Caitlin O’Connell, “Wilde rituelen, Wat we van dieren kunnen leren over onszelf”, is nu in het Nederlands vertaald en uitgegeven door Ten Have. Een must!

“Wilde rituelen” van Caitlin O’Connell bevat tien lessen die mensen van dieren kunnen leren over samenleven, verbinding en onszelf. Het is een fascinerend boek dat de dierenwereld dichter bij ons brengt. De auteur woonde immers jarenlang tussen de dieren.Caitlin O’Connell vertelt welke rituelen dieren volgen als ze elkaar begroeten, als ze verleiden of als ze rouwen. Het gemeenschapsgevoel van zebra’s, olifanten en chimpansees leert ons wat in onze op het individu gerichte samenleving, hard nodig is. Dieren leren ons nl. te leven. De rituelen in het dierenrijk lijkt misschien volkomen los te staan van de rituelen in ons eigen leven. Maar, begroetingsrituelen bv. zijn essentieel voor een vreedzaam samenleven. Wanneer we zien hoe belangrijk begroetingsrituelen zijn bij andere dieren, worden we eraan herinnerd hoezeer we zelf behoefte hebben aan dit soort rituelen. Zelfs schijnbaar kleine handelingen in ons dagelijks leven, ‘hallo’ zeggen, buigen, oogcontact maken of iemand een knuffel geven, beschouwen we soms als vanzelfsprekend. Rituelen als begroeting, hofmakerij, de vorming van een emotionele band en spel of rouw, maken een groot deel uit van ons eigen leven, en er gaat veel verloren als we ze negeren. Rituelen bepalen mede hoe we ons gedragen, vooral wanneer we niet zo goed weten wat te doen. Ze bieden houvast in een onvoorspelbare wereld. Daarnaast houden ze ons bijeen als een gemeenschap met gedeelde verwachtingen. We kunnen veel leren van onze niet-menselijke verwanten.In meer dan dertig jaar studie van wilde dieren in hun natuurlijke habitat, heeft de gedragsecoloog, O’Connell, verbazingwekkende parallellen getrokken tussen het gedrag van dieren en het onze. In dit werk onderzoekt ze tien rituelen die verloren zijn gegaan aan de moderne samenleving en die ons kunnen leren om meer verbonden te zijn met elkaar en met de wereld om ons heen. Ze stelt dat dit van cruciaal belang is voor de samenleving en de planeet. O’Connell schetst een levendig beeld van de natuurlijke wereld. Haar scherpe observaties van het gedrag van dieren zijn verrukkelijk en inzichtelijk, en trekken boeiende parallellen met de natuurlijke wereld. Of het nu door middel van begroetingsrituelen, paringsrituelen of rouwrituelen is, O’Connell erkent het belang van deze verloren aspecten van de samenleving en verwoordt duidelijk de noodzaak van een dergelijke onderlinge verbondenheid in de moderne wereld.Door haar expedities over de Stille Oceaan, het Caribisch gebied en de Afrikaanse savanne, dompelt ze ons onder in de culturen van olifanten, apen, zebra’s, neushoorns, leeuwen, walvissen en flamingo’s, samen met menselijke tradities over de hele wereld. Wat kunnen we leren van het ritueel van een 110-jarige schildpad die een Galapagos-tomaat aan zijn partner geeft? Hoe rouwen wolvenroedels om hun doden? Met fascinerende verhalen en verrassende inzichten over veerkracht, collectieve kracht en zelfbewustzijn, geeft O’Connell een beter begrip van hoe vergelijkbaar we zijn met deze wilde wezens en een waardering voor het sociaal gedrag dat leidt tot sterkere relaties en gemeenschappen.Na de Inleiding, “De verloren kunst van het ritueel”, volgen de 10 lessen, “Begroetingsrituelen – Spuug, snot en andere smeermiddelen”, “Groepsrituelen de kracht van het collectief”, “Rituelen van de hofmakerij – vreemde aantrekkingskracht”, “Schenkingsrituelen – glimmende voorwerpen, bloemen en dode vogels”, “Vocale rituelen – brommen, brullen en jodelen”, “Stilzwijgende rituelen – de ernst van nabijheid, houdingen en uitdrukkingen”, “Spelrituelen – een leeuw bij zijn staart pakken”, “Rouwrituelen – geritualiseerde genezing door de tijd heen”, “Vernieuwingsrituelen – de grote schoonmaak en andere ritmes in de natuur” en “Migratierituelen – baden in het bos en een reis naar jezelf”. “Wild Rituals, 10 Lessons Animals can teach us about Connection, Community and Ourselves”, voorzien van treffende kleurenfoto’s, werd vertaald door Huub Stegerman. Een revelatie!Caitlin O’Connell is schrijfster en fotograaf. Aan de Harvard Medical School is zij o.a. een autoriteit op het gebied van het gedrag van olifanten. ‘Wilde rituelen’ is haar eerste boek in het Nederlands. Dr. Caitlin O’Connell wordt wel een moderne renaissance-creatieve genoemd. Ze is momenteel verbonden aan de faculteit van het Eaton Peabody Lab aan de Harvard Medical School en bestudeert het horen van de lage frequenties van olifanten, terwijl ze ook toezicht houdt op een non-profitstichting ( Utopia Scientific ) die het belang van wetenschap en natuurbehoud promoot. Ze is een bekroonde auteur en fotograaf en bestudeert al dertig jaar olifanten in het wild, en heeft tientallen wetenschappelijke artikelen en talloze hoofdartikelen in tijdschriften en twee memoires over haar ervaringen geschreven. Ze doceerde creatief wetenschappelijk schrijven voor Stanford en The New York Times en ontwikkelde samen de bekroonde Smithsonian-documentaire, Elephant King .Caitlin ontwikkelt momenteel een nieuw olifantendocudrama, Elephant Crown, en werkt aan verschillende speelfilm- en televisiescripts om echte wetenschap in de populaire media te krijgen. Ze heeft acht populaire boeken over olifanten geschreven, waaronder een bekroonde thrillerserie over de ivoorhandel die ook als graphic novel wordt uitgebracht. Eerder schreef ze “The Elephant’s Secret Sense”, Simon & Schuster, 2007, “African male elephants queue when the stakes are high, O’Connell-Rodwell et al., Ethology, Ecology & Evolution”, 2011, en “Elephant Don”, University of Chicago Press, 2012.Caitlin O’Connell Wilde rituelen, Wat we van dieren kunnen leren over onszelf 272 bladz. geïllustreerd uitg. Ten Have EAN 9789025909611