“St. Sigfrids officium, Celebremus karissimi”, op het label Sterling. Heel bijzonder.

Tijdens de Middeleeuwen was de legende van Sint Sigfrid gerelateerd aan 15 februari. Er werd gemeld hoe hij door moeilijke paden in Småland als een zendeling arriveerde en begraven werd in Växjö. De legende wordt hier gepresenteerd in woord en muziek in de vorm van een dienst of officium.

Sint Sigfrid van Zweden was een missionaris-bisschop in Scandinavië in de eerste helft van de 11de  eeuw. Oorspronkelijk uit Engeland, werd Sint Sigfrid gecrediteerd in laatmiddeleeuwse koningslijsten en de hagiografie i.v.m. de doop van Olof Skötkonung, de eerste monarch van Zweden. Sigfrid arriveerde hoogstwaarschijnlijk kort na het jaar 1000 in Zweden en voerde uitgebreide missies uit in Götaland en Svealand. Gedurende enkele jaren na 1014,  vestigde Sigfrid zich in Trondheim in Noorwegen. Zijn positie daar werd echter onhoudbaar na de nederlaag van Olaf Haraldsson.

Terwijl hij in Noorwegen was, bleef Sigfrid deelnemen aan de kerstening van Zweden, waaraan hij de rest van zijn leven wijdde. Volgens de Zweedse en IJslandse traditie trok hij zich terug in Värend. Sigfrid overleed later in Växjö op een onbekende datum ten tijde van de geestelijke en theoloog, Adam van Bremen (vóór 1050 – 1081/1085). Adam van Bremen was één van de belangrijkste Duitse kroniekschrijvers, bekend door zijn kroniek “Gesta Hammaburgensis Ecclesiae Pontificum” (“Daden van de bisschoppen van de Hamburgse kerk”). Sigfrids begraafplaats in Växjö werd het centrum van een cultus. Volgens een verklaring van Johannes Vastovius, een antiquair in de 17de eeuw, werd Sigfrid rond 1158 heilig verklaard door paus Hadrianus IV. Zijn feestdag is op 15 februari.

Het officium waren in de middeleeuwen de gebeden die gelijkmatig over een dag werden verspreid. Het was een combinatie van voordracht uit de legende van de heilige en gezangen over de heilige. Het ensemble Gemma streeft naar een flexibele, op de teksten gebaseerde interpretatie waarbij de accentuering van de woorden, de basis vormt van de melodische lijn. In deze opname is de uitspraak van het Latijn gebruikt zoals men denkt dat het tijdens de Hoge Middeleeuwen in Zweden werd gebruikt. Drie van de antifonen zijn uitgevoerd met psalmodie, om de belangrijkste taak van het officium te benadrukken, nl. de wekelijkse recitatie van de 150 psalmen uit het Oude Testament en de cantica uit het Nieuwe Testament. Met deze opname van fragmenten uit het Sigfrid Officium wil het ensemble Gemma u als luisteraar uitnodigen om met een selectie uit de vroege, Zweedse muziekgeschiedenis, deel te nemen aan de rijke wereld van het middeleeuws Officium-repertoire. Heel bijzonder.

St. Sigfrids Officium Celebremus Karissimi Johannes Geworkian Hellman Karin Strinnholm Lagergren cd Sterling CDA1840