Mirjam Janssen, “Liefde in de Lage Landen, Een portret van Nederland in 15 huwelijken”, uitgegeven door spectrum.

De geschiedenis van een land is te beschrijven als een opeenvolging van politieke gebeurtenissen, als een reeks economische successen, als het ontstaan van een natie. Maar, zoals in dit boek, ook als een reeks huwelijken, want de betreffende koppels vormen een graadmeter voor veel maatschappelijke veranderingen. In “Liefde in de Lage Landen” trekken verspreid over zes eeuwen vijftien verbintenissen voorbij die kenmerkend zijn voor een tijd en klasse, en voor Nederland in een bepaalde periode. Hoe kwamen die huwelijken tot stand? Konden de echtelieden in vrijheid voor elkaar kiezen? Onder welke voorwaarden mochten ze scheiden? Wat gebeurde er als ze verliefd werden op iemand van hetzelfde geslacht? Welke regels stelden de overheid en de kerk? En waardoor verloor het huwelijk zijn status als heilig instituut?

Terwijl het land om hen heen verandert, maken onder meer Willem van Oranje en Charlotte de Bourbon het begin van de Opstand mee, delven Wilhelmina van Pruisen en Willem V (foto(s) het onderspit tegen de Fransen, ondersteunt Adelheid Solger haar man Johan Rudolph Thorbecke bij zijn hervormingen, verzetten Heleen Rietberg en Piet Kuipers zich tegen de Duitse bezetters, dagen de provo’s Luud Schimmelpennink en Afrain Groot de naoorlogse regenten uit en sluiten Anne Marie Thus en Helene Faasen het eerste homohuwelijk. Iedere liefde heeft een ander decor. En alle momentopnamen samen vormen een portret van Nederland.

U ontmoet als opstandelingen, Willem van Oranje en Charlotte de Bourbon en de rijkeluiskinderen, Marten Soolmans en Oopjen Coppit (foto) vorstelijke nouveaux riches als Frederik Hendrik en Amalia van Solms en de landverhuizers Joris Rapalje en Catalina Trico en het ideaal paar, Constantijn Huygens en Suzanna van Baerle (foto). Deze worden gevolgd door de laatste stadhouders, Willem V en Wilhelmina van Pruisen, de windvanen, Herman Willem Daendels en Aleida van Vlierden en de verliefden Johan Rudolf Thorbecke en Adelheid Solger (foto).

Na hen volgen de excentrieken, Eduard Douwes Dekker en Everdine van Wijnbergen (foto), de feministen, Jan Rutgers en Mietje Hoitsema (foto’s), en de helden, Heleen Rietberg (foto) en Piet Kuipers. Als laatsten komen de provo’s Luud Schimmelpennink en Afrain Groot en Otto Janssen en Mieke Claessens aan bod, gevolgd door de pioniers, Helene Faasen en Anne Marie Thus en de ambitieuzen, Yasin Torunoglu en Aysen Taramis. Origineel, onderhoudend, interessant en zeer vlot geschreven. Een aanrader.Mirjam Janssen (°1963) schrijft boeken en artikelen over arbeidsmarkt en onderwijs. Eerder publiceerde ze verhalen in “De Tweede Ronde” en “De Brakke Hond”. Ze studeerde geschiedenis en werkt als journalist en eindredacteur. Opdrachtgevers zijn Historisch Nieuwsblad, Maarten!, Nationaal Archief, Filosofie Magazine, De Ingenieur en verschillende onderwijsbladen. Ze houdt ervan onderwerpen levendig en met humor in historisch perspectief te plaatsen. Mirjam heeft enige tijd voor de klas gestaan en geeft regelmatig schrijftrainingen.

Mirjam Janssen Liefde in de lage landen, Een portret van Nederland in 15 huwelijken 228 bladz. geïllustreerd uitg. spectrum ISBN 9789000364756