Evertjan van Roekel, “Wewelsburg, de occulte kant van Himmlers SS”, een beklemmende uitgave van Spectrum.

De Wewelsburg nabij Paderborn, werd door Himmler aangewezen als een semireligieus oord waarin de esoterische, Germaanse elementen van het nazisme moesten worden gecultiveerd door de SS. Wewelsburg moest het middelpunt/speerpunt van de wereld worden (het “Mittelpunkt der Welt”), en op basis van meedogenloze dwangarbeid, worden uitgebouwd tot een gigantisch complex… Lees in dit boek het intrigerend en akelig verhaal achter Wewelsburg.

In de donkere kerkers van nazi-Duitsland, doken occulte experts in oude en verboden kennis, op zoek naar verloren machtsgeheimen. Op bevel van Hitler om nieuwe wapens te ontdekken die hij op zijn vijanden kon loslaten, experimenteerden de occultisten met duistere magie, mystieke artefacten en wezens, waarvan men dacht dat ze alleen in nachtmerries bestonden. Dit boek vertelt o.a. over de occulte programma’s van de nazi’s, vanaf hun fundamenten in Hitlers vroege esoterische studies en de nazi-zoektochten naar de Ark van het Verbond, de Speer van het Lot en de Heilige Graal.

De regelmatige, driehoekige plattegrond van de Wewelsburg is uniek in de Duitse architectuurgeschiedenis. Het renaissancepaleis, dat oudere gebouwen omvat, was oorspronkelijk de tweede verblijfplaats voor de prins-bisschoppen van Paderborn. Tijdens het ‘Derde Rijk’ streefde Heinrich Himmler uitgebreide plannen na om het terrein uit te breiden tot hét ideologisch hoofdkwartier van de SS! Hoewel er van die plannen uiteindelijk weinig terechtkwam, is de burcht in de naoorlogse populaire media, van films tot de bekende Wolfenstein-games, vaak gelinkt aan occulte wetenschap en bovennatuurlijke verschijnselen, die onlosmakelijk met het Derde Rijk waren verbonden.

De Oostenrijkse occultist en latere SS’er, Karl Maria Wiligut (1866-1946), wist Himmler in 1933, ervan te overtuigen dat het historisch erfgoed in Wewelsburg, een belangrijke symbolische waarde had voor de nazi-ideologie. In de burcht moesten allerlei christelijke elementen een nieuwe Germaanse invulling krijgen of vervangen worden door mythische elementen. Zo werd het christelijk kruis vervangen door het hakenkruis. Volgens de nazi-ideologie zou de graal nl. verwijzen naar het menselijk bloed dat vergoten zou worden voor de Lebensraum van de ariërs…

“Wolfenstein 3D” is een bij velen bekende videogame uit begin jaren negentig”, zo lezen we. “Je speelt het personage van een geallieerde krijgsgevangen spion”, zo gaat het verder, “die dient te ontsnappen uit het duistere nazikasteel ‘Wolfenstein’. Maar wat bij veel mensen onbekend is: kasteel Wolfenstein is niet zomaar uit de lucht gegrepen. Het is namelijk gebaseerd op het middeleeuwse kasteel Wewelsburg, dat op slechts twee uur rijden vanaf de Duitse grens bij Arnhem ligt. Een burcht in Büren, Westfalen, in de buurt van Paderborn, in de noordoosthoek van het Sauerland, met een duistere historie en een door Himmler en zijn Schutzstaffel (SS) achtergelaten occult stempel. Sterker nog: de Wewelsburg, Reichsführerschule SS, staat symbool voor de occulte kant van het nationaalsocialisme en van Himmlers SS in het bijzonder.”

De associatie van nazisme met occultisme (“Schwarze Sonne”) komt voor in een breed scala van theorieën, speculaties en onderzoek naar de oorsprong van het nazisme en naar de mogelijke relatie van het nazisme met verschillende occulte tradities. Dergelijke ideeën floreerden als onderdeel van de populaire cultuur in ieder geval sinds het begin van de jaren veertig en werden vanaf de jaren zestig opnieuw populair.

