Arnout Hauben, Marijn Sillis, “Dwars door de Middellandse Zee”, een paradijselijke droomuitgave van Pelckmans!

Dit prachtboek neemt u mee voor een tocht langs o.a. Gibraltar, de Balearen, Corsica, Sardinië en de Maddalena-archipel, de Eolische Eilanden, Sicilië, Lampedusa, Malta, de Ionische Eilanden, Kreta, de Cycladen, de Pelagische Eilanden en vele andere bijzondere plekken.De Middellandse Zee, met omstreeks 4300! eilanden, is zo maar eventjes 3850 km lang en heeft een gemiddelde breedte van 600 km. De gemiddelde diepte is ongeveer 1430 m en de totale oppervlakte is ongeveer 2,5 miljoen! km². De omtrek is 46.000! kilometer. De legendarische Middellandse Zee vormt de natuurlijke grens tussen Europa en Afrika. Maar tegelijkertijd is ze al eeuwenlang een smeltkroes van verschillende boeiende culturen. Net als rond de Noordzee hebben de volkeren rond de Middellandse Zee steeds contact gehad met elkaar, met goede en kwade bedoelingen. Nergens is dat grensgevoel en die eeuwenoude cultuur zo voelbaar als op de mediterrane eilanden.In het tweede millennium voor Christus bloeiden er de Egyptische, de Kretenzische of Minoïsche en de Myceense cultuur. De zeevolken, waaronder waarschijnlijk de Filistijnen, vestigden zich op de oostelijke kusten. Aangenomen wordt dat de eerste echte zeelieden die de Middellandse Zee bevoeren zich in het oostelijk bekken begaven en afkomstig waren uit het Oude Egypte en de Minoïsche beschaving. Later werden zij gevolgd door de Feniciërs en de oude Grieken. De Feniciërs bevoeren vanuit Tyrus en Sidon de Middellandse Zee in westelijke richting. Zij stichtten koloniën als Carthago en verbreidden het alfabet. De oude Grieken waren vooral uit op het stichten van handelskolonies langs de mediterrane kusten. In de klassieke periode (600-300 v Chr.) bevoeren de Grieken (naast de Atheners ook de koloniën in Klein-Azië en Italië) o.a. de Egeïsche Zee en versloegen er hun Perzische vijand. Alexander de Grote verspreidde de Griekse cultuur over het gehele gebied. Rond de derde eeuw voor Christus kwam de Romeinse Republiek op. Nadat in de Punische oorlogen (241-146 v Chr.) Carthago was verslagen en vernietigd kwam de gehele kust rondom de Middellandse Zee in Romeinse handen, en de Romeinen noemden de zee Mare Nostrum, onze zee. Buiten de kustgebieden aan de Middellandse Zee waren de handels- en communicatiemogelijkheden zeer beperkt; ten zuiden van de zuidkuststrook en het Atlasgebergte is er de Saharawoestijn. Pas na de Arabische veroveringen ontstonden de Sahel-koninkrijken die met kamelen handelsroutes onderhielden door het woestijn met de Middellandse Zee. Ook het noorden van de Middellandse zee is begrensd door weinig doordringbare bergen (de Alpen, Dinarische Alpen, Balkangebergte) met een achterland van nog weinig ontwikkelde bevolkingen. De enige echte uitzondering erop is de Rhônevallei die diep in Gallië doordrong. Dit was dan ook de eerste grote uitbraak van de Romeinen uit het Middellandse Zeegebied met de Gallische Oorlog van 58 tot 51 voor Christus.In de Middeleeuwen waren het Noormannen, Byzantijnen, Venetianen, kruisvaarders en zeerovers die de zee bevoeren. Met de islamitische veroveringen van Spanje, Cyprus en de hele zuidkust van Middellandse Zee, in het begin van de 8ste eeuw, hadden de Arabische handelaren een grote rol op de Middellandse Zee. In de 9de eeuw kwam ook Sicilië onder islamitische heerschappij. Nadat de Spanjaarden en Portugezen een nieuwe zeeroute naar Indië ontdekten via Kaap de Goede Hoop en ten westen van de Atlantische Oceaan Amerika hadden ontdekt, verloor de Middellandse Zee haar centrale positie als verkeersader tussen Europa, Noord-Afrika en het Midden-Oosten. Deze rol kwam gedeeltelijk terug met de opening van het Suezkanaal in 1869. De piraterij van de Barbarijse zeerovers kwam pas in 1816 ten einde.In dit prachtboek trekt Arnout Hauben dwars door de Middellandse Zee, van Gibraltar naar Griekenland, langs bekende en minder bekende eilanden. Daar doet hij wat hij het beste kan, zoeken naar de grote en kleine verhalen van de mensen die hij tegenkomt. Om zo het verleden te verbinden met heden.De auteurs nemen u eerst mee naar Gibraltar, de poort naar de Middellandse zee, de Balearen, kruispunt van beschavingen, de hyerische eilanden, een gouden archipel, Corsica, de strijd om vrijheid en de Maddalena-eilanden, een caraibische archipel. Hierna vervolgen ze met Sardinië, de sandaal van Italie, de eolische eilanden, vulkanen op zee, Sicilië, eiland van overvloed, de pelagische eilanden, de poort naar Europa, Malta, het eiland van Paulus, de ionische eilanden in het spoor van Odysseus, de cycladen, de postkart van Griekenland, Kreta, de bakermat van onze beschaving, en Venetië, een verrassende wending en een zee van boeken.Arnout Hauben Marijn Sillis, Dwars door de Middellandse Zee 351 bladz. geïllustreerd uitg. Pelckmans EAN 9789463105088