“Nikolai Medtner, Music, Aesthetics, and Contexts”, een Engelse uitgave van Olms.

In de reeks “Studien und Materialien zur Musikwissenschaft”, van de prestigieuze, Duitse uitgeverij Olms, verscheen een opvallende, wetenschappelijke uitgave, volledig gewijd aan het leven en werk van de Russische componist en pianist, Nikolai Medtner (1880-1951). De publicatie van het boek markeert de 70ste verjaardag van zijn overlijden.Met 3 Pianoconcerti, 14 Pianosonaten en tal van andere composities voor piano solo, o.a. “Sprookjes”, behoorde Nikolai Medtner, overigens een vriend van Rachmaninov, tot de vooraanstaande componisten/pianisten van zijn generatie. Tot zijn tiende kreeg hij pianoles van zijn moeder en van zijn moeders broer, Fyodor Goedicke, de vader van de componist en pianist, Alexander Goedicke. In 1891, ging hij naar het conservatorium van Moskou, waar hij les kreeg van Pavel Pabst, Wassily Sapellnikoff, Vasily Safonov en Sergei Tanejev. In 1918 huwde hij met de violiste, Anna Mikhaylovna Bratenskaya (1877-1965), die aanvankelijk gehuwd was met zijn broer, Emil… Van 1921 tot 1924 leefde Medtner in Berlijn, en daarna in de buurt van Parijs.Na Warwickshire in Engeland, vestigde hij zich in 1936, in Golders Green (foto) in Londen, waar hij Jayachamarajendra Wadiyar (1919-1974) (foto) de Maharadja van het koninkrijk Mysore, leerde kennen, die zijn mecenas werd. De Maharadja was nl. een kenner van zowel westerse als Carnatische (Zuid-Indiase klassieke) muziek en een erkende autoriteit van Indiase filosofie, die als de eerste voorzitter van de Philharmonia Concert Society in Londen, een subsidie van 10.000 pond per jaar gaf aan het Philharmonia Orchestra en de Philharmonia Concert Society. Daardoor kon Walter Legge, in 1949, o.a. de jonge en nog relatief onbekende Herbert von Karajan uitnodigen als dirigent. De maharadja zorgde er in 1950, ook voor dat Richard Strauss’ laatste wens in vervulling ging door een avond in de Royal Albert Hall te sponsoren met het Londens Philharmonia Orchestra o.l.v. Wilhelm Furtwängler en de sopraan Kirsten Flagstad, die zijn “Vier letzte Lieder” uitvoerden. Medtner overleed in Londen en werd er naast zijn broer Emil, begraven op Hendon Cemetery.De 12 bijdragen van 12 verschillende auteurs, o.a. van Kelvin Lee van de universiteit van Leuven, bieden een verscheidenheid aan benaderingen van zijn biografie en zijn muziek, variërend van uitmuntende analyses en interpretatieve studies tot hermeneutische contexten, en bevatten veel inzichtelijke beschouwingen over zijn esthetisch denken. In vier secties, gegroepeerd naar muziekgenre, onderzoeken de artikelen Medtners muziek voor piano solo, zijn vocale muziek en pianoconcerti, evenals de bespreking van algemene aspecten zoals zijn persoonlijke relaties en onderwijs. Onder de auteurs bevinden zich vooraanstaande wetenschappers en musici uit verschillende landen, die concepten toepassen uit de oosterse en westerse musicologie, muziektheorie en uitvoeringsstudies net zoals muzikale tradities van het Oosten en het Westen, tegelijkertijd werden vertegenwoordigd in het oeuvre van Medtner.In het eerste hoofdstuk, “Pianomuziek”, leest u uitvoerige achtergrondinformatie, analyses en aspecten van interpretatie van Medtners pianosonates. In het 2de hoofdstuk, “Vocale muziek”, komen Medtners liederen en zijn melodische en harmonische relatie tot de teksten, meer bepaald tot deze van Goethe, aan bod. Dit hoofdstuk wordt afgerond met een grondige analyse van Medtners Sonata-Vocalise, “Sviashchennoe mesto” (“Geweihter Platz”), op. 41 nr. 1, uit 1922. In het hoofdstuk over Medtners pianoconcerti, leest u vervolgens over zijn 1ste en 2de Pianoconcerto. In het 4de en laatste hoofdstuk, leest u over Nikolai Medtner en de Canadese pianist, Marc-André Hamelin, die o.a. de complete Pianosonates van Medtner heeft opgenomen, over Nikolai Medtner en de Russische religieuze en politieke filosoof en publicist, Ivan Ilyin (1883-1954) (foto) (Berlijnse periode), en over Medtner als leraar van o.a. Alexander Vasilyevich Alexandrov, oprichter en vele jaren dirigent van het Koor van het Rode Leger. Niet te missen!

Nikolai Medtner Music, Aesthetics, and Contexts Edited by Wendelin Bitzan and Christoph Flamm Engels 365 bladz. geïllustreerd met notenvoorbeelden uitg. Olms ISBN 978-3-487-15984-3