Bernard Dewulf, “Tuimelingen”, een inspirerende uitgave van atlas contact. Magnifiek!

“Tuimelingen” is het derde boek met essays en beschouwingen over leven, kunst en zinnelijkheid van Bernard Dewulf. Maar meer nog dan in zijn vorige bundels, zijn de essays over en beschouwingen rond die drie thema’s, met elkaar vervlochten.In 2001 verscheen zijn essaybundel “Bijlichtingen: kijken naar schilders”, een aantal beschouwingen bij het kijken naar beeldende kunst van o.a. Xavier Mellery, Leon Spilliaert, Pierre Bonnard, Edgar Degas, Rik Wouters, Frits Van den Berghe, Jean Rustin, Luc Tuymans, Marlene Dumas, Thierry De Cordier, Raoul De Keyser, Vincent Geyskens. In 2007 volgde een tweede kunstbundel, met de titel “Naderingen. Kijken en zoeken naar schilders” met teksten over plastische kunst. Nu is er “Tuimelingen”, dat uit 3 hoofdstukken bestaat, “Leven”, “Kunst” en “Kroniek van een kijken”.In “Leven” heeft de auteur het in 7 essays, op een vlotte, mooi geschreven en diepzinnige wijze, o.a. over eenzaamheid, ons verlangen naar troost, verbeelding en zinnelijkheid. De auteur getuigt in deze essays van het vermogen om op een heel inspirerende wijze, gedachten van enkele grootheden uit de cultuurgeschiedenis, zo te interpreteren, dat zijn manier van luisteren, kijken, voelen en aanvoelen, een meerwaarde is voor de in ogenschouw genomen artefacten. In zijn hoofdstuk over kunst, bespreekt Bernard Dewulf de bijziende Pierre Bonnard en Agnes Martin (1912-2004) (foto) (minimal art, maar zelf noemde ze haar kunst abstract expressionisme), en heeft hij het in een mooie literaire en poëtisch-filosofische stijl, over stilte in de kunst, Hugo Claus, naakt in de kunst (over aandacht en fatsoen), en de mannelijke blik, “De Zee”, een beeld, een liggend, vrouwelijk naakt van de beeldhouwer, George Grard, in de stad Oostende, licht, het raam en de vrouw (Vermeer en Hopper), en ontmoeting en toewijding, een sublieme tekst over het belang van het tot leven wekken van een schilderij. In “kroniek van een kijken” beschrijft Bernard Dewulf in een reeks kortere beschouwingen, bij lucide en zinnelijk kijken, ons tijdsgewricht aan de hand van de meest diverse beelden uit ons dagelijks bestaan. Verfijnd, contemplatief proza, dat leest als poëzie, literair uitvergrote momentopnamen van zintuiglijke waarneming. Heerlijk mooi. Warm aanbevolen.Bernard Dewulf (°1960) studeerde Germaanse filologie en verwierf in 1987 publieke bekendheid met de collectieve dichtbundel, “Twist met ons”, een bundel met gedichten van hemzelf, Dirk van Bastelaere, Charles Ducal en Erik Spinoy. Hij is dichter, werkte als redacteur bij het Nieuw Wereldtijdschrift en later als columnist voor De Morgen, was de officiële stadsdichter van Antwerpen, en nu is hij dramaturg bij het theatergezelschap NTGent en columnist voor het weekendmagazine van de krant, De Standaard.Bernard Dewulf Tuimelingen 270 bladz. uitg. Atlas Contact ISBN 9789045042800