Diderot, de rue Pascal, de place Henri Bergson…”“In de Middeleeuwen, toen Thomas van Aquino scholastiek doceerde aan de Sorbonne” zo lezen we, “tijdens de Verlichting, toen in de salons en cafés rond de Seine, de stoelpoten onder de oude wereld weggezaagd werden, en na de Tweede Wereldoorlog, toen dankzij Jean-Paul Sartre en Simone de Beauvoir, de Parijse variant van het existentialisme furore maakte van New York tot Moskou, kan je hier de sporen terugvinden.”“In de tentoonstellingsruimten van het Louvre”, zo vervolgt de auteur, “op de muren van paleizen en kerken, in de tuinen, op begraafplaatsen, in parken en in het stratenpatroon van bepaalde wijken, in cafés en hotels in Saint-Germain-des-Prés en Montparnasse, waar Sartre en Beauvoir gewoond en gewerkt hebben, die inspiratie opleverden voor hun romans en theoretische werken, en waar het existentialisme ontstond”. “Omdat het boek ook over ideeën gaat”, zo lezen we nog, “verlaat ik af en toe het nauwere kader van Parijs. In sommige paragrafen dwaal ik af naar Egypte (daar begint het boek zelfs) of Athene, of vertel ik over Duitse filosofen (bv. Fichte) en Amerikaanse kunstenaars.”Alec van der Horst vertelt in zes chronologische hoofdstukken, op een uiterst boeiende wijze, het verhaal van de stad, van Plato en Plotinus, en vanaf de stichting door de Romeinen, tot aan de aanslagen van 2015. Toch is zijn boek niet enkel een geschiedenisboek. Filosofie speelt een even grote rol. Elk hoofdstuk is opgebouwd uit meerdere, min of meer chronologische stukjes over een specifiek onderwerp. Dat kan een historisch evenement zijn, een wijk, een filosoof of een paar zalen in het Louvre. Na het begin van de filosofie en het begin van Parijs in de Oudheid, en “Duisternis en licht” in de Middeleeuwen, volgen de hoofdstukken over “De pijnlijke geboorte van de moderne wereld” in Renaissance, barok en de Verlichting, waarna de hoofdstukken volgen over “Utopieën en nachtmerries” in de Romantiek en moderniteit, en “Fenomenologie en existentialisme”. Achteraan het boek, de lijst met citaten en geraadpleegde werken, een indrukwekkend maar handig namenregister, en een lijst met de geciteerde monumenten en wijken in Parijs. Een meesterwerk!Alec van der Horst is schrijver, filosoof en gids in Parijs. “Stad van ideeën” is zijn eerste boek. Zijn interesse voor filosofie begon met een fascinatie voor het existentialisme. Hij studeerde Filosofie aan de Universiteit van Amsterdam, waar hij in 1995 afstudeerde op een scriptie over melancholie. Sinds 1998 woont hij in Parijs, waar hij werkt als gids. Hij publiceerde verschillende artikelen over Franse filosofen in Filosofie Magazine.Alec van der Horst Stad van ideeën Een biografie van Parijs 400 bladz. uitg. Ten Have EAN 9789025909758