Johan Op de Beeck, “Leopold II, Het hele verhaal”, uitgegeven door Horizon. Een must!

Koning Leopold II (1835-1909) regeerde vanaf 1865 tot aan zijn overlijden over België, en was gedurende 23 jaar de soeverein van Congo-Vrijstaat. Was hij een grote koning of een massamoordenaar? Johan Op de Beeck onderzocht zijn echte verantwoordelijkheid, maar vertelde ook het hele verhaal. Leopold (foto’s), prins van België, hertog van Saksen, prins van Saksen-Coburg en Gotha, hertog van Brabant en Senator van rechtswege, en Koning-Bouwheer, had bv. plannen om Nederland aan te vallen. Vanwege het uitblijven van steun van Europese bondgenoten, is dit weliswaar niet doorgegaan. Zijn regering werd mede bepaald door zijn huwelijk op 18-jarige leeftijd met aartshertogin Maria Hendrika van Oostenrijk, de kleindochter van keizer Leopold II, zijn houding t.o.v. de Frans-Duitse Oorlog, zijn reactie op de vraag naar algemeen stemrecht en de wet op de dienstplicht na zijn weigering in 1904, om de Duitsers ongehinderd door België te laten laten trekken bij een conflict met Frankrijk. De koning kreeg en zorgde voor tal van standbeelden en monumenten, was Grootmeester van de Leopoldsorde, de Kroonorde, de Orde van Leopold II, en was Grootmeester van de Afrikaanse Ster, en ontving een haast ontelbaar aantal buitenlandse orden.

“Niet alle aspecten van Leopolds leven en werken zijn gelijkmatig belicht door de geschiedschrijving”, stelt Johan Op de Beeck. “Veruit de meeste aandacht”, zo vervolgt hij, “ging naar zijn Congo-Vrijstaat. In mindere mate werd ook zijn bijdrage tot de stedenbouwkunde en het patrimonium van België behandeld. Vrijwel alle andere aspecten bleven onderbelicht. Over zijn visie op landsverdediging, zijn taalpolitiek, zijn omgang met de grondwet en de politiek en zijn houding tegenover de sociale beweging en de democratiseringsbeweging, is oneindig veel minder verschenen, zeker in het Nederlands. Maar nog het minst besproken was vooral de man Leopold zelf, zijn karakter, zijn bijwijlen avontuurlijke en soms bizarre gedragingen  Deze biografie is  nu eens geen expliciet boek over de kolonisering van Congo. Belgisch Congo valt zelfs helemaal buiten het bestek. Ook de Congo-Vrijstaat wordt slechts besproken in de mate dat Leopolds beleid en persoonlijk optreden aan de orde was.”

Leopolds leven omvatte veel meer dan het koloniaal verleden van België. De koning vocht voor de defensie en de economische onafhankelijkheid van zijn prille natie en in zijn omgang met staatshoofden en media, getuigde hij van sterk staatsmanschap, zo niet van doortrapte sluwheid. Hij regeerde over België in een van de woeligste periodes. Controversieel was ook zijn privéleven, vol koppigheid, avontuur, bizar gedrag en overspel.In dit schitterend boek leest u o.a. over de Geografische Conferentie van Brussel, Stanley, zijn minnares, Blanche Delacroix, barones de Vaughan (1883-1948) aan het strand van Oostende, Bismarck, de schaakmeester en lobbykoning in zijn strijd tegen de slavenhandel, de Koning van de Nijl, de oprichting in 1900 van de Koninklijke Schenking/ Donation royale, waarmee de koning het grootste deel van zijn eigendom aan de Belgische natie schonk, en de belle époque.Auteur, voormalig journalist en nieuwspresentator, Johan Op de Beeck (°1957) (foto), wou het hele verhaal vertellen en daar is hij uitstekend in geslaagd.  Na “Napoleon” en “De Zonnekoning” schreef deze meesterverteller nl. alweer een monument over één van de belangrijkste en kleurrijkste historische figuren uit de geschiedenis. Een meeslepend levensverhaal, uitermate boeiend, interessant en verrijkend, en actueler dan ooit. Zeker lezen, een must.Johan Op de Beeck Leopold II Het hele verhaal 816 Blz. uitg. Horizon ISBN 9789463962094