Tijdens de bouwwerkzaamheden aan de burcht werden talloze gevangenen van een speciaal opgezet concentratiekamp vermoord. In 1945 heeft de SS het gebouw zwaar beschadigd door het op te blazen. Tegenwoordig doet de gerestaureerde Wewelsburg dienst als jeugdherberg en is er het “Historische Museum des Hochstifts Paderborn” in gevestigd. In het naastgelegen wachtgebouw is er o.a. een gedenkteken voor de slachtoffers (“KZ-Opfer”) van het destijds nabijgelegen concentratiekamp.

In zijn boek neemt Evertjan van Roekel de achtergronden, geheimen en eigenaardigheden van Wewelsburg onder de loep. Daarnaast verdiept hij zich in de mystieke kanten van Himmlers SS en verkent hij de grens tussen feit en fictie in het naoorlogs beeld van de burcht. Hij heeft het o.a. over de mytho-ideologie van het nazisme en het Duits nationalisme, Ariërs, ariosofie, Noordse runen en de swastika, de Armanen-runen en het Thule-Gesellschaft, de beruchte Dietrich Eckart, de Arische supermens, de Welteislehre en het verloren continent Atlantis, en de Ahnenerbe. Ook heeft hij het over de Heilige Graal, de Heilige Lans en de SS (i.v.m. “Parsifal”), de prins-bisschoppen van Paderborn, Heinrich der Vogler en Quedlinburg.  

In nazi-Duitsland werd de geschiedenis van de stad Quedlinburg in de Harz, door Himmler nl. aangegrepen voor propagandadoeleinden. Op 2 juli 1936 werd het overlijden van Heinrich der Vogler grootschalig herdacht. Vanaf dat jaar werden op die datum de plechtigheden, die onderdeel waren van de Derde-Rijkideologie, herhaald. De Sint-Servaaskerk en de crypte van de Sint-Wigbertkerk werden ingericht als SS-heiligdommen. In 1937 werd het gebeente van Heinrich der Vogler ceremonieel herbegraven. Hendrik I de Vogelaar (Heinrich der Vogler) (rond 876-936) was vanaf 912, hertog van Saksen en vanaf 919 tot aan zijn dood koning van Duitsland. Hij was de grondlegger van de Ottoonse dynastie van Saksische koningen en keizers. Hij wordt algemeen gezien als de stichter en de eerste koning van de middeleeuwse Duitse staat, die voordien bekendstond als het Oost-Frankische Rijk.

Na “Quedlinburg”, vervolgt de auteur over Himmlers adviseurs, gebruik, financiering en de status van Wewelsburg binnen de SS-organisatie, bijeenkomst van SS-generaals en Himmlers visie, Kamp Niederhagen en de kampcommandant Adolf Haas, de Nederlandse verzetsman, Gerrit Visser (1894-1942) en de Obergruppenführersaal. Hoe dit alles aan de basis lag van de gruwel van de nazi- ideologie, leest u in “Experimenten op mensen”… Demonisch! Akelig maar intrigerend… Zeker lezen.Evertjan van Roekel - Author - Uitgeverij Unieboek | Het Spectrum bv |  LinkedIn

Evertjan van Roekel studeerde rechten aan de Universiteit Utrecht en Holocaust- en Genocidestudies (cum laude) aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn boek Veldgrauw over Nederlandse vrijwilligers in de Waffen-SS werd zeer positief besproken en is ook in het Engels uitgegeven. Van Roekel is tevens lid van de onderzoeksgroep van Nationaal Monument Kamp Amersfoort.

Evertjan van Roekel “Wewelsburg de occulte kant van Himmlers SS” 221 bladz. geïllustreerd Spectrum ISBN 9789000386628