Dick Harrison, “Hendrik VIII Koning, hervormer, tiran”, een uitgave van Omniboek.

De bekende, Zweedse hoogleraar Dick Harrison vertelt het kleurrijk levensverhaal over Hendrik VIII (1491-1547). Hendrik werd, na de dood van zijn vader, de tweede Tudor-koning van Engeland, leidde een roemrucht bestaan en had zes echtgenotes, van wie hij er twee liet onthoofden…Hij scheidde voor eigen gewin, de Anglicaanse kerk af van de Kerk van Rome, verenigde Engeland en Wales wettelijk in één koninkrijk, en als renaissanceprins, koesterde hij een grote liefde voor kunst, muziek, wetenschap en literatuur.

In de 15de eeuw viel het huis Plantagenet uiteen in het huis York en het huis Lancaster, die elkaar de Engelse troon betwistten tijdens de Rozenoorlogen. Deze oorlogen eindigden in 1485 met het aantreden van de eerste vorst uit het Huis Tudor, Hendrik VII, waarmee er een eind kwam aan de dynastie der Plantagenets. De laatste directe mannelijke afstammeling van de Plantagenets, Eduard Plantagenet, werd in 1499 geëxecuteerd door Hendrik VII, en zijn zuster Margaretha Pole, werd in 1541 door Hendrik VIII ter dood gebracht. De strijd tussen de huizen Lancaster en York is de geschiedenis ingegaan als de Rozenoorlogen (1455-1485). De Tudors kwamen aan de macht, ten koste van het huis York. De 15de-eeuwse burgeroorlogen waren de langste en bloedigste uit de Engelse geschiedenis. De turbulente geschiedenis van Engeland kende haar hoogtepunt in de 15de en een deel van de 16de eeuw. De Rozenoorlogen, tussen de rode rozen van Lancaster en de witte rozen van York, vormden het beginpunt van een periode die werd gekenmerkt door sluwe machtspolitiek en bloedige veldslagen.

Ruim een eeuw lang streden drie van de machtigste families om de troon. Het was uiteindelijk Hendrik/Henry Tudor die de strijd beslechtte en zich liet kronen als Hendrik VII. Dit was het begin van de Tudor-dynastie, een enorme bloeiperiode voor de Engelse cultuur, wetenschap, architectuur en handel. Het conflict verkreeg zijn huidige naam pas in de 19de eeuw. Sir Walter Scott gebruikte de naam de Rozenoorlogen nl. voor het eerst in zijn roman “Anne of Gerstein”. Hij ontleende zelf de naam van het conflict aan het werk van William Shakespeare ‘Henry VI’, waarin Shakespeare beschreef hoe beide partijen hun roos kozen in de tuin van de Temple Church. Historisch gebruikten beide partijen een roos als symbool. Deze werd door vooraanstaande aanhangers op de kleding gedragen.The Tudor Rose - YouTube

The lives of Henry VII and Henry VIII: Never the twain shall meet | Sky  HISTORY TV Channel

The Tudor Rose - YouTube

Het huis York gebruikte al vroeg het symbool van een witte roos, terwijl het huis Lancaster pas tegen het eind de rode roos gebruikte. Beide rozen werden door Hendrik VII verenigd in de Tudor roos. Hendrik VIII (1491-1547) was van 1509 tot 1547, koning van Engeland, heer van Ierland en later ook koning van Ierland. Hij stamde uit het roemrijk Huis Tudor en was een zoon van Hendrik VII en Elizabeth van York. De Zweedse hoogleraar Dick Harrison, vertelt het “kleurrijk” levensverhaal van Hendrik VIII, die na de dood van zijn vader, de tweede Tudor-koning van Engeland werd. “Henrik VIII” werd uit het Zweeds vertaald door Ger Meester.Intervju med Dick Harrison - Historiska Media

Intervju med Dick Harrison - Historiska Media

Dick Harrison Hendrik VIII Koning, hervormer, tiran 189 bladz. geïllustreerd uitg. Omniboek  ISBN 9789401919241

https://www.stretto.be/2022/11/07/dick-harrison-toetanchamon-de-farao-het-graf-en-de-ontdekking-een-fascinerende-uitgave-van-omniboek/

https://www.stretto.be/2022/09/29/dick-harrison-over-de-dertigjarige-oorlog-als-allereerste-wereldoorlog-1618-1648-een-bijzonder-interessante-uitgave-van-omniboek-2/

https://www.stretto.be/2021/11/29/volker-reinhardt-die-macht-der-seuche-wie-die-grosse-pest-die-welt-veranderte-1347-1353-een-uitgave-van-c-h-beck-en-dick-harrison-de-zwarte-dood-de-pandemie-van-de-pest/