Andrew Knoll, “De aarde, een kleine geschiedenis”, een fascinerende uitgave van Thomas Rap.

Meer dan 4 miljard jaar geleden, ontstond onze kleine planeet uit rotsachtig puin dat rond een jonge ster cirkelde. De eerste jaren werd de aarde bekogeld door kometen en meteoren en stond ze op de rand van vernietiging. Ze was bedekt met oceanen van kolkend magma; giftige gassen verstikten de atmosfeer. Vulkaanuitbarstingen, zeebevingen en ijstijden volgden elkaar met regelmaat op. Voor het grootste deel in haar lange bestaan was de aarde voor mensen onbewoonbaar, tot te midden van deze dynamiek, er leven ontstond.In zijn boeiend boek plaatst Andrew Knoll de klimaatverandering van de 21ste eeuw in de context van die lange aardgeschiedenis, want een van de meest indringende lessen van de geologie is hoe veranderlijk, kwetsbaar en kostbaar onze huidige leefomgeving in feite wel is. Met die kennis in het achterhoofd kunnen we beter begrijpen hoe het handelen van de mens onze planeet ingrijpend verandert. Dat maakt ‘De aarde. Een kleine geschiedenis’ tot een fascinerend en essentieel boek over ons ontstaan én onze toekomst.Andrew Knoll beschrijft 4 1/2 miljard jaar in 8 hoofdstukken, de chemische en fysische aarde, levende aarde, zuurstofaarde, dierenaarde, groene aarde, rampenaarde en mensenaarde. “In den beginne was er een stip, een punt, een vlek: ongelooflijk klein en tegelijkertijd onvoorstelbaar dicht”, schrijft Knoll. “Het was geen plaatselijke concentratie van materie in de uitgestrekte leegte van het universum. Het wás het universum. En hoe het daar kwam, weet niemand. Wat ervoor kwam – als er al iets voor kwam – is al even onbekend, maar zo’n 13,8 miljard jaar geleden begon deze oerkern van het universum zich razendsnel uit te breiden. Dat was de ‘oerknal’, een immense expanderende golf van energie en materie. Het ging hierbij niet om gesteente of mineralen zoals wij die kennen, zelfs niet om de atomen waar het gesteente, de lucht en het water uit bestaan. Bij het begin van ons universum bestond de materie uit quarks, leptonen en gluonen, een vreemd samenspel van subatomaire deeltjes die uiteindelijk zouden samenklonteren tot atomen.” “A brief history of Earth” werd vertaald door Brenda Mudde en Maarten van der Werf.Andrew Knoll (°1951) is de Fisher Research Professor of Natural History en een Research Professor of Earth and Planetary Sciences aan de Harvard University. Geboren in West Reading, Pennsylvania, in 1951, studeerde hij af aan Lehigh University met een Bachelor of Arts in 1973 en behaalde zijn Ph.D. van Harvard University in 1977 voor een proefschrift getiteld “Studies in Archean and Early Proterozoic Paleontology”. Knoll doceerde 5 jaar aan Oberlin College voor hij in 1982, terugkeerde naar Harvard als professor. Aan Harvard is hij verbonden aan de afdelingen Organismic and Evolutionary Biology en Earth and Planetary Sciences.Andrew Knoll is vooral bekend om zijn bijdragen aan de precambrische paleontologie (het Cambrium was 542-488 miljoen jaar geleden) en biogeochemische of ecologische kringlopen. Hij ontdekte microfossielen van het vroege leven in Spitsbergen, Oost-Groenland, Siberië, China, Namibië, westelijk Noord-Amerika en Australië, en de eerste beginselen van tafonomie (de wetenschap die onderzoek doet naar gestorven organismen) en paleoecologie. Hij heeft ook vroege gegevens opgehelderd over geskeletteerde dieren in Namibië en opmerkelijke fossielen van de Ediacaran Doushantuo-formatie, China, bewaard in uitzonderlijk cellulair detail door vroege diagenetische fosfaatprecipitatie. Knoll is al lang geïnteresseerd in biomineralisatie, paleobotanie, plankton-evolutie en massa-extinctie, en hij en zijn collega’s waren onder andere de eersten die de hypothese stelden dat de snelle opbouw van kooldioxide een sleutelrol speelde bij de massale uitsterving aan het eind van het Perm, 252 miljoen jaar geleden. Meer in het algemeen gebruikt Knoll fysiologie als conceptuele brug om geochemische gegevens over veranderingen in het milieu te integreren met paleontologische gegevens over biologische geschiedenis. Hij was ook lid van het wetenschappelijk team voor NASA ’s MER-rovermissie naar Mars. Eerder schreef hij “Life on a Young Planet: The First Three Billion Years of Evolution on Earth”. Princeton University Press (2004), “The Evolution of Primary Producers in the Sea”. Falkowski, P. and A.H. Knoll, Eds. Elsevier, Burlington MA (2007), “Fundamentals of Geobiology”. Knoll, A.H., D.E. Canfield and K. Konhauser, Eds. Wiley-Blackwell, Chichester UK, (2012) en “Biology: How Life Works”. Morris, J., D. Hartl, A.H. Knoll, R. Lue, and others. Macmillan (2013).Andrew Knoll De aarde, een kleine geschiedenis 256 bladz. geïllustreerd uitg. Thomas Rap ISBN 978 94 004 0805 0

https://www.stretto.be/2019/11/18/het-verhaal-van-de-reuzenschildpad-de-evolutietheorie-van-darwin-opnieuw-verteld-en-geillustreerd-een-uitgave-van-van-goor-magnifiek/