“Stella, Renaissance Gems and their Reflections”, Vol. 3, door de Ora Singers o.l.v. Suzi Digby, op het label harmonia mundi.

Parels uit de Renaissance, gewijd aan de heilige maagd Maria uit het Spanje van de 16e eeuw, van Tomás Luis de Victoria (1548-1611) en hun reflectie op hedendaagse componisten, is het centraal thema op de nieuwe cd van de Britse Ora Singers en de koordirigente, Suzi Digby.

De kunst bloeide in het Spanje van de 16de– en 17de eeuw. El Greco en Rodríguez de Silva y Velázquez, de hofschilder van Filips IV, en Miguel de Cervantes, gevierd als nationaal dichter, waren al beroemd tijdens hun leven. Hun tijd werd bekend als de gouden eeuw van de Spaanse geschiedenis. Die eeuw heeft ook heel veel instrumentale en prachtige religieuze muziek voortgebracht. Het waren bv. in de eerste plaats Spaanse instrumentalisten en componisten, die gezien het feit dat bv. de groothertog van Alba, onderkoning van Napels was, de plaatselijk Italiaanse instrumentalisten beïnvloedden. Spaanse componisten als Guerrero, Morales en Victoria, gingen voor hun carrière naar Italië, waar hun composities werden gedrukt en even wijd verspreid werden als de muziek van de Franco-Vlaamse componisten die in de 16de eeuw, de muziek in Europa domineerden.

Op de cd staat werk van Alexander Campkin (°1984), Francisco Coll (° 1985), Cecilia McDowall (°1951), Mark Simpson (°1988), Will Todd (°1970), Tomás Luis de Victoria (1548-1611) en Julian Wachner (°1969). Tomás Luis de Victoria werd in 1548 geboren in Sanchidrián nabij Ávila, en ontving zijn muzikale opleiding tot koorzanger van de Kathedraal van Avila, van Jerónimo de Espinar en Bernardino de Ribera, (twee van de grootste Spaanse componisten van hun generatie), Juan Navarro en Hernando de Isasi. Op jonge leeftijd werd hij door Filips II van Spanje naar Rome gestuurd om er te studeren. Hij werd priester en trad toe tot de congregatie van de Oratorianen, seculiere priesters, die mede aan de wieg stonden van het oratorium. Victoria was waarschijnlijk nog maar 17 jaar, toen hij naar Rome reisde om zijn opleiding aan het Collegio Germanico voort te zetten. Het was een stad die hem veel kansen bood, want hij verbleef daar de volledige eerste helft van zijn leven. Hij werkte er als zanger, leraar, organist en maestro di capella aan het Pontificio Seminario Romano Maggiore en het “Collegio Germanico” (foto) van de Jezuïeten. Het was in deze prestigieuze instellingen, opgericht door Ignatius van Loyola, dat de Victoria beroemd werd.

Het feit dat het college in Rome, waar Victoria studeerde, onder de bescherming stond van de kerk en van koning Filips II, evenals het succes van zijn composities, stelde hem in staat het merendeel van zijn werken tijdens zijn leven te publiceren. Paradoxaal genoeg was het na zijn terugkeer naar Spanje aan het eind van zijn leven, dat hij moeilijkheden zou ondervinden bij het publiceren van zijn laatste werken, zoals we kunnen lezen in een brief gericht aan “Zijne Majesteits kapelaan”, “aan de meest serene heer Francesco Maria II. della Rovere, hertog van Urbino”.Pas in 1586 vestigde Victoria zich in zijn geboorteland Spanje, meer bepaald in Madrid, waar hij kapelaan werd van de keizerin-weduwe Maria (foto). De keizerin was de dochter van keizer Karel V en Isabella van Portugal en was de echtgenote-weduwe van haar neef, de latere keizer Maximiliaan II. Victoria werd maestro de capella van de kapel van het “Monasterio de las Descalzas Reales” (foto’s), het klooster waar de keizerin-weduwe tot haar overlijden in 1603 verbleef. Victoria componeerde bij haar overlijden een magistraal Requiem (“Officium Defunctorum”) en overleed zelf 8 jaar later in Madrid.

Spaanse componisten uit de 16de eeuw, volgden een lange traditie van het componeren van muziek ter ere van de Maagd Maria. De componist Tomás Luis de Victoria, priester en ook geleerde, schreef meerdere zettingen van devotie tot Maria, waarvan deze collectie enkele echte juweeltjes laat zien. Op het album zetten ze hun reeks grote renaissance-meesterwerken voort die worden weerspiegeld door enkele van de beste koorcomponisten van onze tijd, die allemaal op hun eigen unieke manier reageren op deze buitengewone Maria-teksten.  

Tracklist:

anon.: Ave Maris Stella (Processional)

Victoria: Ave Maria a 8

Simpson, M: Ave Maria

Victoria: Ave Regina caelorum a 5

Campkin: Ave Regina cælorum

Victoria: Ave maris stella a 4

Coll, F: Stella

Victoria: Alma redemptoris Mater a 5

McDowall, C: Alma redemptoris mater

Victoria: Vidi speciosam

Todd: Vidi Speciosam

Victoria: Regina caeli a 5

Wachner: Regina Coeli

anon.: Ave Maris Stella (Recessional)

Stella Renaissance Gems and their Reflections, Vol. 3 Victoria Ora Singers Suzi Digby cd harmonia mundi HMM905341