Paul Jankowski, “Allen tegen allen, de lange winter van 1933 en het ontstaan van de Tweede Wereldoorlog”, een uitgave van Unieboek | Het Spectrum.

Dit is een boek over de kracht van slechte ideeën. Het gaat over een specifieke winter, die van 1933, en zoekt een antwoord op de vraag waarom een heleboel dingen toen zo misgingen.

In die specifieke winter kwam Hitler aan de macht, verliet Japan de Volkenbond, richtte Mussolini zijn buitenlands beleid op het Somalisch schiereiland. In die maanden werd Roosevelt verkozen, veranderde Frankrijk drie keer van regering en raakte de ooit zo charismatische groep van overwinnaars na 1918 verder van elkaar verwijderd door verschillende opvattingen over oorlogsschulden, wapens, valuta, invoerrechten én de omgang met Duitsland. Op het grondgebied van de Oekraïense Sovjetrepubliek kwamen vanwege een hongersnood bovendien miljoenen mensen om én was er wereldwijd sprake van een enorme economische crisis. En in Genève kwam de wereldontwapeningsconferentie tot stilstand omdat de deelnemende landen het niet eens konden worden. Die specifieke winter veranderde de wereld van naoorlogs in vooroorlogs.In dit boek onderzoekt Paul Jankowski hoe burgers op meerdere plekken ter wereld samenspanden om hun verscheidene regeringen richting een oorlog te drijven die maar weinigen van hen wilden en geen van hen onder controle kon houden. Jankowski baseert zich hierbij op nooit eerder gepubliceerde bronnen, zoals de handgeschreven notities van de Franse ambassadeur na zijn ontmoeting met Hitler, en daarnaast op memoires, krantenartikelen en radio-uitzendingen, om zo het proces dat in die winter van 1933 begon voor een breed lezerspubliek te reconstrueren. “All Against All” werd vertaald door Fred Reurs. Zeker lezen!Paul Jankowski (°1950) (foto) is historicus, auteur en professor aan Brandeis University en de voormalige voorzitter van de afdeling geschiedenis. Zijn expertise ligt in de moderne Franse en Europese geschiedenis, maar ook in oorlog en conflict in de Europese geschiedenis. Hij deed zijn bachelor- en doctoraatswerk aan de universiteit van Oxford. Eerder schreef hij “Verdun: The Longest Battle of the Great War” (Oxford University Press, 2014), “Stavisky: A Confidence Man in the Republic of Virtue” (Cornell University Press, 2002), “Cette vilaine affaire Stavisky. Histoire d’un scandale politique” (Editions Artheme Fayard, 2000), “Communism and Collaboration: Simon Sabiani and Politics in Marseille 1919–1944” (London and New Haven: Yale University Press, 1989) en “Shades of Indignation. Political Scandals in France, Past and present”, Oxford and New York: Berghahn, 2008.Paul Jankowski Allen tegen allen, de lange winter van 1933 en het ontstaan van de Tweede Wereldoorlog 536 bladz. geïllustreerd Uitg. Unieboek | Het Spectrum ISBN 9789000348527