Myriam Rispens – Rik van Puymbroeck, “Kapel gezocht. 15.000 verhalen in beweging”, een inspirerende en schattige uitgave van Lannoo Campus.

Naar aanleiding van het project “Kapelletjes in Vlaanderen”, brachten de uitgeverij Lannoo Campus en PARCUM deze inspirerende publicatie uit. Elke kapel heeft een eigen verhaal. Soms gebouwd om rampspoed af te wenden, soms uit dank voor een klein of een groot mirakel, en sommige zijn half verdwenen of opgegaan in het landschap. Maar allemaal zeggen ze ons iets over onze geschiedenis, over wat ons bezighoudt, en over het leven van heel gewone, eenvoudige, gelovige mensen. Maar, waar staan ze, wie bouwde ze eigenlijk en waarom, en wat is er daar nu zo bijzonder aan? U ontdekt het in dit boek.

Het bouwen van kapelletjes en wegkruisen, de verering van relieken, het bezoek aan heiligdommen, bedevaarten en processies waren en zijn uitingen van vrome Volksdevotie, het geheel van katholieke en orthodoxe gebruiken náást de sacramenten en sacramentalia. Volksdevoties zijn deels ontstaan in de middeleeuwen, deels na het Concilie van Trente, en bestaan uit het verspreiden van versimpelde kennis met betrekking tot het geloof voor ongeletterden. Sommige volksdevoties zijn ontstaan uit kerstening van culturele gebruiken en tradities die oorspronkelijk weinig tot niets met het christendom te maken hadden. Ze zijn daarmee onderdeel geworden van de religieuze beleving van velen. Devotionalia zijn voorwerpen van volkskunst, die de beleving van het geloof ondersteunen. Een voorbeeld is het gebruik en de verering van de rozenkrans en het dragen van medailles zoals de wonderdadige medaille.Kapel gezocht: 15.000 verhalen in beweging | PARCUM

Kapelletjes in Vlaanderen. Onlineplatform en boek - KADOC. Documentatie- en  Onderzoekscentrum voor Religie, Cultuur en Samenleving

Vlaanderen en Brussel tellen 300 gemeenten, en niet minder dan 15.000 (veld) kapellen. Het zouden er bovendien nog veel meer kunnen zijn. Dit boek vormt een neerslag in beeld en tekst van een zoektocht naar die verrassende, verborgen, soms nieuwe en soms eeuwenoude kapellen in onze streek. Gaandeweg is die zoektocht een missie geworden om de veelheid en verscheidenheid ervan in kaart te brengen. Bovendien is ‘Kapel gezocht’ een uitnodiging om zelf mee op zoek te gaan naar de kapellen in uw buurt, en bij te dragen aan een inventaris van die enorme variatie aan erfgoed. Zo krijgen we een nieuwe blik op de meer dan 15.000 verhalen die overal rondom ons te vinden zijn, en die vandaag nog evenzeer bewegen als vroeger.Kapelletjes in Vlaanderen: Kapelletjes in Bornem

De Muneskapel, Peutevinkapel, Onze-Lieve-Vrouw van de Zielen van het Vagevuur, Onze-Lieve-Vrouw van den Tuimelaar of Onze-Lieve-Vrouw van Bijstand, bij al die kapellen zijn de verhalen erachter de bestaansreden van al die kleine, lieflijke en schattige en iets grotere bouwwerkjes. Ze werden gebouwd om slachtoffers van de oorlog te herdenken, doodgeboren kinderen, de overwinning op de pest. Ze werden gebouwd na een inspirerende reis naar Fatima of Lourdes, als deel van een historische ommegang, omwille van devotie, of gewoon uit dankbaarheid voor verkregen leven, gunsten en andere mysteries. Maar wat hen bindt, is dat ze meestal opgetrokken werden door gewone mensen. Gebouwen en andere bouwwerken | Rijckheyt

Met ongekende schoonheid legden de auteur en de fotograaf het vertederend fenomeen van de kapel vast. Als stille getuige overstijgen ze tijd en ruimte. Welke plek krijgen ze in ons landschap? Welke verhalen en tradities kleuren dit erfgoed? Met prachtige foto’s van Myriam Rispens en duiding door auteur en meesterverteller Rik Van Puymbroeck is “Kapel gezocht” een parel aan de katholieke kroon.Maria gewijde kerk of kapel | LeMUria & de Hathors inspireren & initiëren  jou!

Meer info op https://www.parcum.be/nl/projecten/kapelletjes

https://kapelletjes.be/page/homeKapelletjes in Vlaanderen. Nieuw erfgoedproject - KADOC. Documentatie- en  Onderzoekscentrum voor Religie, Cultuur en Samenleving

Je vindt ze in iedere straat. Van kleine gevelbeeldjes tot veldkapellen, het zijn monumentjes die ons landschap kleuren. Ze herbergen bijzondere objecten en zijn onlosmakelijk verbonden met eeuwenoude gebruiken en verhalen. Die kennis dreigt echter verloren te gaan. Typische tradities, zoals het bloemen vouwen en versieren van de kapel, worden minder en minder onderhouden. De gemeenschappen die jaren – zelfs decennia – zorg hebben gedragen voor zowel het gebouw als de tradities, nemen jaar na jaar af. Tijd dat we die rijke kennis aan gebruiken, tradities en verhalen verzamelen. Tijd dat we bestaande initiatieven in de kijker zetten en nieuwe initiatiefnemers inspireren. Het borgen van levende tradities, of het organiseren van extra activiteiten rond kapelletjes, biedt kansen om heel lokaal te werken aan sociale cohesie, welzijn en zingeving. Dat is wat PARCUM doet, samen met vele partners, binnen het project Kapelletjes in Vlaanderen.Van dove pastoor die ineens kon horen tot rozenhoedje op parking Willy's  Moustache: help mee kapelletjes inventariseren | Gazet van Antwerpen Mobile

Rik van Puymbroeck is journalist bij De Tijd en schrijft ook voor het wielermagazine Bahamontes. Door de Stichting Verhalende Journalistiek in Nederland werd hij drie keer uitgeroepen tot Meesterverteller. Myriam Rispens is fotograaf. Zij kiest vaak voor thema’s als verlatenheid en gebruiken die op het punt staan te verdwijnen.Waar men gaat langs Vlaamse wegen, … | Kerknet

Waar men gaat langs Vlaamse wegen, … | Kerknet

Myriam Rispens Rik van Puymbroeck Kapel gezocht 15.000 verhalen in beweging Parcum Vzw, 166 bladz. geïllustreerd uitg. Lannoo Campus ISBN 9789401491051Lannoo Campus