Chris van de Ven,  “Multatuli verknipt, een portret in 500 fragmenten”, een uitgave van Boom uitgevers Amsterdam.

Multatuli (1820-1887), schrijver van de Max Havelaar, was een bijzonder persoon. ‘Een vat vol tegenstrydigheids’ noemde hij zichzelf. Maar, voor zijn vele adepten was hij speciaal, geniaal, een fantastisch schrijver, een groots denker, een voorloper en een held, edelmoedig, vastberaden, een wereldburger, goudeerlijk, onwrikbaar op zoek naar het goede, hulpvaardig, een groot spreker en aantrekkelijk. Zijn evenzovele opponenten noemden hem een afbreker, een ijdeltuit, slechte vader, slechte echtgenoot, verderver van de jeugd, oplichter, gokker, hoerenloper, mooiprater, dwingeland, licht ontvlambaar, onfatsoenlijk, groot egoïst, larmoyant klager, schuldenmaker.  In dit boek geeft Chris van de Ven een beeld van wie Multatuli was en waar hij voor stond. De auteur biedt daarbij een kijkje in het leven en werk van deze bijzondere en nog altijd actuele schrijver als humanist, weldoener, kolonialist, publicist, politicus,  atheïst, feminist, leraar, minnaar, vader, armlastige en klager, geliefde, bekritiseerde, en als humorist. Lees o.a. over zijn jeugd en leertijd, Eduard Douwes Dekker als bestuursambtenaar in Nederlands-Indië en zijn aanklacht tegen Karta Nata Negara, de regent van het district, Lebak in de provincie Banten op het eiland Java, zijn eerste huwelijk met barones  Tine van Wijnbergen (zij overleed in 1874 en in 1875 hertrouwde Multatuli met Mimi Hamminck Schepel (foto)), het ontstaan en publicatie van de “Max Havelaar” en de reacties op het boek, het toneelstuk “Vorstenschool”, het pseudoniem “Multatuli”, mogelijk ontleend aan Ovidius, over de betekenis van zijn werk vanuit het zich losmaken van zijn protestants-christelijke, doopsgezinde achtergrond, en over zijn aanklachten tegen de achterstelling van vrouwen en de dubbele moraal, als voorloper van het feminisme.Multatuli kwam ten koste van alles wat hij bezat, op voor de Javaan, de arbeider, vrouwen, kinderen en zichzelf. Hij was tegen de leugen van kerkelijke, politieke en andere machthebbers. Hij was ijdel en edel, maar wilde vooral ridderlijk goed doen. Hij gaf wenken, geen regels. Zelf nadenken was zijn kernboodschap. Dat alles zette hij, en daar was iedereen het over eens, prachtig op papier.“In dit boek”,  schrijft van de Ven, “laat ik hem en anderen ruim aan het woord, zodat u zelf kunt beoordelen wat voor man hij was en wat zijn werk voor ons als Nederlanders heeft betekend. Elk hoofdstuk leid ik in met enkele wetenswaardigheden en sluit het af met een wat langer, toepasselijk stuk van of over Multatuli. Met het geheel hoop ik dat u een beeld krijgt van hem, zijn werk en zijn betekenis. In deze uitgave zijn veelal kortere stukken, ruim tweehonderd, rechtstreeks geplukt uit de 25 delen tellende ‘Volledige Werken’ die tussen 1950 en 1995 zijn samengesteld. Hierin vindt men niet alleen wat Multatuli heeft gepubliceerd, maar vanaf deel acht, ook zijn brieven en heel veel relevante documenten.” Een aanrader.Chris van de Ven (°1960) (“Multaboni”) is directeur van een cultureel centrum en van de Stichting Hope XXL (Human Odyssey of People’s Elevation). Eerder verscheen van hem bij Uitgeverij Orlando, als vervolg op de Max Havelaar, “Pax Havelaar of het theeleuten der Nederlandse Handel & Wandelmaatschappij”.Chris van de Ven  Multatuli verknipt Een portret in 500 fragmenten 243 bladz. uitg. Boom uitgevers Amsterdam ISBN 9789024434152