Nicolas Guillerat, Vincent Haegele, Frédéric Bey, “Het rijk van Napoleon in infographics”, uitgegeven door Nieuw Amsterdam.

In deze meer dan schitterende uitgave worden met interessante teksten en honderden infographics, de generaal, de keizer en de dictator Napoleon Bonaparte in detail, visueel voorgesteld. Niet te missen!

In de geschiedenis van Europa speelt Napoleon een belangrijke rol. Na een staatsgreep in 1799 liet generaal Napoleon Bonaparte zich in 1804 tot keizer van Frankrijk uitroepen. Vervolgens wist hij een groot deel van Europa onder zijn gezag te brengen, ook Nederland en Vlaanderen. Na de mislukte veldtocht naar Rusland in 1812 werd zijn Grande Armée compleet verslagen. Terug van zijn verbanning op Elba deed hij opnieuw een greep naar de macht. In 1815 leed Napoleon bij Waterloo zijn definitieve nederlaag, waarna hij op het eiland Sint-Helena gevangen werd gezet. Daar bracht hij de rest van zijn leven in ballingschap door en overleed er in 1821 aan maagkanker.

Een infographic is een verzameling afbeeldingen, datavisualisaties zoals cirkeldiagrammen en staafdiagrammen, voorzien van een eerder minimale tekst die een gemakkelijk te begrijpen overzicht van een onderwerp geeft. Infographics gebruiken opvallende, boeiende beelden om informatie snel en duidelijk over te brengen. Infographics zijn een waardevol hulpmiddel voor visuele communicatie. De visueel meest unieke, creatieve infographics zijn vaak het meest effectief omdat ze onze aandacht trekken en niet meer loslaten. De modernisering van het bestuur en de rechtspraak die Napoleon in de bezette gebieden doorvoerde, is een belangrijke erfenis van zijn bewind. Maar Napoleon was ook het brein achter een oorlogsmachine die niet te stoppen leek. In meer dan honderd infographics worden het leven van Napoleon en zijn vele oorlogen beschreven en verbeeld, in de context van een wereld in verandering.

Napoleon Bonaparte (1769-1821) is een van de beroemdste en belangrijkste figuren uit de wereldgeschiedenis en spreekt nog steeds tot de verbeelding. Napoleon groeide op met de idealen van de Verlichting en de Franse Revolutie. Na zijn militaire overwinningen in Italië en Egypte deed hij een greep naar de macht en beëindigde de Revolutie. Hij ontpopte zich als een van de grootste militaire en politieke strategen uit de moderne tijd. In 1804 werd hij keizer van Frankrijk en hij realiseerde maatschappelijke vernieuwingen die tot vandaag blijven nazinderen. Maar zijn steile opmars leidde ook tot reusachtige conflicten en langdurige oorlogen in Europa die een zware tol eisten.

In 1812 werd Napoleon gestuit door Rusland na een catastrofale veldtocht. Vanaf dat ogenblik was hij geen overwinnaar meer maar een overlever, die samen met zijn soldaten vocht voor zelfbehoud. Maar de overmacht was te groot. Onder dramatische omstandigheden werd hij in 1814 gedwongen tot troonsafstand en verbannen naar Elba. Amper tien maanden later ontsnapte hij op spectaculaire wijze en keerde terug voor de definitieve krachtmeting bij Waterloo. Maar zelfs in zijn ballingsoord op Sint-Helena, zorgde de afgezette keizer ervoor dat de wereld zich ook na zijn dood over hem zal blijven verbazen. Napoleon overleed op 5 mei 1821 na een kort leven dat indrukwekkend en gevaarlijk was, en tot op vandaag bijzonder belangwekkend is.

Dankzij “briljante” veldslagen, zoals die bij Austerlitz en Jena, controleerde hij bijna heel Europa. Maar de machtigste man ter wereld beging vergissingen. Hij begon een uitzichtloze oorlog in Spanje en een economische strijd met Engeland, terwijl hij onophoudelijk werd aangevallen door de andere grootmachten. Tegelijkertijd speelden er zich ook in zijn privéleven, ophefmakende gebeurtenissen af.

De rijkdom van de vormen van infographics, die verhalen en modellering van historische gegevens combineren, maakt het mogelijk om de geschiedenis van het Napoleontische rijk diepgaand te vernieuwen. Dit was de uitdaging van de auteurs van dit boek, waarbij ze de analytische finesse van Frédéric Bey en Vincent Haegele combineerden met het talent van data-ontwerper Nicolas Guillerat. Door middel van een nieuw verhaal dat even speels als esthetisch is, waarbij mondiale en bijzondere overwegingen, concepten en emoties worden gecombineerd, wordt alle complexiteit van een fascinerende periode opnieuw gecreëerd. Het Franse rijk en zijn politieke, economische en territoriale kenmerken, de Grande Armée of de keizerlijke marine en hun vijanden, oorlogen en coalities, de actie en het gewicht van Napoleon, de val van het rijk en de resultaten ervan, evenveel onderwerpen die deze aanpak, even rigoureus als origineel, hoopt te benadrukken dankzij de toegevoegde betekenis die infographics bieden.

Nicolas Guillerat, Vincent Haegele, Frédéric Bey Het rijk van Napoleon in infographics uitg. Nieuw Amsterdam ISBN 9789046832455