John O’Donohue, “Gezegend de ruimte tussen jou en mij”, nu in vertaling, uitgegeven door Ten Have.

Van de auteur van de bestseller Anam Cara, een stralende bron van wijsheid, een schakel tussen het menselijke en het goddelijke, verscheen nu een prachtige verzameling zegeningen om u te helpen bij zowel de dagelijkse als de buitengewone gebeurtenissen in uw leven.De Keltische christenen van de late La Tène-periode, gevolgd door de Gallo-Romeinse periode, waren zich zeer bewust van de macht van kwaad en zonde en allerminst naïef. Zij geloofden echter in de ‘goede schepping’ en zagen God als degene die zich geopenbaard heeft in het wonder en de pracht van de natuur. Zij grepen daarbij terug op de Psalmen en op de visie van de profeten op de relatie tussen verlossing en schepping (met name Jesaja). In hun scheppingsspiritualiteit speelden ook gekerstende voorchristelijke elementen een rol. En tenslotte leefden ze nog zo dicht bij de natuur en voelden zich daarmee zo sterk verbonden, dat deze een belangrijke inspiratiebron kon zijn, christelijk ecologische spiritualiteit.

De Ierse leraar, dichter en filosoof, John O’Donohue werd alom geprezen om zijn gave om uit Keltische spirituele tradities te putten, om woorden van inspiratie en wijsheid voor vandaag te creëren. In “Gezegend de ruimte tussen jou en mij”, zijn meeslepende mix van elegante, poëtische taal en spiritueel inzicht, biedt hij zijn lezers vanuit Keltische inspiratie, troost en bemoediging op hun bezielde levensreis.

Hoe leef je trouwens vanuit verwondering en bezieling? De oude Keltische wijsheid blijkt van onschatbare waarde voor ons leven, bij grote maar ook bij alledaagse gebeurtenissen. Te denken valt aan trouwen, een kind of een nieuwe baan krijgen, een naaste verliezen, of met pensioen gaan. Dit boek vol tijdloze wijsheid, dat helpt om te gaan met veranderingen en het onbekende, gaat over 8 zegeningen, Beginnen, Verlangen, Drempels, Thuiskomen, Gevoelens, Roeping, Het einde voorbij en De herwonnen kunst van het zegenen, alle meditatieve, poëtische teksten die troosten en bemoedigen op de reis door het leven.

O’Donohue kijkt naar de drempels van het leven en biedt onschatbare richtlijnen voor het maken van de overgang van een bekende, vertrouwde wereld naar een nieuw, onontgonnen gebied. Maar het meest diepgaand is dat, O’Donohue ‘zegen’ uitlegt als een manier van leven, als een lens waardoor de hele wereld wordt getransformeerd. O’Donohue maakt lezers wakker voor tijdloze waarheden en toont de kracht die ze hebben om hedendaagse dilemma’s te beantwoorden en door perioden van verandering te helpen. Een levendige spirituele metgezel voor degenen die Keltisch zijn of kunnen worden in hun hart.

Dit prachtig geschreven boek bewijst dat onvermoeibare wijsheid zelfs vandaag de dag een verbazingwekkend begrip over onszelf en de wereld om ons heen kan brengen. O’Donohue heeft een schatkist gemaakt voor lezers van alle religies, een veeleisend, existentialistisch avontuur, dat lezers zal inspireren om hun doelen en manieren om in de wereld te zijn opnieuw te evalueren. O’Donohue eindigt elk hoofdstuk met een lyrische zegen of gebed, en zijn boek zelf is een diepgaand, genezend gebed. “To bless the space between us : A book of blessings” werd vertaald door Karin van Grieken.

John O’Donohue (1956-2008) was een Ierse dichter, schrijver, priester en Hegeliaanse filosoof. Hij was een native Ierse speaker, en als auteur het best bekend voor het populariseren van Keltische spiritualiteit, bv. in zijn boek Anam Cara (zielsvriend).

John O’Donohue Gezegend de ruimte tussen jou en mij Keltische inspiratie 252 bladz. uitg. Ten Have ISBN 978 90259 1082 2

https://www.stretto.be/2020/02/23/alexander-van-de-bunt-wee-de-overwonnenen-germanen-kelten-en-romeinen-in-de-lage-landen-een-uitgave-van-omniboek/