Bart van Loo, “Napoleon De schaduw van de revolutie”, een schitterende uitgave van De Bezige Bij.

Napoleon, een van de meest invloedrijke figuren uit de geschiedenis, blijft fascineren. Maar Napoleon roept ook enorm veel vragen op. Hoe kwam het dat een onbekende Corsicaan erin slaagde om de Franse bevolking ervan te overtuigen dat hij de man was op wie iedereen zat te wachten?Wie was die keizer die vechtend door Europa trok, miljoenen slachtoffers maakte en strandde in een drassige weide nabij Waterloo? Bart Van Loo gaat op zoek naar de mens achter de mythe. Hij vindt antwoorden in de boeiende en uiterst woelige periode van de Franse Revolutie, toen de oude wereld verging en alles anders werd. De schaduw van die revolutie zou altijd over Napoleon blijven hangen. De Franse Revolutie en Napoleon: de twee het meest tot de verbeelding sprekende homerische verhalen uit de westerse geschiedenis in een bevattelijke en meeslepende vertelling. In het rijkelijk geïllustreerde Napoleon, de schaduw van de revolutie schetst Bart Van Loo een weergaloos portret van de man en zijn tijd.Na zijn eerste militaire acties, zijn (eerste) huwelijk met Joséphine de Beauharnais, en Italiaanse Veldtocht tegen Oostenrijk, zijn Mediterrane campagne van 1798, de bezetting van Malta en de expeditie in Egypte en Akko, werd Bonaparte, na zijn staatsgreep van 1799, consul. Zijn staatsgreep maakte een einde aan het Directoire, het vijfkoppige bestuur, dat Frankrijk tijdens de periode van de Revolutie had “geregeerd”. Niemand kon toen vermoeden dat Napoleon in 1804, zichzelf tot keizer zou kronen. Er volgden oorlogen en veroveringen, tot de Russische veldtocht van 1812, de Slag bij Borodino en de brand van Moskou, tot de terugtocht leidde van zijn “Grande Armée”, waardoor hij tussen 1813 en 1814, in het defensief gedrongen werd.
Na een laatste oorlog in Leipzig en in de Marnestreek, volgde zijn troonsafstand en zijn ballingschap naar Elba. Tien maanden na zijn verbanning naar Elba ontsnapte hij, vergezeld van duizend soldaten en vier kanonnen. Hij landde bij Juan-les-Pins en keerde terug naar Parijs. Er volgden de Honderd Dagen, die finaal bij Waterloo, beëindigd werden. De geallieerden bepaalden op het Congres van Wenen dat Napoleon dit keer verbannen zou worden naar Sint-Helena, een eiland in de Atlantische Oceaan, een van de meest afgelegen eilanden ter wereld.Tussen de proloog en de epiloog, bevinden zich 5 hoofdstukken, I. Van vluchteling tot gevangene (De val van Napoleon Buonaparte, van de Bastille, van de monarchie, van Robespierre), II. Van gevangene tot deserteur (Redder des Vaderlands, Bedrogen Italiaanse held, Oosterse antiheld), III. Van deserteur tot dictator (Valse republiek, Onvervalst keizerrijk), IV. Van dictator tot verschoppeling (Napoleon de Veroveraar, Dansen op de afgrond, De val van Napoleon Buonaparte), en V. Van verschoppeling tot mythische held (Honderd dagen wederopstanding, Propagandist tot in de kist). Tot slot, de chronologie, bibliografie, kaarten en het register. Zeker lezen!Schrijver en conferencier Bart Van Loo (°1973) heeft zich de voorbije jaren ontwikkeld tot een zeldzaam dubbeltalent. Met zijn virtuoze minicolleges in “De Wereld Draait Door” raakte hij bekend bij het breed publiek, maar Van Loo is in de eerste plaats schrijver. Van zijn hand verscheen de alom geprezen Frankrijktrilogie (2011) en begin 2019 verscheen “De Bourgondiërs”, die een bestseller werd.Bart van Loo Napoleon De schaduw van de revolutie 496 pagina’s geïllustreerd uitg. De Bezige Bij ISBN 9789403188805

https://www.stretto.be/2019/08/15/mark-braude-over-de-onzichtbare-keizer-napoleon-op-elba-een-opvallende-uitgave-van-balans/

 https://www.stretto.be/2019/02/02/de-bourgondiers-aartsvaders-van-de-lage-landen-een-fascinerende-monumentale-vertelling-over-de-nederlanden-in-de-15de-eeuw-uitgegeven-door-de-bezige-bij/