“Wie is wie in de klassieke Oudheid” en “Wie is wie in de mythologie”, 2 handige uitgaven van Omniboek.

De reeks “Wie is wie” bestaat uit naslagwerken met een handig ABC, bedoeld voor wie snel iets wil opzoeken. In ‘Wie is wie” geven diverse auteurs, een alfabetisch overzicht van bekende figuren. Ze zijn daardoor handige naslagwerken voor professionals, studenten en geïnteresseerde leken.Zo’n 2500 jaar geleden voltrok zich rond de Middellandse Zee een culturele revolutie die zijn weerga niet kent. Grieken en Romeinen, Feniciërs en Etrusken, en weldra ook Joden en Christenen, allemaal droegen ze eraan bij, of het nu ging om de ontwikkeling van een monetaire economie of een gedegen staatsinrichting, het beantwoorden van de grote levensvragen, het uitdenken van filosofische en theologische systemen, of baanbrekende ontwikkelingen op het gebied van kunst en techniek.De Olympische Spelen, de democratie en de eed van Hippocrates, waren drie hedendaagse zaken die hun oorsprong hadden in de klassieke wereld. Op veel gebieden van wetenschap, architectuur, staatsinrichting en geschiedschrijving, zijn we tot op de dag van vandaag op bepaalde aspecten nog steeds schatplichtig aan de ontwikkelingen, ideeën en uitvindingen die in de oudheid werden gedaan en bedacht werden door en voor mensen. In “Wie is wie in de klassieke oudheid” worden vrijwel alle belangrijke personen uit deze periode voor het voetlicht gebracht.Wie was Anaxagoras? Welke zeven tragedies van Aeschylus zijn bewaard gebleven? Waarom was Antigone een tragische heldin? Wie was de godin van het haardvuur? Wat maakt de filosofie van Aristoteles nog steeds relevant? Wie reed er op Bucephalus? Wat betekent de uitdrukking: ‘De Rubico oversteken’? Dit boek biedt een overzicht van Luccius Accius, de belangrijkste Romeinse tragediedichter, tot Isis, de Egyptische godin van de vruchtbaarheid en Octavianus, de eerste Romeinse keizer, en Achilles tot de Griekse oppergod Zeus en Zoroaster. Het bevat alle belangrijke personages die een rol speelden tijdens de democratie in Athene, de Perzische Oorlogen en de Peloponnesische Oorlog, de veroveringstochten van Alexander de Grote, het Hellenisme en de Romeinse Republiek, de Punische oorlogen, de Romeinse burgeroorlogen en het Romeinse keizerrijk. Ook mythologische personages, schrijvers en dichters zijn ogenomen. Beknopt maar heel treffend, geeft dit boek een quasi volledig beeld van de vaak bonte personages die de klassieke oudheid (ca. 800 – 700 voor Chr. – 5de eeuw na Chr.) bevolkten.

“Wie is wie in de mythologie” is een geheel herzien en uitgebreid maar toch handzaam naslagwerk, dat op overzichtelijke en vakkundige wijze alle belangrijke mythologisch figuren belicht. Naast de klassieke mythologie wordt in dit overzicht ook ruim aandacht geschonken aan de Egyptische en Oosterse mythologie. Verder komen ook de mythologieën van de Amerikaanse en de Afrikaanse volkeren aan bod. Terecht kan worden vastgesteld dat mythische figuren uit alle culturen en continenten aan bod komen. Onmisbaar bij museumbezoek, studie of welke andere gelegenheid dan ook waar men offline in aanraking komt met onbekende mythologische figuren of gebeurtenissen. Beide boeken zijn ideaal voor professionals die snel iets offline willen opzoeken, studenten, scholieren en iedereen die geïnteresseerd is in de klassieke wereld. Warm aanbevolen.

Wie is wie in de klassieke oudheid, beknopte en heldere informatie over de klassieke wereld  diverse auteurs 224 bladz. uitg. Omniboek ISBN 9789401918121

Wie is wie in de mythologie Beknopte en heldere informatie over de mythologie uit alle culturen en van alle continenten diverse auteurs  320 bladz. uitg. Omniboek  EAN 9789401918374